Zijn we te lief voor moslims?

Mosque

: 14-09-2012 11:58 uur

Hoe bewijs je dat de islam een plaag is voor de mensheid? Heel simpel. Je maakt een film waarin een of andere woeste baardaap rondloopt die ‘Mohammed’ heet. Een complete film is eigenlijk al te veel: een simpele trailer is al genoeg. En die trailer mag buitengewoon beroerd zijn, zoals de trailer Innocence of Muslims aantoont. Dik opgemaakte tweederangs acteurs voor een green screen, die (het geluid is later toegevoegd) een baardaap ‘Mohammed’ noemen – meer is er blijkbaar niet nodig om moslims op de kast te krijgen, en wereldnieuws te maken.

De film is gemaakt door een koptische christen genaamd Nakoula Basseley Nakoula. Maar zijn prutswerk had nooit wereldnieuws kunnen worden zonder de hulp van een stelletje hersenloze imams, die hun lokale aanhang willen vergroten door moord en brand te schreeuwen, en hun armoedige aanhang te mobiliseren voor een fijne plundertocht. Zoiets kan alleen in landen (Libië, Egypte, Jemen, Pakistan) waar men dergelijke heethoofden niet onder controle kan, of wil houden. Het is een samenzwering van de dommen, kortom. Maar hier in het Westen zien we de beelden, en denken we maar al te snel dat daar ‘de islam’ voor de poorten staat te schreeuwen. Hier komt de boodschap helder en duidelijk over: moslims zijn niet lekker.

‘De Profeet was een meedogenloos leider’
Moeten we aardiger worden voor moslims? Moeten we de religieuze gevoeligheden van fanatieke imams respecteren? Nee natuurlijk. Een film over Mohammed is een uitstekend idee. Maar dan wel een goede film. Mohammed was geen kinderverkrachter zoals in Innocence weer eens wordt opgebraakt. We weten nu eenmaal niet hoe oud Aisha was toen ze met Mohammed trouwde; de bronnen spreken elkaar tegen. Bovendien: wie een film over kinderverkrachters wil maken, moet in Rome zijn. Maar los daarvan is Mohammed interessant genoeg. Het is duidelijk dat hij een meedogenloos leider werd die niet terugdeinsde voor het uitzenden van moordenaars om politieke tegenstanders uit de weg te ruimen, en dat hij ook niet terugdeinsde voor massamoord (op de joden in Medina). Dat soort zwarte bladzijden kunnen onmogelijk verzonnen zijn ter meerdere eer en glorie van de Profeet. Maar de rest van wat we dachten te weten? Het is inmiddels duidelijk dat het grootste deel van de tradities omtrent Mohammed en het ontstaan van de islam uiterst onbetrouwbaar zijn. Mekka een belangrijk handelscentrum? Forget it. Mohammed een weeskind? Een karavaanhandelaar? Een geniaal militair leider? Kritische onderzoekers zetten daar de laatste tijd grote vraagtekens bij. Hoe scherper ze kijken, hoe schimmiger de Profeet wordt.

Het merkwaardige is dat die wetenschappelijke twijfel niet of nauwelijks doordringt in de populaire literatuur. In de biografie van Karen Armstrong wordt Mohammed nog keurig afgeschilderd zoals dat tot omstreeks 1980 gebruikelijk was en zoals moslims dat ook graag zien: als een religieuze vernieuwer die zonder enige invloed van buiten, ergens in de woestijn, het monotheïsme opnieuw uitvond. Een hartelijke huisvader, een fijne kameraad en een militair genie. Oké, dat van die joden was wellicht wat al te hard – maar die werkten hem nu eenmaal tegen! (Zegt de Traditie – en dat neemt ze klakkeloos over.) Een andere, veel recentere auteur die alle lastige vragen uit de weg gaat, is Tom Holland in zijn boek Het vierde beest. Dat boek moet gaan over de opkomst van Mohammed en de islam, maar gaat voor 90 procent over wat daarvóór en daarna gebeurde. Holland stipt héél voorzichtig de moderne kritische literatuur aan, maar laat deze zo snel mogelijk weer varen. In feite ontbreekt Mohammeds leven in dit boek volkomen – heel veilig, uiteraard. Zelfs de fanatiekste moslim kan daar vrede mee hebben.

The first muslim
En nu ligt hier voor mij de drukproef van The first Muslim, weer een nieuwe Mohammed-biografie, van de toch zeer gerespecteerde journaliste Lesley Hazleton. Dit boek moet dus nog verschijnen, maar ik kan u alvast verklappen: er staat niks nieuws in. Mohammed is ook bij Hazleton een geniale leider en een heerlijke vent, die ongetwijfeld een overdonderende religieuze ervaring heeft gehad. (Hazleton gebruikt als bewijs één traditie uit vele, die volgens haar wel ‘realistisch’ klinkt.) Mekka is ook bij haar alweer een wereldcentrum van de handel, en Mohammed heet hier voor de zoveelste keer een strijder voor sociale rechtvaardigheid, tegen de vette Mekkaanse elite (Allah mag weten waar dat op is gebaseerd.) Het zijn dus weer de mierzoete verhaaltjes die in kringen van islamologen véél te lang de ronde deden. Onder islamologen zijn ze inmiddels goeddeels verdwenen, maar populaire auteurs blijven ze herhalen. De redenen liggen voor het oprapen. Omdat al die wetenschappelijke twijfel nu eenmaal ingewikkeld is, en verwarrend is voor de lezers – dus vertellen we de oude fijne verhaaltjes nog maar een keer. Omdat lezers nu eenmaal graag een heldenepos lezen. Omdat er al zoveel lelijke dingen gezegd worden over Mohammed en de islam. En wie weet: uit angst. Omdat geen enkele moslim problemen zal maken over de zoveelste herhaling van wat hij thuis, of van de imam, al heeft gehoord.

