Brandend Londen wel degelijk politiek ingegeven


: 09-08-2011 12:14 uur

Waarom mensen in opstand komen is een van de centrale vragen van de politicologie. De vraag ligt sinds dit weekend op iedereens lippen. Hordes plunderende jongeren uit de stedelijke onderklasse zetten Engelse steden in brand. Het zijn rellen die niemand zag aankomen en waar iedereen verbaasd over is. Waar jongeren in Egypte, Libië en Syrië strijden voor democratie, wordt er afschuw uitgesproken over het ontbreken van een dergelijk politiek motief in Engeland. Ordinaire criminelen zouden het zijn en hebzucht de drijvende kracht. Een volksopstand is echter per definitie politiek.

Klassenstrijd
Geweld heeft altijd een reden. Mensen noemen iets zinloos geweld als de reden hen niet bevalt. Willekeurig geweld blijkt echter vaak helemaal niet zo willekeurig te zijn. Het lijkt alsof commentatoren een onderscheid maken tussen goed geweld van de massa en slecht geweld van de massa. Goed zijn de jongeren van Tahir die hun onvrede in een boodschap van democratisering verpakken. Slecht zijn de jongeren van Enfield, Walthamstow en Brixton die de straat op gaan voor flatscreens.

De bindende factor achter de plunderingen is desalniettemin evident: het gaat om klasse. De plunderaars zijn allemaal jong (geboren in de jaren ’90) en komen allemaal uit achterstandswijken. In Engeland bestaan veel gemeenschappen waar niemand een baan heeft en het merendeel van de jeugd hun middelbare school niet afmaakt. Kinderen groeien op met het idee dat bijstand de norm is, dat criminaliteit een extraatje biedt en dat de staat zowel verzorger als vijand is. In Londen wonen bevolkingsgroepen kriskras door elkaar. Dat betekent ook dat je continue ziet wat de ander wel heeft. Het erge aan het systeem van Groot-Brittannië is daarbij dat de onderklasse voortdurend wordt beloofd dat zij die welvaart ook kan hebben.

Als eigen variant op de American Dream blinkt het koninkrijk uit in reality-televisie. Van het koken met Jamie tot Ladett to Lady [Dames In De Dop], televisie gaat er over sociale mobiliteit. Als je maar hard genoeg werkt, als je je maar goed genoeg inzet, als je maar écht je best doet, dan ligt die villa met sportauto ook voor jou onder handbereik. Die beloofde sociale mobiliteit is de afgelopen decennia echter een leugen gebleken. Televisie maskeert die structurele ongelijkheid, maar arm blijft arm in Engeland. Die designerkleren, Nikes en smartphones zijn niet voor iedereen haalbaar.

Zichtbaarheid en stem
De plunderingen in Engeland zijn politiek omdat ze een opstand tegen de neoliberale middenklasse zijn. Met de plunderingen, vernielingen en brandstichtingen neemt deze jeugd de straat over. De straat is niet langer van de staat, maar van hen. De televisiebeelden lieten dat gisteravond hard zien. Eindelijk is het woord aan hen. Dat de relschoppers vervolgens niets te zeggen hebben, maakt de machtsongelijkheid waartegen ze zich verzetten extra pijnlijk.

Het gaat om een groep die nauwelijks geschoold is en die politiek en maatschappelijk gedesillusioneerd is. Zij formuleren hun onvrede niet in een welklinkend vertoog over marginalisering, maar zij zeggen het sociaal contract op. Ze maken een lange neus naar de politie en het fatsoen van de middenklasse. Ze gebruiken de macht van de massa om te pakken wat ze pakken kunnen. Hogere idealen hebben in het verleden lege woorden gebleken en niet tot verandering geleid. Hun ouders weten daar alles van.

Schuld
Een verklarende variabele aanwijzen is niet hetzelfde als schuld toewijzen (noch hetzelfde als goedpraten). Daarbij komt dat een dergelijke volksopstand zelden te verklaren is met één variabele. Het gaat om een cluster van aanleidingen, mogelijkheden en percepties van/voor de reljeugd. De directe aanleiding is de dood van Mark Duggan en – op wat bredere schaal – de economische crisis. De mogelijkheden zijn ermee verweven: een tekortschietend politieapparaat waardoor de deur van het warenhuis wagenwijd openstaat. De percepties gaan over falende rechtvaardigheid en uitblijvende gelijkheid. Voor gedegen verklaring is daarbij tijd nodig. De bestorming van de Bastille was ook niet de dag erna afdoende geduid.

Het bestempelen van de gebeurtenissen in Engeland als a-politiek is een machtshandeling. De Noorse slachtpartij afdoen als het werk van een eenzame gek betekent dat je er niet over na hoeft te denken. De rellen in Engeland afdoen als criminaliteit betekent dat de middenklasse ’s nachts weer kan gaan slapen. In beide gevallen hoeft niemand verantwoordelijkheid te nemen. En verantwoordelijkheid is juist wat hier genomen moet worden. Niet door de ouders (of liever: niet alleen door de ouders), maar door de gehele maatschappij.

Linda Duits schreef haar doctoraalscriptie politicologie over politiek gedrag en zinloos geweld en specialiseerde zich tijdens haar promotie in jeugdcultuur.

Over de auteur: Linda Duits

Linda Duits (1976, Zeist) is handelaar in kennis over populaire cultuur, in het bijzonder op het gebied van gender, seksualiteit en jongeren. Ooit was ze UvA-wetenschapper en mede-oprichter van DeJaap. Nu is ze veelgevraagd expert in de media, auteur van het Nederlandse standaardwerk over meisjescultuur en freelance indoctrinator in het hoger onderwijs. Ze houdt van alles dat niet vanzelfsprekend is, maar vooral van bier.

