Duurzaamheid is allang geen linkse hobby meer

Kale heide. Loon op Zand

: 15-06-2012 14:12 uur

Komende week is, in Rio de Janeiro, de Earth Summit, een grote conferentie van de VN over duurzame ontwikkeling. Het is twintig jaar na de grote klimaatconferentie van Rio, waar de basis werd gelegd voor Kyoto. Niemand gaat erheen. Merkel? Nein. Obama? Sorrythankyou. Cameron? Nope. Rio moet het met Nick Clegg doen. Nobody Nick. De organisatie heeft inmiddels een officiële persverklaring afgegeven dat de afwezigheid van wereldleiders niets afdoet aan de mogelijke resultaten van de conferentie. Dan weet je het wel. Het is een tamelijk pijnlijk contrast: het draagvlak van twintig jaar terug, terwijl men – relatief gezien – nauwelijks nog wist hoe de vork nou precies in de steel stak, versus het cynisme van nu, terwijl er vrij brede en precieze consensus is over wat er mis gaat of kan gaan en wat er zoal zou moeten gebeuren.

Ontkennen is zinloos
Het gaat ook allang niet meer om klimaat alleen, of om de natuurlijke kwaliteit van onze ecosystemen. Duurzame ontwikkeling (of het gebrek daaraan) is een keihard sociaaleconomisch vraagstuk waarmee iedereen te maken zal krijgen – ook in het rijke westen: waar halen we ons voedsel en onze energie vandaan als we straks niet meer op maandagochtend een half oerwoud kunnen kappen om akkers van te maken of een willekeurig gat kunnen boren om olie op te pompen?

Je kan van mening verschillen over hoe dichtbij dat ‘straks’ precies is, maar dat dat moment gaat komen is zeker – zelfs als we erin slagen het wat uit te stellen door minder te consumeren – hetgeen in zichzelf al zo ongeveer een utopie is aangezien consumptie zich nauwelijks laat beteugelen – behalve door schaarste.

Meer doen met minder
Feitelijk is de enige weg naar voren dan ook vrij simpel: meer doen met minder. Meer eten halen uit minder land, meer energie halen uit minder grondstoffen, en dat alles graag op een manier dat je het tot het einde der tijden kan herhalen. Dat is in zekere zin natuurlijk net zo utopisch als een perpetuum mobile: ook hernieuwbare energie kost grondstoffen, en met de huidige stand der techniek flink wat exotische grondstoffen bovendien.

Toch is dit de enige richting: alleen door technologisch grote sprongen te maken kunnen we ons ontworstelen aan de dreigende uitputting van grondstoffen en ecosystemen. Geïnvesteerd moet er worden, en dringend ook. Met overheidsgeld. In nieuwe technologieën. In Nederland. Ja, zelfs in Nederland. Juist in Nederland, met zijn unieke geografische (en geologische) ligging.

2032 telt
Nieuwe technologieën zijn vaak niet meteen rendabel (het concept achter de stoommachine werd al in de oudheid uitgevonden), en niet alle nieuw ontwikkelde technologieën leiden tot rendabele eindproducten, maar zonder een flinke dosis trial en error wordt het zeker niks. Roepen dat windmolens nu (deels) op subsidie draaien is dan ook te makkelijk. 2032, niet 2012 telt.

Misschien vinden we in 2032 die windmolens een slecht plan; wellicht staat het land er vol mee, maar hoe dan ook is de enige manier om uit te vinden wat werkt door de mouwen op te stropen en ermee aan de slag te gaan – tenzij we ervoor kiezen om achter de troepen aan te lopen en straks de dubbele prijs te betalen voor een oplossing die voor Nederland dan weer net niet werkt. Willen we straks verkopen of inkopen? Dat is de vraag. Zijn we ondernemers of renteniers?

Groen van onder naar boven
Vol inzetten op technologische innovatie heeft nog een ander voordeel: het haalt de druk wat van de grote klimaat- en duurzaamheidsconferenties. Niet dat die conferenties zinloos zijn of opgedoekt moeten worden – ze spelen een fundamentele rol in het gaande houden van wereldwijde discussies en debatten.

Het punt is dat mondiale, intergouvernementele akkoorden simpelweg niet werken. Tenzij het doel heel concreet is en de weg ernaartoe duidelijk, komt men ofwel niet tot overeenstemming ofwel tot een akkoord dat vervolgens in de diverse nationale gremia afgeschoten wordt – zie: Kyoto.

Het is zoals (de eergisteren overleden) Nobelprijswinnaar Elinor Ostrom het schreef op project syndicate: we moeten groen worden ‘from the grassroots’. Niet wachten tot de grote jongens eindelijk tot een dichtgetimmerd akkoord komen, maar van onderaf beginnen. Op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Op 12 september, bijvoorbeeld.