Ontstaan deze zoete biografieën uit gemakzucht, uit misplaatst medelijden met onze veelgeplaagde moslim-medemens of is het dhimmitude? Zijn auteurs en uitgevers bang?

CC-foto: Antonio Melina/Agência Brasil

Over de auteur: Marcel Hulspas

Marcel Hulspas (Naaldwijk, 2 januari 1960) is een Nederlandse wetenschapsjournalist, columnist en publicist. Hij studeerde natuur- en sterrenkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de Rijksuniversiteit Utrecht en is afgestudeerd als astronoom.

Reacties:

 1. Al-Abdulkarim Saif al-Islam:

  niet bijten in de hand waaruit hij eet

 2. Wbt Karen Armstrong ben ik het met je eens. Haar hele oeuvre valt samen te vatten als: “RESPECT EN LIEFDE VOOR RELIGIES WANT WE ZIJN ALLEMAAL KINDEREN ONDER ÉÉN GOD!”.

  Bovendien neemt ze kritiekloos zowel de biografie van Mohamed als de hadiths voor waar aan, wat echt dramatisch is, tenzij je een islam-apolegeet bent (al hoewel dat dus de vraag is bij Armstrong).

  Maar het boek van Tom Holland vond ik juist helemaal niet laf. Hij maakt, dwars tegen de heersende wetenschappelijke opvattingen in, duidelijk dat er geen snipper bewijs is voor Mohameds biografie en al helemaal niet voor de hadiths.

  Door de beschrijving van de tijd voor en na de opkomst van de islam maakt hij inzichtelijk hoe en waarom er zo’n verhaal als van Mohamed en de koran tot stand kon komen en waarom er geen bewijzen meer zijn.

  Bovendien put hij uit wetenschappelijke bronnen waar anderen liever niet mee aankomen: die zeldzame paar wetenschappers die wél kritiek hebben durven uiten. (Hij beschrijft ook hoe het daarmee afliep en wat redenen zijn om geen kritiek te leveren: angst voor geweld en sociale en wetenschappelijke uitsluiting.)

  Ook verklaart Holland hoe religie uiteindelijk een ideologie is (ook bij de Joden en Christenen) en hoe de staatsreligie the best thing to do is als je macht en land wilt veroveren.

  Het feit dat Mohameds leven in zijn boek ontbreekt wordt verklaard door zijn conclusie dat er geen bewijs is. Wat er wel over Mohamed kan worden bewezen, beschrijft hij ook. Namelijk dat Mohamed niks te maken kan hebben gehad met Mekka en Medina, laat staan dat deze steden welvarende handelssteden waren, dat veel van zijn opvattingen zijn terug te voeren op de Joden en de zoroasten en zelfs de Persen en het vooral de latere moslimzeloten waren die het verhaal van Mohamed hebben vormgegeven, en eerlijke geschiedvervalsing hebben laten vernietigen wanneer ze eenmaal de macht hadden.

  Interessant is ook het feit dat christelijke asceten (eeuwen voor mohamed) al wisten dat martelaarschap een ideale manier is om je godsdienst te bedrijven en op te dringen en dat het “een natie onder een god en de rest moet kapot” bij de Joden al bon ton was (joods worden was geen optie. Je had Joods bloed of niet. Wie geen Jood was, was stom, en de rabbi’s wisten hoe het zat, de rest moest zijn bek houden. Klinkt herkenbaar, niet?). Ook de achterlijke tradities blijken terug te voeren op de joden, de zoroasters en de primitieven daarvoor. letterlijk alles wat nu zo primitief naar voren komt in de islam bestond al duizend jaar: dhimmibelasting, uitroeing, vijf keer per dag bidden, rituelen, vrouwenhaat, takyia, etc.

  Mohamed zelf is nog niet eens zo ver gekomen met zijn geloof. In eerste instantie was zijn geloof een socialistisch ideaal wat het prima deed onder het juk van onderdrukkers (eerlijk alles delen, vrij van machtswellust, afstand nemen van materialisme, armen helpen, wat ook het christendom kenmerkte) en het streven naar een umma (wat heel handig is: alle neuzen dezelfde kant op). Zijn gradioze veldslagen zijn vooral het werk van anderen die hem dat toeschrijven en het was ook pas lang na mohamed dat de Islam de veroveringsgodsdienst van Arabieren werd (wat ze goed uitkwam bij het land roven).

  Ik vind het juist wel een goed en vooral verhelderend boek, eindelijk eens niet laf maar eerlijk. Het is wat mij betreft nog steeds een aanrader voor iedereen die meer wil weten over het hoe en waarom van de drie grote religies en wil weten waarom de islam is zoals ze nu is en zoveel macht heeft kunnen verwerven.

 3. Mosterd na de maaltijd:

  @1
  Dat geldt voor een heleboel mensen. Waaronder denk ik wel eens imams, predikanten, priesters.

  Eenmaal zo’n religieuze werkgever gevonden, is het wel heel erg opofferend voor om er al te fors tegenin te gaan. En bij de Islam mag het niet eens zonder gevaar voor eigen lijf en leden.

 4. Ik zou dit willen uitbreiden tot: Zijn wij te lief voor religieuzen?

  Het zijn niet alleen moslims die er achterlijke gebruiken op na houden, het verschil tussen een haredi,een salafist of een gristenhond is erg moeilijk te duiden.

