Geert Wilders heeft het beste voor met moslims


: 05-05-2012 10:00 uur

Er valt veel over Geert Wilders te zeggen. Dat hij het landsbelang verkwanselt door ‘t Catshuis uit te wandelen zonder akkoord. Dat hij het debat schuwt en zich alleen maar uit via tweets. Dat zijn socio-economische agenda achterhaald en populistisch is, en meer van een SP-light variant weg heeft dan de PvdA in mijn grootste nachtmerrie. En daar valt helemaal niets op af te dingen. Ik heb echter nog niemand horen beweren dat Wilders in zijn laatste speech, waarin hij moslims oproept het geloof te verlaten, niet strijdt tegen moslims, maar tegen de Islam en dat de moslims daar gebaat bij zijn. Er is een belangrijk verschil tussen de Islam en het Christendom en Jodendom, waar Wilders op hamert en waarmee hij een punt heeft. De ‘westerse’ geloven (tussen aanhalingstekens, immers: niet afkomstig uit het westen, maar er nu wel voor het grootste deel gevestigd) zijn verwezen naar het privédomein dankzij de Verlichting. De Islam kent helaas (nog) geen Verlichting. Er is trouwens ook geen aanwijzing om te geloven dat een Verlichte Islam snel tot ons zou komen, maar daar een andere keer meer over.

De trias politica, gelijke rechten voor alle burgers, het landen op de maan, evenals ons leven niet zodanig inrichten dat er twaalf keer per dag een fictieve grootheid vereerd kan worden: dat, en vele andere successen die ik wegens gebrek aan ruimte niet uiteenzet, zijn mede mogelijk gemaakt door de Verlichting. De Verlichting is wat heel lang trainen voor een Pokémon is: ons denken is er door geëvolueerd, nee: gerevolutioneerd. Zie ook onderstaande illustratie.

 

(Bron)

Religie geeft mensen oogkleppen
Vergeleken met het opperen van het gericht schieten op enkels van overvallers en een kopvoddentaks, laat Wilders zich hier van zijn beste kant zien en valt er te beargumenteren dat hij zich ditmaal écht hard maakt voor de moslimzaak. Als je er tenminste vanuit gaat dat je het beste wilt voor de moslims, en niet voor hun religie. Religie ketent mensen, geeft ze oogkleppen, onderdrukt de zwakkeren, vrouwen, homo’s, zet op zijn slechts aan tot haat voor anderen en biedt geenszins ruimte voor enige vorm van discussie. De rede doet er namelijk niet meer toe, elke discussie sterft een pijnlijke dood doordat er gewezen wordt op de absolute waarheid van de Koran. Wat trouwens opvalt, is dat de vermeende schoonheid van de Koran als argument gebruikt wordt voor het waarheidsgehalte van het geschrift. Een unieke verwisseling van esthetiek en retorica dus.

Er valt te stellen dat er een gematigde Islam bestaat en dan moet er een dosis Reviaanse ironie aan te pas komen om deze gematigde Islam te vergelijken met de nazi’s die snoepjes gaven aan kinderen. Die vergelijking gaat ver, al is er een open vizier nodig om de discussie met de ongelovigen én het eigen geloof aan te gaan en zodoende te integreren in een moderne maatschappij. Laat een religie zich door zijn dogmatische karakter daar nou juist niet voor lenen. Hetzelfde valt overigens te stellen van het christendom, waarvan de vreselijke uitwassen zich in de US of A waar de PVV-leider zijn oproep deed, in het neerschieten van aborterende artsen en het bezoeken van begrafenissen van homoseksuelen met spandoeken die dubieuze teksten dragen als God hates fags.

Er valt te betwijfelen of er één moslim is die zich iets aantrekt van de speech van Wilders: zelfs de voorheen islamitische Ayaan Hirsi Ali moest het ontgelden, dus er is geen reden waarom een outsider met een gelijke toon en stijl het verschil zou maken. Wilders heeft het meest weg van een sociaal hulpverlener die een probleemgeval wil helpen, maar er alleen maar tegen te keer gaat en zo geen stap verder komt. Al is zijn oproep om alleen de Islam te verlaten een eenzijdig verhaal, de intentie is ditmaal nobeler dan hij doet voorkomen.