Over de auteur: Miko Flohr

Miko Flohr (1977, Rotterdam), afgestudeerd classicus en gepromoveerd archeoloog. onderzoeker en docent aan het instituut voor Geschiedenis in Leiden. Publiceert zich een slag in de rondte. Natuurlijke habitat: Pompeii, met een goed glas rode vulkaanwijn en een beduimeld notitieblok. Drinkt zijn koffie links, zonder dogma’s, doch met een klein wolkje politieke correctheid. @mikoflohr

Reacties:

 1. Net stuk. Een punt dat het bij rechts altijd goed doet wordt echter over het hoofd gezien: We kunnen met duurzame energie onze afhankelijkheid van het Midden-Oosten voor olie een heel eind terugschroeven. In deze tijd van chaos in die regio geen overbodige luxe.

 2. Blitskikker:

  Bij mij gaan altijd de alarmbellen af als iemand roept dat de overheid maar moet gaan investeren in projecten die door particulieren en bedrijven als niet-rendabel worden beschouwd. De overheid heeft ook niet zo’n best track-record op dit vlak. Kijk bijvoorbeeld naar de Betuwelijn of de invoering van de OV-chipkaart.

  Volgens mij kan de overheid zich beter beperken tot het maken van spelregels die bedrijven en particulieren stimuleren om zich duurzamer te gaan gedragen. Bijv. de lagere bijtelling voor zuinigere auto’s heeft fabrikanten enorm gestimuleerd om hun auto’s zuiniger te maken.

 3. Miko Flohr:

  @Blitskikker

  Ik ben daar óók niet tegen. Maar uiteindelijk is technologische vooruitgang, met name in de energievoorziening, de enige weg naar voren. Omdat dat een nogal stevige technologische sprong is, is dat inderdaad niet meteen rendabel. Maar je moet daar wel hard naar op zoek.

 4. Richard:

  De overheid moet gunstige voorwaarden scheppen, bijvoorbeeld dat je een goede prijs terugkrijgt voor je zelfopgewekte (zonne) stroom, volgens mij hebben ze in Duitsland zo’n soort regeling.

 5. Wouter v.k.:

  Dit stukje lijkt op alle stukjes die Miko Flohr schrijft:

  – Overheid regelt alles op gebied van milieu
  – met ongelimiteerde hoeveelheid geld
  – want het gaat om de toekomst

  Bah, bah en nog eens bah. Elke euro die we uitgeven aan dit hele milieu (of andere zaken) moet eerst verdiend worden, en daar wringt de voet. Onze economie hapert niet, neen hij staat stil. Met welk geld gaan we dit doen? AOW’ers dan maar?

  Laten we eerst belangrijke zaken doe er NU toe doen op orde brengen. Ik noem: Technisch Onderwijs, (zuinige en betere motoren ontwikkelen) deregulering van de vrije markt (zodat ondernemers weer winst maken, en zodat jullie dat maximaal kunnen afromen voor je milieudinges) niet andersom.

  En dan nog iets: de ontwikkeling in vernieuwbare energie (o.a. windmolens) gaan zo snel dat ineens gigantisch aanbestedingen nu, zorgen voor een Nederland met waardeloze inefficiënte windmolens, die ook nog eens elke vogelsoort in Nederland met uitsterven doet bedreigen.

  Way to go Miko!

 6. Miko Flohr:

  Wouter, je leest echt niet goed.

  1. Dit stuk gaat niet over milieu maar over energie. Dat staat er expliciet.
  2. De overheid moet investeren om later terug te verdienen, niet met geld smijten.
  3. Want het gaat om de toekomst.

  Dus ik ben het volledig met je eens dat het gaat om innovatie – om het ontwikkelen van nieuwe technieken: betere motoren ontwikkelen, inspringen in de hernieuwbare energie door mee te doen in de ontwikkeling en verbetering van technieken.

  Ik pleit dus niet voor hele grote windmolenparken. Juist niet. Wel voor meer onderzoek naar windenergie.

  Moeilijk hè, lezen?

 7. @Wouter v.k. De gehele economie draait op een haast ongelimiteerde hoeveelheid verzonnen geld. Het is allemaal een grote zeepbel. Als er banken in de problemen komen dan verzinnen we er een berg geld bij. Zolang dat zo is kun je die verzonnen middelen net zo goed aanwenden voor hernieuwbare energiebronnen. Dat kan veel minder kwaad dan subsidies voor fossiele brandstoffen en andere milieuvervuilende ellende. Het failliete kapitalisme is namelijk bezig een ecosysteem te slopen dat we onmogelijk kunnen repareren.