  Naa rmening moet dus de diuscussie zijn: Wordt het niet eens tijd dat we echt in 2012 gaan leven en religie de plaats geven die het verdiend, namelijk ergens in een stoffig hoekje van oude tradities, eens nuttig thans hinderlijk.

  De eerste en meeste belangrijke stap is het discriminatoire art 6 uit de grondwet schrappen. Het volstrekt niet houdbaar dat een bepaalde groep speciale bescherming behoeft wanneer die bescherming al voorzien is in art 1.

  Gelijke gevallen gelijke behandeling. Religieuzen/levensbeschouwelijken zijn niet meer waard dan niet religieuzen dus het art 6 is disciminatoir.

  Dan kunnen we allemaal rustig verder gaan met ons leven. Diegenen die willen kunnen vrijelijk hun gang gaan met geloven/levensbeschouwen onder art 1 en diegenen die dat niet willen hebben er verder geen last van.

 5. En er moet een EDIT knop bijkomen voor diegenen die te vlug typen en hun comment niet goed nalezen.

 6. Pieter Oosterwijk:

  @Petrossa

  Net als u heb zie ik ook een probleem met bijna elke vorm van religie. Waar ik het echter faliekant met u oneens bent is:

  “Het zijn niet alleen moslims die er achterlijke gebruiken op na houden, het verschil tussen een haredi,een salafist of een gristenhond is erg moeilijk te duiden.”

  Waarom kunnen we niet zeggen en toegeven dat verschillende geloven tot verschillende problemen lijden die dan ook van verschillende orde van grote zijn.

  Persoonlijk heb ik meer moeite met het in torens vliegen van gekaapte vliegtuigen als het door brievenbussen gooien van namaak geaborteerde baby’s. Terwijl ik beiden niet echt fijne acties vind. Ook heb ik meer moeite met het besnijden van vrouwen als het besnijden van mannen. Terwijl beiden een vorm van genitale verminking zijn, is er één genitale verminking plus.

  Ik denk dat we op deze manier toch wel de drie grote monotheïstische godsdiensten kunnen rangschikken. Al moeten misschien sub-stromingen worden meegenomen om geen onrecht te doen aan de verschillen.

 7. Kees:
 8. Kees:

  -edit-
  We kunnen lezen

 9. @pieter oosterwijk

  Ik stel voor dat je je eerst inleest over de gebruiken en het gedrag van de haredi alvorens tot conclusies te komen.

  De enige reden waarom de haredi niet moslim vormen aannemen is omdat de anders dan in de islamitische landen de Israelische regering degelijk gedrag streng controleerd en bestraft.

  Maar ik herinner me nog goed de dag toen de haredi een staalkabel over de weg die langs Mea Sharim leidt hadden gespannen op shabbat en een vrouwelijk soldaat onthoofd werd.

 10. dick jansen:

  Er moet eens onderzoek komen naar het verband tussen het ontstaan van religie en het wonen in een streek waar het oplopen van een zonnesteek meer dan denkbeeldig is.
  En verder wat ik altijd al zeg: de religie van vandaag is de mythologie van morgen.

 11. Pieter Oosterwijk:

  @Kees allereerst de link is wel genoeg hoor, zo’n extra opinie die al gepubliceerd is hier copy pasten maakt het niet echt leesbaarder.

  Ten tweede. Wanneer een slechte film, mogelijk gemaakt met de slechtste motieven jou aanzet tot het vermoorden van drie personen en het beginnen van rellen. Dan veroordeel ik eerst jou en daarna, pas op een hele verre tweede plaats de slechte film maker.

  Hoe rechtvaardig je de moord van vier personen die er niets mee te maken hebben omdat een ander een beledigende film heeft gemaakt.

  Overigens die “echte feite” waar jij het over hebt staan nog wel een beetje ter discussie

 12. peter klein:

  vanmiddag bij ncrvlunch!, radio 1, ca 12.30 uur, Chazia Mourali:

  ‘nou, als dat het product van de verlichting is dat we zulke films gaan maken, dan…’

  is blijkbaar moord op 4 ambassademedewerkers- die er ook nog eens helemaal niks mee te maken hebben- gelegitimeerd

  http://www.radio1.nl/terugluisteren/tijd?terugluisteren_dag=2012-09-14&terugluisteren_hour=12

 13. Pieter Oosterwijk:

  @petrossa
  Van die staalkabel klinkt verschrikkelijk en ik kan me het incident van de staalkabel niet herinneren. Mijn punt richt zich meer op het feit dat alhoewel ik me niet echt identificeer met bijvoorveeld hedendaagse baptisten (christenhonden in jou terminologie) ik toch erg terughoudend ben om ze op de zelfde hoop te gooien als salafisten en haredi.

 14. peter klein:

  Zijn auteurs en uitgevers bang?’

  goeie vraag! Zou eens moeten worden worden bedebateerd in de Balie, of in een moskee
  Met als gasten/steekwoorden: Theo Van, Paul Cliteur, Hans Jansen, Afshin Ellian, Ehsan Jami, G. Wilders, Salman Rushie, Maurits Berger, Youp van t hek/Freek de Jonge, rabijn Soetendorp, Mahmoud Rabbani

 15. Pieter Oosterwijk:

  @peter klein
  Voeg daar kurt westergaard ook maar aan toe. Ik denk niet dat de auteurs echt bang zijn. (kurt westergaard zal zich overigens niet heel fijn gevoeld hebben in zijn panic room). Wat ik vooral stuitend vind is het gebrek aan solidariteit van kranten en tijdschriften door de hele wereld. Zij gingen vooral in op het beledigende karakter van zijn tekeningen (of in Rushdie’s geval boek) i.p.v. van de reële bedreigingen.

