Het gevaar van ‘internet-democratisering’ door de Verenigde Naties


: 03-05-2012 10:00 uur

Afgelopen week heeft een agentschap van de VN, de International Telecommunications Union (ITU), een tweede versie van een voorstel aangeleverd inzake internet governance alsmede cyber security. Want, zo stelt de ITU, “heads of state entrusted ITU to take lead in coordinating international efforts in the field of cyber security”. Hoewel velen nog nooit van de ITU zullen hebben gehoord, is de invloed van het agentschap groot. De laatste amendementen op het gebied van regulering zijn gemaakt in 1988 toen 114 landen in Australië met de grootste liberalisering ooit instemden: die van het internet. Mede dankzij deze amendementen werd het internet publiekelijk toegankelijk. Anno 2012 is het tijd om deze regulering aan te passen aan de veranderende omstandigheden en het ITU zal eind dit jaar de definitieve amendementen presenteren in Dubai. Met name twee punten springen in het oog. Allereerst het voorstel om cyber security en dataprivacy onder te brengen binnen de intergouvernementele VN-structuren. Ook ziet de ITU graag meer zeggenschap over de non-profit organisatie Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Deze onafhankelijke organisatie coördineert de .com en de .org –adressen en deelt met twee andere agentschappen momenteel de zeggenschap over internet governance.

Het is liberaal onwenselijk wanneer een (nota bene bij het publiek onbekend) agentschap van een internationale organisatie, in dit geval de ITU, een dergelijke hoeveelheid macht naar zich toetrekt. Helemaal wanneer dit gebeurt achter gesloten deuren: de tweede versie van het voorstel is nergens terug te vinden en documenten met extra informatie op de website zijn versleuteld. Ten tweede is gezond wantrouwen op zijn plaats wanneer men ziet wie de voortrekkers zijn van een internationaal ‘gedemocratiseerd’ internet.

Triviale zaken zoals privacy
De wens om meer grip te krijgen op internet governance laat zien dat, ook bij de VN, de architectuur van het internet een lastige aangelegenheid blijft. Het idee dat internet gebaat zou zijn bij top-down controlemechanismen verraadt de simplistische kijk op het internet. Alleen al de snelheid van het internet maakt het praktisch gezien onmogelijk te veronderstellen dat controlemechanismen net zo goed zullen werken als in de fysieke analoge wereld. Het controleren van oneindige hoeveelheden aan datastromen die razendsnel lopen vraagt logischerwijze om zeer sterke controle wil het überhaupt effect hebben. Wanneer men bedenkt dat de landen die hier iets voor voelen, met name de landen zijn die niet zo veel op hebben met liberale principes, zoals de vrijheid van meningsuiting, wordt het even interessant als riskant. Poetin pleitte vorige zomer onder meer bij de ITU voor een ‘democratisering’ van het internet. Het internet zou een platform moeten zijn waar burgers voorstellen kunnen doen en meer in contact kunnen staan met de overheid om zodoende de democratie 2.0. een kans te geven. Dat bij deze Russische versie van het internet alle burgers uit de anonimiteit zouden moeten treden en zich niet moesten vastbijten in ‘triviale’ zaken zoals privacy, wekt geen verbazing. Ook China zag hier wel brood in.

Om de (terechte) zorgen weg te nemen dat Rusland en China via de VN ‘hun’ versie van het internet zouden gebruiken als exportproduct, werd er (door India) een voorstel gedaan om internetregulering via de internationale weg te coördineren door een VN-commissie in het leven te roepen. Dit voorstel kreeg bijval: momenteel bestaan er geen mechanismen en wellicht zou op deze wijze het internet juist ook beschermd kunnen worden tegen censuur door grote bedrijven en overheden. Hoe mooi dit ook klinkt op papier, het kan de internetgebruikers maar beter bespaard blijven. Niet alleen druist een top-down principe in tegen de open architectuur van het internet, maar is het idee dat enkelen zullen gaan beslissen over het internetlot van miljarden niet bepaald prettig te noemen. De veronderstelling dat een VN-commissie de internetneutraliteit wel even zal waarborgen is tomeloos naïef. Het is ondenkbaar dat een VN-commissie neutraal zal kunnen oordelen: zelfs in Nederland verschillen christendemocraten en liberalen van mening wanneer het gaat om de vrijheid van meningsuiting en de grenzen hieraan. Laat staan op internationaal niveau waar dictaturen nog wel eens verschillende definities van het begrip willen hanteren. Daarnaast is een dergelijke concentratie van macht bij één enkele VN-commissie – buiten het bereik van de nationale overheden – ongewenst. Want toegegeven, Rusland en China zullen er minder grip op hebben maar de meer vrijheidslievende landen verliezen eveneens hun invloed tegen inperking van die vrijheid.