 

Reacties:

 1. Nog van voor de oorlog:

  Goed stuk hoor, maar jammer dat die grafiek gebruikt wordt. Die grafiek getuigt mijns inziens immers van een wel heel erg simplistische en ongenuanceerde geschiedsopvatting, misschien zelfs wel van een fundamenteel onbegrip.

 2. Rob Linssen:

  Vreemde grafiek, aardig stuk. De schrijver heeft werkelijk geen idee wat er in de Middeleeuwen is gebeurt blijkbaar. En daarmee diskwalificeert hij zich.

 3. Blitskikker:

  Aangezien religie minstens zo schadelijk is voor de geestelijke gezondheid als roken en drinken voor de fysieke gezondheid zou ik willen pleiten voor het invoeren van een vergelijbkaar ontmoedigingsbeleid. Denk bijvoorbeeld aan stevige accijnzen op kerk/moskee/synagoge bezoek en grote waarschuwingsstikkers op bijbels/korans/talmoeds: “kan de geestelijke gezondheid ernstige schade toebrengen”.

 4. Kap’tein Z:

  Wilders’ Engels is verbeterd en dat is te betreuren want daardoor kan hij nu ook beter draaien en terugkomen op zijn standpunten.
  Ik snapte zijn redenering niet helemaal, omdat er moslims zijn (ik meen dat hier discussie over is maar wat weet ik) die menen dat de Koran geschreven is door God via een profeet moet alles dat er in staat letterlijk opgevolgd worden (in tegenstelling tot dat bijbelboek en de thorarollen). Want de God der moslims gebruikt geen stijlfiguren?
  Springt hij voor deze redenering niet arbitrair van het perspectief van een gelovige naar het perspectief van een scepticus?

  Leuk stuk trouwens wat abstract naar mijn smaak maar goed.

 5. Het spijt me maar dit is toch zó een veelgemaakte fout, maar ook gelijk zo een knoepert van een fout… Het Christendom zelf heeft nooit de Verlichting ondergaan.

  Of dacht je nu echt dat het Vaticaan is voor de trias politica, dat er in kerken gepleit wordt voor gelijke rechten voor alle burgers, en dat het pausmobiel ooit is geland op de maan?

  En het Jodendom is al helemaal niet Verlicht. De Verlichting is een ONkerkelijke beweging, die zijn invloed heeft gehad op het Westerse denken tot en met Turkije, waar immers ook een seculiere staat is.

  Het Jodendom, Christendom en de Islam zelf zijn alle drie nooit “Verlicht”: ze kennen allemaal dezelfde basis, en die gaat uit van dat een deel van de mens “slecht” is en onderdrukt moet worden. En dat is de basis van veel ellende.

  Niet dat er met deze drie godsdiensten niet óók goede dingen gedaan kunnen worden overigens.

 6. dick jansen:

  Van alle rampen die de mensheid hebben getroffen is geïnstitutionaliseerd geloof met afstand de grootste.
  Zolang de mens dat niet beseft, blijft het behelpen.

 7. Daar heb je pas een punt lijkt mij als je ideologieën als het communisme en het nazisme ook tot de geloven rekent (waar wel wat in zit), en meer “zoekende” religies waarin ruimte bestaat voor de persoonlijke belevenis van het transcendente geen geloof meer noemt.

 8. Michiel Mans:

  Inderdaad Klokwerk, de burger is grotendeels verlicht, de Kerk nauwelijks. Hoe hoger in de kerkelijke hiërarchie, hoe minder verlicht.

 9. Klopt, vaak wel, hoewel… binnen kerken heb je soms ook wel stromingen die er wat losser en wijsgeriger mee omgaan, terwijl je ook bijzonder volgzame “gewone” gelovigen hebt ;).

 10. Joaz Mirck:

  prima stuk alleen is de grafiek niet relevant genoeg, ik zou zelf graag ernaast een grafiek willen zien van de Islamitische ontwikkelingen. In de “Christian Dark Ages” waren de moslims een stuk verder met hun ontwikkeling, ik ben zelf van mening dat de Islam nu hun eigen “Islamic Dark Ages” hebben.