 8. richard E:

  @5 En jij dacht dat de huidige crisis niks te maken heeft met de hoge prijs van energie?

  http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7998

  Tijd om sprookjesland te verlaten, en in te zien dat het milieu de alpha en omega van ieder economisch systeem is. Iedere keer dat we de basis van onze economie opofferen voor winst op korte termijn, verminderen we onze toekomstige welvaart.

 9. Het is onzin dat er voor duurzame energie “innovatie” nodig is.
  Je hoeft alleen maar de gangbare en uit ontwikkelde windmolens en zonnepanelen te kopen.
  Als je eenmaal een stukje windpark bezit, bijvoorbeeld ter waarde van 3000 EUR
  dan heb je stroom voor ca 2 tot 5 cent per kWh, 20 jaar vaste prijs.

  Zo te koop, werkend opgeleverd.
  Niks innovatie, investeren en je hebt energie.
  De prijs is dus nu al een stuk lager dan “de markt”

  De markt bedondert ons, en de rijksoverheid helpt daar aan mee, omdat ze er zelf aan verdient.
  Staats corruptie dus

 10. Wouter v.k.:

  @Miko, No offense, oh ging het dit keer over energie? Hmm, je conclusie is vrijwel hetzelfde als het over milieu gaat.

  Ik ben pro-vernieuwbare energie, sterker nog, het duurzaam maken van de economie, en alles wat daarmee te maken heeft. Alleen ik ben faliekant tegen de manier waarop Groenlinks dit aanpakt door het een fiscale strop te maken voor Jan met de pet. Door nu alles te belasten wat in jullie ogen vervuilend is, of niet duurzaam genoeg, zet je de handrem op de Nederlandse economie die toch al tot stilstand is gekomen. Het tijdelijk investeren zonne-panelen bijvoorbeeld, zorgt voor goedkope producten die momenteel nog nauwelijks rendabel zijn, de technologie is nog niet rijp, en zal dat zo niet worden.

  Ontwikkeling begint pas als de markt hier vraag naar heeft, dan ziet men dat het zin heeft om er (met echt geld) in te investeren, niet crypto-subsidies te verschaffen vanuit het rijk.

  Sowieso zolang de grootste vervuilers aka de V.S. en BRIC landen blijven produceren zoals ze doen, is Nederland te vergelijken met een stadspark dat onderhoud nodig heeft.

  @Richard E

  Het omslagpunt is pas bereikt als huishoudens goedkoper uit zijn met zonne-panelen i.p.v. import-kernenergie, en autorijden beter werkt op stroom dan op Diesel. Tot die tijd is het met geld opbranden en hopen dat je het warm krijgt.

  Mijn conclusie is dat er een einde moet komen aan het investeerbeleid in “bottoms-up” in alles wat “duurzaam” is, want dit werkt gewoon niet. Zolang het niet op eigen benen kan staan, geen verbinding met de markt heeft, zal het niet aanslaan. Het concept van vernieuwbare energie barst pas los als grote geïndustrialiseerde landen met al hun technische know-how daadwerkelijk dit gaan implementeren (momenteel zien ze het als leuk concept in het hoofdstuk toekomstvisie 2032 in een jaarrapportje)

 11. Er wordt wereldwijd al sinds 2009 meer opwek vermogen gebouwd met windparken dan welke andere vorm van energie ook.
  Dat is omdat windenergie verreweg de goedkoopste vorm van energie is.

  Ook voor burgers is investeren in duurzame energie NU al goedkoper. maar niet voor de aan fossiele subsidie verslaafde markt.

 12. sikbock:

  Op zich eens met het stuk van Miko, maar zo lang investeren in R&D gekoppeld wordt aan de “onvermijdelijkheid” om tegelijkertijd nog veel meer geld weg te smijten met cap & trade (en andere windhandel), kies ik toch de kant van “de tegenpartij”

 13. sikbock:

  @ henkie: windenergie is alleen goedkoop voor de investeerder omdat er dikke subsidie op zit..

  http://www.windenergie.nl/onderwerpen/financien/kosten-en-baten

 14. Anton:

  Het probleem van energie is het verdien model. Op olie en gas kun je een prijs zetten waar je de staatskas lekker mee kunt vullen. Maar hoe ga je dat met wind zon of getijden doen?
  Je hebt een eenmalige investering, een windmolen of zonnepanelen en dan is het klaar. De wind waait en ook de zon komt (ja ja) voor niets op, jaar in jaar uit. Hoe anders is dat met olie en gas waar voor elke m3 gedokt moet worden.
  Ziedaar het probleem van duurzame energie. Wie verdient er aan?

 15. crisiswhatcrisis:

  Is Griekenland al vol dan? Dat we nu weer geld in de bodemloze put van de “duurzaaamheid” moeten gaan gooien?

  Er is geen klimaatprobleem. Kijk eens uit je raam.