Internetten op consensus
In tegenstelling tot de VN-Veiligheidsraad geschiedt besluitvorming in de ITU op basis van consensus. Het ITU spreekt zelf van het ‘no losers, only winners’- principe, maar dit komt vrij vertaald neer op het ‘ermee kunnen leven’-principe. Bij het ITU is consensus immers iets anders dan unanimiteit en tevens bepaalt de ITU-voorzitter of er al dan niet consensus is bereikt. Dit zou dus betekenen dat het reguleren van internet er één wordt op basis van internationale consensus en staten binnen deze kaders hun weg dienen te vinden. Momenteel bestaan deze kaders helemaal niet, dus is het geen verrassing dat landen zoals Rusland, India en China hier graag verandering in zien. Voor deze landen is elke vorm van extra grip op het internet gewenst. Voor landen zoals Nederland is elke centimeter die toegegeven wordt, er een te veel.

Het top down-principe waarvoor wordt gepleit, voorzien van gecentraliseerde internationale controlemechanismen voor het internet is bizar. Daarnaast heeft waarschijnlijk elke internetgebruiker uit de vrije wereld liever een internet gebaseerd op principes van diens eigen natiestaat dan internet gebaseerd op de consensus van 193 lidstaten.

Dieuwertje Kuijpers is wetenschappelijk medewerker van de prof. mr. B.M. Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau gelieerd aan de VVD en ten behoeve van het liberalisme.

Over de auteur: Dieuwertje Kuijpers

Dieuwertje Kuijpers (1984), tante Sjaan uit Noord-Hollands havengebied. Houdt zich in dagelijks leven bezig met internationale betrekkingen: voorliefde voor obscure -stanlandjes en handjeklap politiek. Daarom aangewezen persoon om overal wat van te vinden.

Reacties:

 1. Frank:

  Tsja, iedere dictatuur heet democratisch in deze wereld…

 2. Rocketeer:

  Op 30 april jongstleden werd de website van het Forum der Joodse Organisaties door de Turkse hackersgroep Darkdevilz gehackt. Islamistische Jodenhaat is het motief. De website werd zwaar beschadigd en is tot op vandaag nog steeds offline.

  Als internationaal meer aan internetbeveiliging wordt gewerkt en kan voorkomen dat dergelijke drama ‘s nog kunnen plaatsvinden, ben ik de eerste om voor dergelijke internetbeveiliging te stemmen.

 3. Enkidoe:

  Beste Rocketeer,
  Met die zelfde gedachte is het 3e rijk ontstaan. Aangezien we nu al bijna in het 4e rijkzitten…

 4. Alex:

  Het is EXACT de motivatie die Rocketeer hier gebruikt die als reden wordt aangevoerd om deze “internet-vercommunisering” in te voeren. Heeft u nou echt niets opgestoken van de oorlogen/geschiedenis? Angst is een slechte raadgever, wellicht de slechtste.. Pak de criminelen aan en niet iedereen ” omdat je dan zeker weet dat je alle boeven ook te pakken hebt”.

 5. Gerard:

  Beste Rocketeer,
  Digitale schade is in een oogwenk te herstellen met een goede backup. Het is dientengevolge onmogelijk blijvende schade aan te richten. Hoewel ik een dergelijke actie tegen elke groep (of het het Forum der Joodse Organisaties is of enig andere organisatie). Zegt het meer over de technische kennis van de beheerders dat de site nog offline is. Daarnaast staan dergelijke hackersgroepen niet bekend om hun technische kennis, ze maken veelal gebruik van bekende lekken.

  Ik denk dat het principieel onjuist is om een dergelijke actie (waarbij onduidelijk is welke van de partijen nalatig was) een grond te noemen om de privacy van velen weg te nemen. Zoals ook hen die onder het huidige Syrische regime met gevaar voor eigen leven beelden en feiten naar buiten brengen (anoniem door datzelfde internet).