  Ook heb ik moeite met de zin “Religie ketent mensen, geeft ze oogkleppen, onderdrukt de zwakkeren, vrouwen, homo’s, zet op zijn slechts aan tot haat voor anderen en biedt geenszins ruimte voor enige vorm van discussie”. Ik vind dit te generaliserend om over alle religie is.

 11. Joaz Mirck:

  prima stuk alleen is de grafiek niet relevant genoeg, ik zou zelf graag ernaast een grafiek willen zien van de Islamitische ontwikkelingen. In de “Christian Dark Ages” waren de moslims een stuk verder met hun ontwikkeling, ik ben zelf van mening dat de Islam nu hun eigen “Islamic Dark Ages” hebben.

  Ook heb ik moeite met de zin “Religie ketent mensen, geeft ze oogkleppen, onderdrukt de zwakkeren, vrouwen, homo’s, zet op zijn slechts aan tot haat voor anderen en biedt geenszins ruimte voor enige vorm van discussie”. Ik vind dit te generaliserend om over alle religie te zeggen.

 12. splinter:

  Ik zou iedere burger aanraden alle politici die zeggen hoe ze hun leven zouden moeten inrichten te wantrouwen en politici: zich daarmee niet te bemoeien.

 13. middle men:

  Intellectueel romantisme in dit stukje over een verlichtings verleden dat nooit bestaan heeft. Als het over de verlichting gaat word er vrijwel altijd aan cherry picking gedaan.

  @10
  In christelijk Europa werd meer geïnnoveerd dan in de islamitische wereld, dat de islamitische wereld in de middeleeuwen een grotere bevolking telde betekend niet dat ze ook geavanceerder waren.

  @6
  Beschaving vormden zich rond religie, religie is juist een positieve factor geweest. Er is hier door evolutionair psychologen veel onderzoek naar gedaan.

 14. Otto Reuchlin:

  Met Westerse religies doel je neem ik aan op het Christendom en misschien ook op het Joodse geloof. Je zegt dat deze religies vooral in het Westen beleden worden en dankzij de verlichting verlicht zijn. Beide beweringen zijn mijns inziens in grote lijnen onjuist.

  De meeste Christenen vind je in deze tijd in Afrika en Zuid-Amerika. Deze christenen zijn in het algemeen niet als verlicht te beschouwen. Er zijn twee daar hoofdstromen. Ten eerste de Rooms-Katholieken, die in deze landen uiterst conservatief zijn, of in elk geval door uiterst conservatieven geleid worden. Dat is ook de reden dat Rome zich niks aantrekt van een verlichte kerkprovincie als die in Nederland. Die is volkomen irrelevant, alleen al getalsmatig. De tweede grote stroming zijn de protestantse evangelisten, sterk in opkomst zelfs. Ook deze groepen zin allesbehalve verlicht. Beide stromingen zijn in Afrika en Zuid-Amerika bovendien vaak sterk beïnvloed door oude lokale traditionele vormen van religie.

  Dan heb je nog de orhodox-katholieken in met name Oost-Europa, ook niet bepaald als verlicht te beschouwen.

  Over het Joodse geloof weet ik te weinig. dDaar is in elk geval naast een verlichte ook een (ultra-)orthodoxe stroming. Bovendien wonen veel aanhangers daarvan in Azië (Israel).

  Kortom, als je vindt dat Wilders een punt heeft in zijn kritiek op de Islam, dan moet hij die kritiek ook doortrekken naar de meeste Rooms-Katholieken, de evangelisch protestantse kerken en de (ultra-)orthodoxe Joden.

  Ik overigens vind Wilders op het punt van islam/geloof raaskallen. Hij heeft deels gelijk in zijn kritiek op bijv. de EU, of op aspecten van de immigratie, Maar zijn kritiek op de Islam, ik kan er weinig mee. Het is een geloof, dat net als alle geloven op duizend verschillende manieren beleden en beleefd kan worden.

Alleen FaceBook reacties zijn nog open

Comments zijn gesloten