  En noem het geen overheidsgeld. Dat bestaat niet. Overheidsgeld is van de belastingbetalers afgenomen. Daylight robbery.

 16. Klaarblijkelijk heeft de schrijver een alpha studie gevolgd of de dag dat de wetten van behoud van energie werden uitgelegd gespijbeld..

  Nog los van de kretologie, duurzaam wat is dat in vredesnaam, kun je geen energie hernieuwen.

  Je kunt energie transformeren. De meest efficiente, veiligiste vorm is matter/energy conversie. Dit is dan logischerwijs de enige vorm die de langste adem heeft, en een enorm rendement per hoeveelheid materie opbrengt.

  Op de tweede plaats komt zwaartekrtacht, in de vorm van hydrocentrales.

  Op de derde plaats komt het transformeren van opgeslagen energie in de vorm van het oxideren van kolen, gas.

  Ergens helemaal onderaan bungelen allerlei bizarre uitvindingen zoals zonnecellen , windmolens of golfslag generatoren. Het rendement is zo ontstellend laag dat het zoveel geld kost om die vormen te gebruiken dat elke economie daar volledig op stuk loopt.

  Japan heeft inmiddels de procedure in gang gezet om hun nuclaire reactors weer op te starten wat getuigd van een gezond verstand.

  Engeland keert ook op zijn schreden terug na hun wind debacle.

  Spanjes energie centrales zijn ook money pits, dus die zullen ook op zoek gaan naar iets goedkopers. Als het geld op is dan sneuvelen luxe projecten het eerst.

  Ik voorspel dat na de aanstaande winter Duitsland zijn reactors weer online zet, gezien de onvermijdelijke blackouts die de winter zal veroorzaken.

  Verder zijn de fabrikanten van reactorvaten volkomen volgeboekt dus nog veel meer verstandige mensen worden wakker.

  Gelukkig maar dat ecofnanatici ruim in de minderheid zijn, kan ik tenminste nog mijn airco aanzetten in de zomer nacht als er geen wind is

 17. Anton:

  Je moet je ook realiseren dat je steeds minder aan duurzame energie gaat verdienen als je er aan begint.
  De technologie evolueert steeds sneller zodat de rendementen stijgen, je afschrijvingskosten dalen en je energie dus met het verstrijken van de tijd steeds goedkoper wordt.

  Zeg nou zelf, welke investeerder gaat hier aan beginnen?

 18. Anton:

  Wat ik dus denk dat gaat gebeuren is dat de afnemers zelf hun energie gaan opwekken omdat het binnen hun mogelijkheden gaat komen.

 19. Anton

  Veel geluk daarmee. Hier in de bergen heb je nog veel boerderijen zonder electriciteit. Die dienen petitie na petitie in om aangesloten te worden. Reden? Onbetrouwbaar, spuugduur, onderhoudsgevoelig om zelf electriciteit in enige hoeveelheid op te wekken 24/7.

  Hebben natuurlijk een flink dieselaggregraat staan want met 150 W/m2 kom je niet ver met zonne energie.

  En zelfs met een aggrgraat draait de helft van hun spullen op accu’s ‘s nachts anders worden ze gek van de herrie.

  De brute realiteit is dat je vriezer 24/7 stroom nodig heeft.

  De rendementen stijgen niet behalve als je geld toe krijgt aangezien je nooit 24/7 stroom kan opwekken. Dus de het verschil tussen Rated capacity en echte opbrengst is enorm.

  Maar het rekent wel leuk rijk als je voetstoots aanneemt dat een zonnepaneel permanent zijn Rated capacity opbrengt.

  Ga maar uit in NL van zo’n 30% van de Rated capacity aan echte opbrengst. Dus moet je je investering verdrievoudigen alleen al om voldoende stroom te kunnen opslaan tijdens de hoog rendements perioden (de zon schijnt)

  En stroom opslaan in een huis doe je in spuugdure, gevaarlijke batterijen. En dus heb je een dc/ac converter nodig. En dus daalt je efficientie nog verder.

  Dream on.

 20. Anton:

  Kwestie van tijd.

 21. Wouter v.k.:

  @14, @15, @16, @17, @19,

  Zo, ik ben benieuwd naar Miko’s verweer.

 22. Anton:

  Toch denk ik dat we wat betreft fossiel brandstoffen best wel nerveus mogen zijn.

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/2009/weken_2009/08/0216_1300_total_ziet_peak_oil.xml

 23. Anton:

  Even ter aanvulling een linkje van iets recentere datum.

  http://www.peakoil.nl/

 24. of een betere linkjes Anton:

  http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
  http://www.umatac.ca/oilshale/worldreserves

  Uitgaande van de huidige technologie en een minimum prijs van 80$ per barrel (die nog in zijn kinderschoenen staat) is de hydrocarbon voorraad genoeg voor 250 jaar inclusief groeiende vraag.