  Daar zou ik wel eens een debat over willen zien in de balie. Met mensen van the washington post en andere grote dag/week/maand/opinie bladen die in gaan op het feit dat men niet massaal opkomt voor de vrijheid van meningsuiting als het er op aan komt.

  @petrossa
  Nog even over je fijne, “ik stel voor dat bla bla…” je weet niets over wat ik wel en niet gelezen hebt. Wat een slechte manier van argumenteren.

 16. xaderp:

  Er wordt door de schrijver van dit artikel en een aantal reaguurders vanuitgegaan dat de “trailer” van een “film” de aanleiding is voor de rellen en dood van de Amerikaanse ambassadeurs.

  Deze personen zijn al net zo goedgelovig als de moslims die ze hiervan beschuldigen.

 17. xaderp:

  Misschien eerst even inlezen voor je zo’n artikel schrijft, mr. Hulspas?

  http://www.independent.co.uk/news/world/politics/revealed-inside-story-of-us-envoys-assassination-8135797.html

  Rachel Maddow over de aanval:

  “Attack On U.S. Embassy In Libya Believed To Be Revenge For Killing Of Al Qaeda Leader ”

  http://youtu.be/UiRwuYre6So

 18. Marcel Hulspas:

  Beste xaderp (lijkt me lastig, zo’n naam)

  Ik héb het helemaal niet over die moord. Eerst mijn stukje lezen misschien?

  Hulspas

 19. Peter Kraus:

  “Maar zijn prutswerk had nooit wereldnieuws kunnen worden zonder de hulp van een stelletje hersenloze imams…”

  ‘Hersenloze dominees’ zullen ook wel hebben geageerd tegen de film ‘Life of Brian’. Toch hoefden de makers van die film niet onder te duiken en niet voor hun leven te vrezen. De Britse ambassade in Rome werd niet belegerd door woedende Italiaanse katholieken die de doodstraf voor de cineast eisten, en de acteurs van de film werden niet op straat bespuugd door boze anglicanen.

  Christenen maken geen aanstalten de seculiere maatschappij de nek om te draaien, en leven zonder conflicten samen met andersdenkenden. Een substantiële minderheid van moslims daarentegen ziet er kennelijk niet tegen op de islam met geweld te verdedigen. Dát is het echte probleem, niet de kwaliteit van een film of ‘hersenloze imans’.

 20. AgLarrr:

  Ik heb het hier al vaker gezegd, maar ik zal het nog eens doen: de intolerantie jegens gelovigen die hier door sommige zelfverklaard atheïsten tentoon gespreid wordt, staat gelijk aan de fundamentalistische houding van welke extreem gelovige dan ook.

  Bespaar uzelf de borstklopperij: u bent van hetzelfde laken een pak. De wereld is niet zwart – wit. Geloof en religie kunnen zo hun meerwaarde hebben, maar die houdt – net als bij elke andere vorm van politiek extremisme – op bij uitsluiting en geweld.

 21. Jan Janssen:

  Het is mij een volslagen raadsel waarom bij terreurdaden gepleegd door moslims, door sommige verblinde goedpraters, steeds weer christenen of andere soorten gelovigen er worden bijgesleept.
  Deze trieste, gehersenspoelde figuren wil ik het volgende meedelen. “Ja. geloofs gerelateerde moordpartijen worden bijna zonder uitzondering door Islam aanhangers gepleegd” En die bloederige daden plegen ze ook met veel enthousiasme onderling.

 22. JM:

  AgLarrr: Helaas sluit bijna elk geloof of religie anderen uit. In elke ‘handleiding’ (bijbel, koran, thora, etc) staan wel geboden ten aanzien van niet-gelovigen of een diskwallificatie van niet gelovigen. Elk geloof of religie wil nu eenmaal zijn wil opdringen aan niet-gelovigen, in geval van het Jodendom (vroeger) Christendom (vroeger) en Islam (vroeger en nu) helaas ook met geweld….

 23. Nathan:

  Weet je wat echt grappig is? Dat deze film volgens mij ook in Nederland strafbaar is, als zijnde “smadelijke godslastering”.

 24. Diadorim:

  Koptische christenen maken een film om te protesteren tegen discriminatie van hun gemeenschap en geweld door salafistische moslimfundamentalisten in Egypte. Koptische Christenen maken een amateuristische film over het leven van Mohammed. Moslimfundamentalisten branden prompt Kentucky Fried chicken restaurants plat, slopen de Duitse ambassade in Khartoem, doden de Amerikaanse ambassadeur in Libie. Koptische christenen krijgen de schuld.

 25. @xaderp:

  Attack On U.S. Embassy In Libya BELIEVED To Be Revenge For Killing Of Al Qaeda Leader ”

  Snap je. Dat is een mening in het rond gestrooid door Mz Clinton om vooral maar te laten zien dat alle moslims vredelievende aardige mensen zijn, maar dit het werk is van een paar zeldzame stoute mensen.

 26. @pieter
  Getuige je reactie is het evident dat je weinig kennis van zaken hebt. Daaruit kan men afleiden dat je bepaalde zaken niet gelezen hebt.