  Ik zou zelfs willen zeggen dat het een gotspe en ronduit bot is een dergelijk voorval aan te wenden om zo een grote ingreep recht te praten.

  MvG,

  Gerard van Westen

 6. paost712:

  Rocketeer gelooft nog dat de ‘overheid’ zich zal inzetten voor de onder haar verantwoording vallenden?
  Beveiliging van een website is primair de verantwoordelijkheid van de eigenaar(s) en dat moet zo blijven.
  Als er externen voor verantwoordelijk zijn kunnen/zullen die zich vrijwel automatisch met de inhoud gaan bemoeien want “deze tekst werkt risico verhogend en is in het kader van veiligheid af te raden.”
  Een beter initiatief zou zijn mirrors van de geplaagde site te plaatsen in zo veel mogelijk landen op zo veel mogelijk servers.
  Dat is dus een zaak die, in dit geval, het Forum de Joodse Organisaties zelf moet regelen met de bij haar aangeslotenen en haar sympathisanten.

 7. Gerard:

  excuus, moet zijn : “Hoewel ik een dergelijke actie tegen elke groep (of het het Forum der Joodse Organisaties is of enig andere organisatie) ten strengste veroordeel.

 8. Ab Zeurt:

  “Op 30 april jongstleden werd de website van het Forum der Joodse Organisaties door de Turkse hackersgroep Darkdevilz gehackt. Islamistische Jodenhaat is het motief. De website werd zwaar beschadigd en is tot op vandaag nog steeds offline.

  Als internationaal meer aan internetbeveiliging wordt gewerkt en kan voorkomen dat dergelijke drama ‘s nog kunnen plaatsvinden, ben ik de eerste om voor dergelijke internetbeveiliging te stemmen.”

  Het tentoonspreiden van haat (van welke vorm ook) op het internet is verwerpelijk. Maar van een ‘drama’ zou ik niet willen spreken: Kwestie van geregeld back-ups maken van de (bron)code en een berouwbare hostpartij kiezen.
  Ik vind het- mede daarom- des te kwalijker dat u zo makkelijk te verleiden bent tot het accepteren van rigoreuze maatregelen die de vrijheid op het internet beperken.

  Door zo’n knieval kunnen klokkenluiders en dissidenten niet of nauwelijks op een veilige manier gebruik maken van internet.
  Wat dat betekent voor de waarheidsvinding en democratisering op het web en daarbuiten, laat zich raden.

  Gezien het voorbeeld dat u aanhaalt, kan ik me niet voorstellen dat u dergelijke mensen op deze wijze zou willen benadelen: De Joden hebben een lange strijd moeten voeren voor een eigen staat, terwijl voor anderen deze strijd juist begint.
  Het internet- in zijn huidige vorm(!)- kan daarin ontzettend belangrijk zijn.

  Tot slot: Heeft u werkelijk de illusie dat hiermee het verminken van webpagina’s defintief voorkomen wordt?- het lijkt mij nochthans een buitengewoon naieve gedachte. Dergelijke acties zijn niet zelden het werk van scriptkiddies, die zwakheden in verouderde software misbruiken; een goede hosting met een betrouwbaar OS en regelmatige updates geeft zulke lieden al beduidend minder kans.

  U ziet: Het paardenmiddel dat internetregulering heet, is niet nodig.

 9. Komt u maar……….

 10. powner:

  Rocketeer, je klinkt als een zielige jaknikker voor het karretje gespannen van de zionisten

 11. FrankS:

  @Rocketeer
  Pas is in Den Haag een goudsmid vermoord door een stel allochtone overvallers. We kunnen gewoon alle allochtonen opsporen en concentreren in bepaalde kampen… Is het feit dat daardoor voorkomen zal worden dat allochtonen ooit nog andere mensen vermoorden genoeg voor jou om dan maar te zeggen “Doe maar!”? Of ben je dan wèl in staat te beseffen wat een belachelijke redenering je hier tentoonstelt?

 12. Koen van Vugt:

  Iedereen die op internet komt moet tegen een stootje kunnen, dat is in de democratie net zo. Dat is de aard van het beestje. Natuurlijk is discriminatie iets verwerpelijks. Maar het inperken van de vrijheid is iets vreselijk gevaarlijks dat ten alle tijden vermeden moet worden. Vooral als de sponsoren van het inperken bananenrepublieken als China en Rusland.

Alleen FaceBook reacties zijn nog open

Comments zijn gesloten