  Als we tegen die tijd nog geen kernfusie hebben dan verdienen we het uit te sterven.

 25. Zou ik nog bijn vergeten kolen natuurlijk (130 jaar):

  http://www.worldcoal.org/coal/where-is-coal-found/

  En dan nog methane hydrate
  http://www.technologyreview.com/news/413730/mining-ice-that-burns/

  From an energy resource point of view, the enormous amounts of methane hydrate under the ocean and beneath arctic permafrost represent an estimated 53% of all fossil fuel (coal, oil, natural gas) reserves on earth, about 10,000 gigatons.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037838200100145X

  Dus je kan rustig slapen voordat we zonder brandstof zitten.

 26. richard E:

  @Petrossa.

  Wat moet het heerlijk zijn om in jou simpele wereld te leven. Helaas is er in de echte wereld een gigantisch tekort aan energie.met prijzen van rond de 100 dollar per vat, en dat in tijden van economische crisis. Mocht de westerse economie ooit nog de neiging vertonen te gaan groeien, dan krijgt het onmiddelijk te maken met verstikkende energieprijzen. The era of cheap energy is over.

  Leuk ook dat je openlijk fantaseert over methaanhydraat. Wordt het al op grote schaal gewonnen? Zijn er al manieren om het op grote schaal te transporteren? zijn er al rafinaderijen die het op grote schaal kunnen verwerken? Ehm… nee.
  Ik ga niet op de trein wachten als het spoor nog gelegd moet worden, en als ik mijn huis warm moet houden en mijn voedsel wil transporteren, dan heb ik *nu* oplossingen nodig. Geen dromen.

  Overigens hebben we al de beschikking over een werkende kernfusie-reactor. De energie van de reactor is inderdaad niet hernieuwbaar, maar ze blijft langer branden dan de aarde zal bestaan. En laten we nu net technologie die de energie van die kernfusiereactor kan opvangen ontwikkeld hebben. Die technologie is schaalbaar , steeds efficienter en goedkoper5 =-0987654321§1234567890-

  =]=-[-p0[popoi9i88uytutrtrer4e3w2e3qw1w1, en in massa te transporteren.

  Al je argumenten zijn kul, je suggereert een technische acthergrond en komt met een spuit-elf verhaal over het feit dat je energie niet kunt hernieuwen (well duh!), gezanik dat je in geisoleerde plekken op de poolcirkel weinig zonneenergie kan opwekken (well duh!), en opmerkingen over wind en zonneenergie die 20 jaar geleden hout sneden. Gelukkig hangt de transitie naar duurzame energie niet af van ingenieurs die hun literatuur niet bij houden.

 27. richard E:

  Ah.. leuk.. een kat op je toetsenbord..

 28. richard E:

  Het zijn een hoop woorden maar ze zeggen niet veel. Behalve je kat, die begreep ik beter.

  Hoe hoger de olieprijs hoe toegankelijker andere productiemethoden worden. Alle berekeningen gaan uit van een minimumprijs van $80 om het aantrekkelijk te maken voor investeerders om miljarden in een ontginnngsproject te stoppen.

  Hoe lager de prijs des te eerder daalt de productie. Dat noemen ze wel eens: martkwerking. Kun je opzoeken in wikipedia.

  Ik heb bovenstaand een link naar een proefproject voor de winning van methane hydrate. Had je de moeite genomen het lezen dan zou je weten dat dat rond 2017 moet draaien. Aangenomen dat de oilieprijs hoog genoeg blijft.

  Niemand gaat 5 miljard uitgeven om 4 miljard aan olie op te pompen.

  De olieprijs is niet het gevolg van schaarste maar van martkmechanismes.

  Er bestaat geen enkele mogelijkheid dat wij met de huidige staat van de technologie terawatts aan electricteit van de woestijn naar Europa of Amerika kunnnen transporteren en dan ook nog eens 24/7 aan de vraag in de verschillende tijdzones kunnen voldoen.

  Daarbij lijkt het mij een zeer riskante zaak je hele economie afhankelijk te laten zijn van 1 energie bron waarover je geen enkele controle hebt.

  Je stelt dat al mijn argumenten kul zijjn maar behoudens je kat heb ik niet vele steekhoudende onderbouwing gezien behalve jouw mening.

 29. richard E:

  “De olieprijs is niet het gevolg van schaarste maar van marktmechanismes”

  lolwut!? Zulke onzin typt mijn kat niet eens.

  gast, de olieprijs is hoog omdat de olie schaars is. Zo werkt de markt.