 27. Inmiddels wordt de VS ambassade in Tunis eveneens bestookt, en nog lolliger is het in Khartoum, waar de Britse en Duitse ambassade het (ook) moeten ontgelden. Al Jazeera meldt dat het belagen van de Duitse ambassade daar (tevens) een repliek is op een demo in Duitsland van weken terug waarbij een (volgens Al Jazeera) piepklein aantal mensen tegen de islam ageerden door met Mohammed-cartoons te zwaaien.

  Ik ben onderhand sterk voor een soort oog-om-oog beleid. Worden Kopten in Egypte of jeugdige christenmeisjes in Pakistan belaagd door islamdebielen? Voor elke belaagde plukken we in het Westen één imam en tien-, voor elk dodelijk slachtoffer plukken we tien imams plus honderd willekeurige moslims (m, niet v) van straat en zetten ze op een vliegtuig naar Egypte, Pakistan of ander land waar men weer islamitisch gehandicapt, krankzinnig bezig is. Wordt er in Turkije of ander islamitisch land geen (ver)bouwvergunning voor een christelijke (of andere niet-islamitische) kerk afgegeven, gaan er hier tien moskeeën dicht. Zoiets dus.

  Idioot hard en reuze oneerlijk natuurlijk, maar ik zou niet weten hoe je anders aan moslims een duidelijk mondiaal signaal kan afgeven met kappuh nâh.

 28. Diadorim:

  @ xaderp“ Attack On U.S. Embassy In Libya Believed To Be Revenge For Killing Of Al Qaeda Leader ”

  Moslimfundamentalisten in Nigeria branden om de anderhalve week een kerk met christenen en al tot de grond toe af. Vandaar ook dat veel Christenen in Europa Moskeeën platbranden als wraak.

 29. Zoals ik juist op Al Jazeera vernam, ‘protesten zijn op vrijdag altijd groter in de moslimwereld’. Ik durf het haast niet te zeggen, maar zou dit komen omdat de gelovigen dan net vredelievende boodschappen van hun imam of mullah hebben gekregen in de moskee tijdens het grote vrijdagmiddaggebed? Daarna de straat op om de boodschap uit te voeren.

 30. Beste Diadorim,

  Over dergelijke toestanden in Nigeria wordt hier weinig door de PO bericht. Of het moeten Shell ‘toestanden’ zijn.

 31. @AgLarrr:

  Art 6 is het toekennen van meer rechten aan religieuze groeperingen dan anderen. Dit opheffen is geen intolerantie maar het rechttrekken van een onrecht.

  Iedereen kan ten alle tijde achter zijn voordeur zijn archaische rituelen uitvoeren zoalng deze niet strijd met de seculiere wetten.

 32. Jasper:

  Kunnen die moslims zich niet eens keer druk maken over belangrijke zaken, zoals de oorlog in Syrië? Dáár hoor je ze nooit over.

 33. pieter oosterwijk:

  @petrossa
  LOL je blijft weigeren om op de inhoud van m’n argument in te gaan. Nog een keer proberen. Dus ik moet daadwerkelijk elke gelovige sekte op een hoop gooien en denken dat zeg mormonen even erg zijn als salafisten.

  Wanneer een ouder tegen een kind zegt: dat snap je nu niet maar later wel (lees een boek dan snap je het) is dat niet echt overtuigend los van dat het lang niet altijd waar is. In dit geval is het zelfs niet nodig. Dat wat jij zegt over mijn gebrek aan kennis (BS, overigens) doet niets tegen mijn punt.

 34. xaderp:

  Beste meneer Hulspas, het valt best mee hoor met xaderp als naam. Verder hééft u het ook niet over die moord, dat snap ik. Wel schrijft u:

  “Zoiets kan alleen in landen (Libië, Egypte, Jemen, Pakistan) waar men dergelijke heethoofden niet onder controle kan, of wil houden.”

  Het is natuurlijk al weer een tijdje geleden, en zeker voor journalisten zal het daarom moeilijk zijn om het weer in de herinnering te roepen; De Arabische Lente ™

  Met zoveel passie en emotie werd deze “opstand” tegen de “onderdrukkende heersers” in de Arabische landen gesteund. Van Tunesië tot Egypte werden regimes omvergeworpen, het leek potdorie wel of Erwin Rommel weer met zijn Panzer-Armee door de woestijn ploegde. Helaas waren de opstandige elementen voornamelijk religieus-fundamentalistisch met een fijne training in Pakistan en Afghanistan, waar ze vochten tegen de imperialistische Westerse aggressor. Terruggekeerd van deze Jihad begonnen ze hun eigen regeringen te destabiliseren, mét hulp van Westerse fondsen voor “democratisering”, oa. de National Endowment for Democracy, die op hun beurt weer fondsen krijgen van oa. ExxonMobil, GoldmanSachs en de Council on Foreign Relations.

  De “wrede dictators” in Noord-Afrika zaten als een kurk op een fles radicale islamitsche anti-westerse bewegingen. Met onze hulp (financieel, militair, diplomatiek) zijn die kurken gesprongen. Chaos was het gevolg, en uit deze chaos staan nu de radicalen op om de macht over te nemen.

  “meer is er blijkbaar niet nodig om moslims op de kast te krijgen, en wereldnieuws te maken”

  Na 64 jaar onderdrukking van het Palestijnse “broeder”volk, na tien jaar oorlog en bezetting in Afghanistan, na de uitschakeling van de seculiere heerser Saddam en de bezetting van Irak, na de brute afslachting van Ghadaffi (in 2008 nog tot “Koning der Koningen” verkozen door Afrikaanse stamhoofden http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7588033.stm ), na jaren van “drone-strikes” tegen “vermoede terroristen” in Pakistan, Jemen en Afghanistan waarbij vele honderden onschuldige slachtoffers vallen is er inderdaad weinig meer nodig om “moslims op de kast te krijgen”.

 35. @pieter

  Als ik het goed begrijp was jouw argument quantitatief niet qualitatief. Als argument vindt ik dat persoonlijk niet veel waard.

  Mij gaat het om de principieele levensovertuiging van absolute waarheid tot in de dood. Als jij mijn geloof afwijst/’beledigd’ dan zal de toorn gods je neerstrijken in de vorm van mijn handelingen.

  De haredi zijn aardig onder controle en krijgen gewoon de kans niet om helemaal los te gaan zoals hun salafistische broeders dat doen. Hoewel ze de laatste tijd aardig te keer gaan met hun mysogene gedrag. Vrouwen bespuwen, aanvallen, dwingen achterin de bus te zitten, zedig (praktisch burqa) kleden, niet de man tegen spreken etc etc.

  Dat zelfde gedrag vind tje ook in fundementalischtische gristelijke kringen, maar ook die worden door de overheid binnen de perken gehouden, hoewel de amerikaanse biblebelt nou ook niet bepaald een vrouwenparadijs is. En als je daar een bijbel in de fik steekt moet je toch wel heel hard kunnen rennen.

  Het verschil zit hem in de ideologie van islam waar de islam ook de regering is, dus dit soort gedrag de vrije loop laat. En met voldoende oliedollars om het vuurtje flink op te stoken is de meute gemakkelijk ertowe te brengen iedereen anders de schuld van hun achtergebleven bestaan te gevne behalve zichzelf doro bij de eerste de beste democratische verkiezingen de democratie te vervangen door een theocratie.

  Religie is een ander woord voor intolerantie.

 36. @xaderp
  “Na 64 jaar onderdrukking van het Palestijnse broedervolk, ”

  Wie zijn dat precies? Zijn dat die groep allerhande zwervers die door Jordanie werden geannexeerd zonder dat er een haan naar kraaide en daarna door Israel werden bevrijd van de bezetting door Jordanie?

  De Cisjordaniers bedoel je dus neem ik aan. Dat is geen volk, ze hebben geen gemeenschappelijke geschiedenis, cultuur noch enige vorm van eenheid.

  Het zijn egyptenaren, jordaniers, bedoeien, en wat meer mensen die toevallig daar achter zijn gebleven nadat het ottomaanse rijk uitelkaar viel.

  Die zijn dus niet onderdrukt noch bezet. Die zijn alleen maar kannonenvoer voor hun cynische buren, zoals de Syriers de rest van de regio om te gebruiken als wapen tegen Israel.

  Laf zootje als ze zijn, durven de arabische naties slechts van een afstandje Boe te roepen en die zwervers het vuile werk te laten opknappen.

  Ken je die scene uit de the Life of Brian: What have the Romans ever done for us?
  Vervang Romans door Israelis en het is volkomen toepasselijk.

 37. xaderp:

  @petrossa; sorry maar je reactie is te dom om op te reageren.

 38. @xaderp
  Neemt niet weg dat je het net deed.

 39. xaderp:

  successful troll is successful…

 40. @xaderp.

  Lastig he, als je met je mond vol tanden staat. Allemaal feiten en die spreken jouw factfree mening tegen.

  Ja dan kun je alleen nog maar schelden, of je mond houden. Misschien beter dat je het laatste doet want: when you are in a hole you better stop digging

 41. Peter Kraus:

  @petrossa

  “Maar ik herinner me nog goed de dag toen de haredi een staalkabel over de weg die langs Mea Sharim leidt hadden gespannen op shabbat en een vrouwelijk soldaat onthoofd werd.”

  Ik heb wel eens gehoord van een orthodox-protestante Veluwse boer die een zondagsfietser met een hooivork te lijf ging!

  Beide zullen wel broodje-aap-verhalen zijn. Haredim en bevindelijke gereformeerden hebben inderdaad eigenaardige opvattingen over hun vrouwen, maar ze zijn er niet op uit *alle vrouwen* in hun land in lange zwarte rokken te laten lopen, terwijl de dames hun dag moeten vullen bij haard, liefst zwanger en op blote voeten.

 42. xaderp:

  @petrossa: ik heb ook gereageerd op “Fotoserie: de wapens van Hezbollah” Snel! Daarheen! Als rechtgeaarde sayanim moet je in actie komen als het moederland in gevaar is!

 43. @peter kraus

  Met het verschil dat ik toen in Jerusalem woonde en het in de krant las. Was een legerjeep met een vrouwelijke soldaat achter het stuur, ergens in 1975.

  Maar als je wilt, kun je makkelijk op internet de moderne veldslagen vinden tussen orthodoxe joden en israelische arabieren in verschillende dorpen en steden.

 44. @xaderp

  Nah, als je al niet eens op zoeits simpels en geschiedkundig bewijsbaars kunt reageren als mijn comment wat heeft dat voor zin.

  Jordan Formally Annexes the West Bank

  http://www.historytoday.com/richard-cavendish/jordan-formally-annexes-west-bank

  Vondt niemand een probleem. Vreemd dat het pas een probleem werd toen Israel er een bufferzone van maakte (dus niet bezette maar ontzette) nadat een groepje lafhartige arabische naties waaronder Jordanie Israel aanviel en verloor. Dankzij de hulp van Frankrijk, want Amerika wilde er verder zijn handne neit aan vuil maken.