  Dure olie is geen abstract gegeven zonder verdere consequenties: het zorgt ervoor dat verbruikers die slechts een lage prijs kunnen betalen, geen olie meer kopen. Daarom werkt de markt. Is de prijs van olie heel hoog, dan zijn dure winmethodes inderdaad rendabel. Maar fluctueert de prijs omdat de economie meteen weer instort wanneer de energieprijs te hoog wordt, dan is investeren in onconvetionele olie of gas te risicovol. Daarom draait dat methaanhydraatproject nu nog op subsidie. Daarom denken ze pas in 2017 te kunnen beginnen aan commerciele exploitatie.

  “Er bestaat geen enkele mogelijkheid dat wij met de huidige staat van de technologie terawatts aan electricteit van de woestijn naar Europa of Amerika kunnnen transporteren”

  De technologie is er wel, alleen de implementatie nog niet. Niet dat dat makkelijk is, verre van, maar het kan wel. En al zou je maar 50% van de energiebehoefte kunnen voorzien met wind en zonneenergie met de huidige technologie, dan zie ik niet in waarom je dat niet zou doen.

 30. Aan de kat van Richard E:

  Beste kat, als je baasje een doos vol met kattebrokjes heeft en hij geeft jouw er maar 10 stuks dan is er geen schaartste maar heb je een naar baasje.

  Aan Richard E:

  Als de OPEC de prijs vaststelt doen ze dat op basis van wat zij denken dat de markt kan dragen. Vragen ze ter weining dan verdienen ze niks, vragen ze teveel dan kunnen de afnemers het niet betalen en dan verkopen ze te weinig.

  Dat heet: marktmechanisme.

  Daarnaast heb je dan nog de beurs, waar olie verhandeld wordt en verdere prijsopdrijving kan plaatsvinden doordat handelen grote hoeveelheden opkopen en niet verkopen (om het maar zo simpel mogelijk te stellen)

  Naarmate de olieprijs stijgt wordt de werelds winbare reserve groter. Dan loont het om een grote investering te doen in het exploreren van nieuwe bronnen. Dan hebben we nog de technologische vooruitgang, waardoor voorheen onwinbare bronnen winbaar worden.

  Al met al snap je er echt helemaal niets van.

  Je kunt geen 50% van de energiebehoefte voorzien met ‘alternatieve’ energie, aangezien die ten eerste onvoorspelbaar is in opbrengst, ten tweede vaak grootschalig voorradig is waar je het niet nodig hebt.

  Je kunt geen 7 terawatt over de wereld transporteren, ik ga het niet uitrekenen maar ik schat in dat om dat soort kabels aan te leggen ze ten eerste zo dik zouden moeten zijn dat ze hun eigen gewicht niet kunnen ohuden, ten tweede er zovele verlies zou optreden dat je nog eens de helft meer aan reservecapaciteit moet hebben en ten derde de totale wereld voorraad aan koper uitgeput zou raken.

  Een electricteits net is vrijwel oncontroleerbaar, electriceit dat je er inpompt MOET ergens naar toe. Dus als jouw mooie zonnestralen 1 terawatt in het net pompen maar er is maar vraag voor de helft dan resulteert dat in een spectaculaire catastrophic failure.

  Als die energie er niet is omdat de zon niet schijnt dan moet je een backup generator hebben van gelijk, vermogen om ONMIDDELIJK het verschil te compenseren anders dan sta je stil in de lift.

  Het is mogelijk om kleinere gasgestookte generatoren snel online te brengen, maar met een wereld consumptie van rond de 14 terawatt en snel stijgend kun je onmogelijk 7 terawatt aan backup centrales draaiende houden daar je daardoor de al dure ‘alternatieve’ energie nog veel duurder maakt.

  Al met al, bizarre dromen van econuts niet gehinderd door enige kennis van de meest fundamentele feiten.

  Wat methane hydrat ebetreft, dat hebbne we de eerste 200 jaar niet nodig, en tegen die tijd zijn er al echte alternatieve energiebronnen die gewoon 24/7 werken in vorm van diverse matter/energy conversie reactoren.

 31. Richard E:

  @30
  “Als de OPEC de prijs vaststelt doen ze dat op basis van wat zij denken dat de markt kan dragen. Vragen ze ter weining dan verdienen ze niks, vragen ze teveel dan kunnen de afnemers het niet betalen en dan verkopen ze te weinig.”

  Nee, dat is een kartel. En de OPEC is misschien machtig, ze mocht willen dat ze zo machtig is dat ze de prijs kan dicteren. De volatiliteit van de olieprijs laat zien dat het schaarste en onzekerheid is die de prijs drijft.

  “Naarmate de olieprijs stijgt wordt de werelds winbare reserve groter. Dan loont het om een grote investering te doen in het exploreren van nieuwe bronnen. Dan hebben we nog de technologische vooruitgang, waardoor voorheen onwinbare bronnen winbaar worden.” Hoe kan het dan dat er niet heel veel diamantmijnen zijn. De prijs is toch hoog genoeg, lijkt me.

  “Een electricteits net is vrijwel oncontroleerbaar”.. toch wel. en het wordt dagelijks gedaan. Er is op dit moment veel ontwikkeling in slimme netwerken, die veel felxibeler om kunnen gaan met verschillende energie-inputs. Ja, het opgesteld vermogen moet veel groter zijn dan het werkelijke piekverbruik. Maar dat is nu ook al zo.

  Opslag en transport van energie is inderdaad moeilijk. Op dit moment kunnen we ellectrische energie een paar 1000 km transporteren, en kunnen we het opslaan in bergmeren. Waarom zou er op dit gebied geen technologische vooruitgang kunnen zijn, maar wel op het gebied van die “matter/energy” conversie? Trouwens.. over bizarre dromen gesproken. Doe mij maar een echte windmolen die in ieder geval echte stroom levert, in plaats van energie gewonnen uit imaginaire fusie-reactoren of nog te bouwen splijtingsreactoren. Daarnaast heeft een fusie of kernsplijtingsproces ook flinke back-up nodig, aangezien de output daarvan ook niet makkelijk bij te sturen is. Een zonnecel of een windmolen kun je in ieder geval makkelijk uit zetten.

 32. Weet je wat. Ik laat jou dromen van een wereld waar algemeen vrede heerst en iedereen door weiden vol met vlindertjes rent terwijl manna uit de hemel valt en energie vrijelijk uit geheel appeltjes groene bronnen stroomt.

  Ik daarentegen blijf op aarde, helaas in de bittere realiteit, waar OPEC en de speculanten de olieprijs bepalen en electriciteit zich volgens de natuurwetten gedraagt.

  Afgesproken?

 33. Richard E:

  @32 Heel interessant dat jij denkt dat wind en en zonneenergie iets te maken heeft met weiden en vlindertjes. Ik stel voor dat je de argumenten van je opponenten serieus neemt, in plaats van te ageren tegen je zelfverzonnen stereotypen.

  Ik denk dat we moeten investeren in duurzame energie omdat we anders over 20 jaar niet genoeg beschikbare energie hebben om onze economie op te draaien. Het IMF (niet bepaalde een club van boomknuffelaars) voorspelt dat de olieprijs in 8 jaar tijd zal verdubbelen. Dat is de bittere realiteit.

  Jij droomt over exotische technologieën en onconventionele energiebronnen waar de wereld in een poep en een scheet op overstapt, alsof het niet decennia lang uiterst afhankelijk was van een stel idiote sjeiks met grootheidswaanzin. Ik wijs slechts op de mogelijkheid om de komende energiecrisis (deels) op te vangen met bestaande technologie. De tijd van goedkope energie is hoe dan ook voorbij.

 34. Me dunkt dat ik voldoende heb beargumenteerd en onderbouwd dat we de eerste 250 jaar ruim voldoende brandstof hebben. Zonder exotische technologieen, maar met heden ten daagse in gerbruik zijnde technologie.

  Ik zie niet in wat daar verder nog toe valt toe te voegen. De feiten zijn bekend, jouw mening is geen feit, maar een mening.

  En dat staat je vrij, een mening te hebben die afwijkt van de realiteit. Maar dan kun je niemand kwalijk dat ze je niet serieus nemen.

 35. Richard E:

  @34
  De EIA, je meest authoritatieve bron, heeft haar schattingen van de winbare olievoorraad 9 jaar op rij naar beneden moeten bijstellen. De EIA is een roze-brillen-organisatie. En ondertussen kakt de wereldwijde olieproductie verder in. Peak-oil ligt achter ons, en de behoefte naar energie stijgt.

  Heel leuk al die shales en tarsands, maar wat er in de grond zit is op zich niet interessant. Het gaat om de snelheid waarmee je het naar boven kan halen. En die is te laag. lees en huiver: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12109.pdf

  Met de huidige prijzen komt onze economie al knarsend tot stilstand. Wat denk je dat er gebeurt met de economie wanneer de prijzen constant hoog genoeg zijn om winning uit onconventionele bronnen mogelijk te maken?

  Steenkool is er inderdaad nog veel. Blijft de vraag naar energie iedere 15 jaar verdubbelen, en is dat onze belangrijkste bron, dan zal ook die voorraad snel zijn productiepiek bereiken.

  Dit is geen mening, dit zijn feiten.