 45. Johnny:

  ” Maar dan wel een goede film. Mohammed was geen kinderverkrachter zoals in Innocence weer eens wordt opgebraakt. We weten nu eenmaal niet hoe oud Aisha was toen ze met Mohammed trouwde; de bronnen spreken elkaar tegen.”
  Islamitische geleerden hebben de betrouwbaarheid getoetst van hadiths, de shahih/betrouwbare maken duidelijk dat Aisha 9 jaar was toen het huwelijk geconsumeerd werd. Vandaar dat sharia-wetgeving meisjes vanaf 9 jaar geschikt acht. Het gaat met 9 jaar overigens wel om jaren met 354 dagen elk.
  Dus ja, de Profeet was pedofiel.

  De film zet hadiths op film, bijna altijd in beeld achter een geïnterviewde imam. Protesteren tegen de film is protesteren tegen de islamitische geschiedenis.

 46. @johnny

  Maar wij bekijken zijn leven vanuit onze context. In die tijden was bisexuele pedofilie geen uitzonderlijk gedrag. Het was praktisch de norm. Dus in de context van het leven in die tijd, waar je met je 12de toch echt wel getrouwd moest zijn aangezien de kans dat je ouder dan 30 werd klein was is het gewoon normal gedrag.

  Met jongetjes neuken was ook geen apart gedrag, bij de oude grieken was het ook te doen gebruikelijk. Sex had je met jongens voor plezier, sex met vrouwen was voor de voortplanting. Heden ten dage overleven die oude gebruiken nog bij de afghanen, en naar verluidt was ook Jasser Arafat een liefhebber van jongetjes.

  Het was zelfs in de 18de eeuw nog normaal voor meisjes te worden uitgehuwelijkt in Europa rond de tijd dat hun menstruatie begon.

  Dus de profeet was een pedofiel zou hij in onze tijd leven, maar dat deed hij dus niet.

  Context, context.

 47. Maarten Hilbrandie:

  Een boel reacties, maar ik mis nog de geniale observatie van Bernard Lewis: “it’s not what islam does with muslims, it’s what muslims do with islam.”

  Moslims die nu ambassades bestormen zijn tuig. Moslims die over zo’n flutfilm hun schouders ophalen, krijgen van mij een Goed Volk – verklaring.

  Bestraf de bad guys, beloon de good guys. Daar wordt iedereen beter van. Een stuk beter dan voor de zoveelste keer alle moslims maar weer op één hoop te gooien.

 48. Diadorim:

  @xaderp

  Je probeert je er wel erg krampachtig en lachwekkend van af te maken. Petrossa heeft wel degelijk gelijk, mocht dat niet zo zijn dan moet je het tegendeel bewijzen.

 49. Johnny:

  @petrossa
  met enige schaamte kijken de meeste Nederlanders nu terug op het meedoen in de transatlantische slavenhandel.
  Met een vergelijkbare blik zouden nu de meeste moslims eigenlijk moeten terugkijken naar hun Profeet, het ideale voorbeeld voor alle moslims. In de 6e eeuw was pedofilie bij Arabieren maatschappelijk geaccepteerd, net als slavernij.

  @Maarten,
  “it’s not what islam does with muslims, it’s what muslims do with islam.” Ik vind dit niet geniaal. Om christenen er maar weer eens bij te halen. Er zijn christenen die niet de andere wang toekeren bij een klap- zo zijn er ook moslims die niet gewelddadig reageren op spot richting Profeet.

 50. @johhny

  Ja bizar is dat. Kan me daar niets bij voorstellen. Is een soort opgedwongen schaamte. De weldenkende mens, de ergste ramp die de mensheid ooit heeft getroffen.

  De arabieren kijken helemaal niet met schaamte terug. En waarom zouden ze ook. In die dagen was slavenhandel normaal. In feite was slavenhandel altijd normaal sinds de mensheid mensheid werd.

  Dus er is geen enkele reden om je nu in hindsight te schamen voor iets wat toen te doen gebruikelijk was. Zou je het nu doen, ja dan zou je je moeten schamen want nu is het niet gebruikelijk.

  Context,context. Altijd kijken naar het verleden met de ogen van iemand uit het verleden.

  Zo is de 2de wereldoorlog wel iets om met schaamte naar terug te kijken. Dat waren mensen zoals wij, met onze kennis en cultuur.

 51. @maarten
  Je quote is niet van toepassing.

  De islam is een krijgsideologie. Iets anders kun je er niet van maken. Het instrueerd zijn volgelingen om met het zwaard de islam te verspreiden en seculariteit ondergeschikt te maken aan de islam.

  Iedere moslim die dat niet doet is geen echte moslim. Staat in de koran en de koran is de enige echte eeuwige waarheid zelfs voordat het geschreven werd. Onveranderlijk, onbetwistbaar.

 52. Maarten Hilbrandie:

  Zo te horen moet ik de quote even uitleggen, want we bedoelen allemaal hetzelfde.

  Religie is mensenwerk.

  Of moet ik Exodus 31:15 er bij slepen, als bewijs dat je prima religieus kan zijn zonder je heilige boek naar de letter van de wet te volgen?

 53. Maarten Hilbrandie schreef,

  Een stuk beter dan voor de zoveelste keer alle moslims maar weer op één hoop te gooien.

  Mmm..als dat eens kon. Op één hoop, en dan een tankwagen peut erover, zippo er bij. Grapje, gekkigheid. Nee, dat op één hoop gooien zouden we niet moeten doen, maar als je ‘ze’ voor de zoveelste keer weer massaal onder het uitkrijsen van allah-aqbar tekeer ziet gaan, want er is mogelijk -voor de meesten uitsluitend van horen zeggen- iets naars over hun halve gare stemmenhoorder meest edele, volmaakte voorbeeld en-of de islam gezegd, dan worden mijn gevoelens van, laten we het subtiel houden, ‘culturele verrijking’ niet echt gestimuleerd.