 36. Beste Richard,

  lees en huiver:

  Shale gas production has increased rapidly, offsetting a steady decline in conventional gas production across North America. While more natural gas can be produced from what is largely agreed upon as an “abundant gas resource,”

  http://www.forbes.com/sites/energysource/2012/06/13/the-u-s-has-a-natural-gas-glut-why-exporting-it-as-lng-is-a-good-idea/

  Discoveries of large underwater gas fields in the eastern Mediterranean, however, have changed Israel’s energy prospects almost overnight. In 2009, a consortium of U.S. and Israeli companies discovered the Tamar field about 50 miles off the Israeli coast, with an estimated 8.3 trillion cubic feet of gas. A year later, a similar consortium discovered Leviathan, a huge field nearby estimated to hold 16 trillion cubic feet of natural gas.
  Strategic Game-Changers

  These finds, and the prospect of more in adjacent waters, could be strategic game-changers for Israel. A 2010 U.S. Geological Survey study estimated that the Levant Basin off the coast of Syria, Lebanon, Israel and the Gaza Strip could hold about 1.7 billion barrels of recoverable oil, 122 trillion cubic feet of recoverable gas and 5 billion barrels of natural gas liquids. If true, Israel could meet its own electricity needs in the future and possibly become a net exporter to a gas-thirsty region. This would bring economic and political benefits as well as regional clout at a time when Israel’s regional standing is more uncertain than it has been for decades.

  http://mobile.bloomberg.com/news/2012-05-21/israel-s-undersea-gas-bonanza-may-spur-mideastern-strife

  The World Energy Council estimates Israel is sitting on enough shale to produce around four billion barrels of oil, enough at today’s usage to keep the country in oil for more than 40 years.

  Mr Nguyen claims there is much more. That’s why he and his colleagues at Israel Energy Initiatives, based in Jerusalem, are lugging rigs around the valley, carrying out prospective drilling.
  http://www.bbc.co.uk/news/magazine-15037533

  Zelfs kikkerlandje

  He said EBN had some companies evaluating Dutch shale plays. “Because of conventional drilling in the Netherlands, we have loads of core and data for both onshore and offshore, which can be easily accessed. We did a lot of analysis and two main plays came up: Jurassic play and in the southern part of the Posidonia formation, where some companies have received licenses; and a deeper carboniferous play just traveling along the Dutch border with Belgium and German – not many well penetrations have taken place there so far.”

  According to him, if all the figures together technically recoverable gas resources from shale in the Netherlands were approximately 500 BCM. “That’s not extreme,” he commented, “but there really is some potential in those areas.”

  http://www.naturalgaseurope.com/unconventional-gas-prospects-in-holland-dutch-shales

  De hele wereld zit stampvol met gas en olie. En winbaar

 37. Richard E:

  1,7 miljard vaten olie! Wat een weelde!

  Met het huidig verbruik is het in 20 dagen op. (85 miljoen vaten per dag).

  122 biljoen kubieke meters gas.. dat is inderdaad echt veel…
  kunnen we 2 jaar mee vooruit.

  …maar dan moeten we wel eerst onze technologie op grote schaal aanpassen.

  begint het al te dagen?

 38. Niet echt bij jou geloof ik. Maar aangezien je het gewoon niet wilt weten, of gewoon domweg de (huidige) wereldwijde winbare reserves aan olie en gas negeert valt er niet veel aan te doen.

  Gelukkig zitten we in een enorme wereldwijde economische crisis dus voor luxe problemen hebben we geen geld meer. Dus zul je je appeltjes groene droom van een perpetuum mobile nooit meemaken.

  Energie is moeilijk te verkrijgen, maar sommige vormen zijn moeilijker dan andere. Appeltjesgroene energie nog het moeilijkst dus het duurst.

  Veel succes en veel droom plezier. Mijn vader (atheist) verzuchtte vaak: ik ben wel eens jaloers op gelovigen, die hebben het makkelijk, die kunnen tenminste iemand anders de schuld geven.

  Jij hebt jouw religie, die van ‘alternatieve’ energie.Dit geloof maakt het voor jou onacceptabel dat er geen enkele noodzaak voor bestaat, dus negeer/verdraai je de feiten zodat je geloof niet in gevaar komt.

  Zoals elke religieuze fanaticus.

  Ikzelf ben te nuchter om te geloven dus ik moet het doen met de realiteit. Het zij zo.

 39. crisiswhatcrisis:

  Crude-oil futures dropped 2% to below $83. They’ve fallen nearly 25% from highs this year of $110 a barrel. http://t.co/irZ3kz3S

  Bron: Wall Street Journal

 40. richard E:

  @38
  haha. goede argumenten man. argumentum ad hominem, ad verecundiam, heel overtuigend allemaal.

  Echt, je hebt geen enkel overtuigend argument gegeven, en enkel bronnen die direct gelieerd zijn aan de olieindustrie. Wij van WC-eend… kom zeg, zo ken ik er nog wel een paar.

 41. Whatever rocks your boat.

Alleen FaceBook reacties zijn nog open

Comments zijn gesloten