 54. xaderp:

  Oh fijn, maak ook nog even een grap over Auschwitz fijnzinnige man.

 55. Johnny:

  Een motief in Egypte om wat gekrenktheid te laten zien is de vrijlating van de blinde sjeik, Omar Abdul Rahman die betrokken was bij de aanslag op het WorldTrade Center in 1993. Morsi heeft om zijn vrijlating verzocht. Wellicht hoopt hij erop dat Obama de goede verhoudingen wil “terugkopen” door deze sjeik vrij te laten.
  Staat dus los van de Youtube-film.

 56. Pieter Oosterwijk:

  @petrossa
  Dank voor je reactie. Ik denk dat ik het bij deze reactie verder laat. We zijn het blijkbaar oneens en ik heb het idee dat we elkaars punt wel snappen maar niet overtuigend vinden.

  Er religies zijn die tolerant zijn (kijk bijvoorbeeld naar de Jane in India, grappige noot: het hakenkruis in hun geloofssymbool). Verder zijn er verschillen zijn in reacties van geloven (en sekten binnen geloven) op grievende uitingen, zie bijvoorbeeld die print met Jezus, Boeda, e.d.

  Ik zeg alleen dat ik denk dat die verschillen groot genoeg zijn om er moeite voor te doen om te benadrukken.

  Als ik geloof verder zou moeten definiëren zou ik niet zeggen geloof is intolerantie. Ik zou eerder zeggen het is een ‘suspense of reason’.

 57. Tsja Bhuddisten, ook al van die lieverdjes

  BUDDHIST NATIONALISM AND RELIGIOUS VIOLENCE IN SRI LANKA
  During 2003-04, 165 Sri Lankan Christian churches were attacked, resulting in the complete destruction of some, the stoning of parsonages, the smashing of statues, and the burning the Bibles and hymnals. This year Buddhist nationalists are urging Christians to cancel Christmas celebrations, and militants regularly attempt to close down Christians services. On September 14, a church in the town of Mannar was torched and burned to the ground.

  http://www.class.uidaho.edu/ngier/slrvcol.htm

  Friendly Feudalism: The Tibet Myth

  A glance at history, however, reveals that not all the many and widely varying forms of Buddhism have been free of doctrinal fanaticism, nor free of the violent and exploitative pursuits so characteristic of other religions. In Sri Lanka there is a legendary and almost sacred recorded history about the triumphant battles waged by Buddhist kings of yore. During the twentieth century, Buddhists clashed violently with each other and with non-Buddhists in Thailand, Burma, Korea, Japan, India, and elsewhere. In Sri Lanka, armed battles between Buddhist Sinhalese and Hindu Tamils have taken many lives on both sides. In 1998 the U.S. State Department listed thirty of the world’s most violent and dangerous extremist groups. Over half of them were religious, specifically Muslim, Jewish, and Buddhist.

  http://www.michaelparenti.org/Tibet.html

  Conclusie: Alle religies, zelfs de die liefde en vreedzaamheid prediken, liggen ten grondslag aan de meest bloeddorstige acties.

  Je zou kunnen stellen dat de overgote meerderheid van alle gruweldaden een religieuze grondslag heeft.

  Wat Islam anders maakt, is dat het geen pure religie is maar een staatsvorm, een ideologie gestructureerd om een religie heen.

  En geen leuke ideologie, maar een krijgsideologie. Als een soort sprinkhanenplaag trekt Islam door de landen heen, vreet alles van waarde op en laat een troosteloze puinhoop achter.

  Gedurende de gehele geschiedenis waarin Islam voorkomt is het in de context van verovering, plundering en daarna stagnatie.

  De zogenaamde ‘bijdragen van de islam’ zijn slechts de overdracht van geroofde manuscripten. Hoewel er in de oudheid best wel zeer inventieve geleerden waren, waren die toch veruit in de minderheid vergeleken met andere culturen zoals b.v. de Chinese.

  Islam draagt niets bij, het doet af. Hoe minder hoe beter.

 58. John:

  @petrossa:
  Wat een heerlijke uitingen van onkunde. We zijn inderdaad te lief voor religieuzen, naast de moslims voornamelijk voor de atheïstische.

 59. @john
  Een erg diepzinnig en goed beargumenteerd commentaar. Ik sta met mijn mond vol tanden tegenover zulk een eloquente weerlegging.

 60. Johnny:

  “Tsja Bhuddisten, ook al van die lieverdjes”

  daarom is het zuiverder om naar de voorbeelden te kijken, Jezus als een praatzieke hippie, Boeddha als dromer en Mohammed als roverhoofdman.

  In veel hadiths is terug te vinden dat Mohammed critici liet ombrengen.
  De teksten zijn te lang om hier te plaatsen, info is te vinden via het Googlen van “Muhammed’s dead poets society ”

  Salman Rushdie dood wensen was dus precies volgens het voorbeeld van Mohammed (vrede zij met hem).

  Boeddhisten die zich misdragen volgen niet het voorbeeld van hun profeet. Moslims die zich misdragen wel.

  Daarbij komt de machtsgeilheid van fanatieke moslims, die graag de macht grijpen om islam te kunnen bevorderen, ook al het voorbeeld van hun profeet.

Alleen FaceBook reacties zijn nog open

Comments zijn gesloten