Reacties:

 1. Over machtshandelingen gesproken:

  Gelegenheidsdefinities van criminaliteit aanvoeren is ook een machtshandeling.

  Altijd maar weer aanvoeren dat de middenklasse niet nadenkt, of wil nadenken over oorzaken van criminaliteit, is ook een machtshandeling.

  Suggereren dat de middenklasse weer rustig gaat slapen terwijl ze voor de schade mag opdraaien, is ook een machtshandeling.

  In je glazen bol kijken om te constateren dat relschoppers die niets te zeggen hebben, wél iets te zeggen hebben, is ook een machtshandeling.

  Maar goed, conclusie klopt. De rellen zijn niet a-politiek. Anders zouden ze wel meer willekeurig gebouwen in de brand steken. Maar ik hoop dat je hiermee niet suggereert dat iedereen die de rellen wél veroordeelt, blijkbaar het grotere plaatje niet snapt, de diepere verbanden niet wil doorgronden, historische lessen niet wil leren etc? Dat verhaal kennen we inmiddels wel…

 2. Crisis? What crisis?:

  Tja, toch vind ik als ouwe lul dat een gebrek aan opvoeding hier wel degelijk een hele grote rol speelt, zoals je zelf ook al aangeeft (“Kinderen groeien op met het idee dat bijstand de norm is, dat criminaliteit een extraatje biedt en dat de staat zowel verzorger als vijand is”). Geen manieren, geen respect, geen integriteit, geen geweten.

  Dit wordt m.i. versterkt door een geringe pakkans, slap optreden van politie, slappe straffen (iemand half invalide slaan – 40 uur taakstraf), en een totale afwezigheid van enig perspectief.

  Ik wil mij nu niet op het gladde ijs wagen van de invloed van multiculti, maar ben er wel van overtuigd dat dat een rol speelt. Mag je gerust borrelpraat noemen maar dan heb ik het alvast zelf gezegd.

  Mijn vader zaliger zou gezegd hebben: De lange lat eroverheen, dat is het enige waar ze begrip en ontzag voor hebben. Ik ben bang dat hij gelijk had.

 3. @Eric Stam
  Vrijwel alles is een machtshandeling ja. Ik wilde vooral laten zien dat de manier waarop nu geprobeerd wordt het af te doen als opportune dieven (zoals vicepremier Clegg nu doet), een ontkenning is van wat er speelt en een manier om de handen in onschuld te wassen.

  Ik begrijp niet waarom je schrijft “wél veroordeelt”, je suggereert daarmee dat ik dat niet doe. Ik vind het verschrikkelijk wat is er gebeurd, afschuwelijk dat mensen de stad waar ik zo van hou en waar ze zelf wonen slopen.

 4. Lenie Mienie:

  Opstanden zijn van alle tijden. Op wat voor manier moet de maatschappij verantwoordelijkheid nemen? Bestaansminimum verzekeren? Gebeurt al. Onderwijsplicht? Is al. Moeten we misschien gratis vakanties uitdelen? Men zal de hotelkamer slopen omdat het ontbijt niet lekker was.

  Iedere samenleving heeft achterstandswijken, laaggeschoolden. Wat onbegrijpelijk is is dat het bewust beleid is geweest -en nog steeds is- om laaggeschoolden en kansarmen uit de hele wereld binnen te halen, met name uit onderontwikkelde landen. Logisch dat kansarmen verkassen. Logisch dat lokale overheden de voor hen lastige mensen zullen stimuleren om maar te verkassen. Denk aan Berbers uit Marokko. Van oudsher onderdrukt tot op het bot, gediscrimineerd, bewust dom en arm gehouden, behandeld als 2e rangs burgers die niet meetellen. 93% van de Marokkanen in Nederland is Berber.

 5. Noem me kort door de bocht, maar wat mij betreft hoeft de middenklasse zich nergens schuldig over te voelen hoor. Het tuig is op straat vertoont primair gedrag waar een aap in de jungle zich nog voor zou schamen en is alleen maar uit op roven, slopen, plunderen en afbranden. Uiteraard zit er een ‘grotere’ onvrede achter, maar dit leest alsof je het kansloze sloopgedrag van onopgevoed en onaangepast straattuig goedpraat door de schuld in de schoenen van de ‘neo-liberale’, succesvolle(re) middenklasse te schuiven. Lijkt me pertinente onzin. Geweld, vernielingen en diefstal, zéker als ze zo’n flinterdunne argumentatiebasis hebben, zijn nooit goed te praten en al helemaal niet te steken op degenen die zich gewoon fatsoenlijk en respectvol gedragen jegens anderen en hun bezittingen.

  Je plundert en rooft jezelf niet naar een hoger sociaal niveau. Dat doe je door je in te spannen, te werken, te leren en je aan te passen aan de sociaaleconomische stromen. Heb je geen hoog IQ voor nodig, heb je ook geen hoge opleiding voor nodig, is gewoon een kwestie van doorzettingsvermogen en beetje goede wil. Het respect en het aanzien dat deze groep schijnbaar zo graag wil hebben, komt nooit van zijn leven tot stand op basis van uit de hand gelopen misdragingen en trotse poses op twitpics met gestolen flatscreens en XboX-games. Dit is inhoudsloos, hersenloos tuig. Wapens doorladen en gericht schieten zou mijn advies zijn.

 6. Tim:

  Wat ik niet begrijp is dat, ondanks eventueel terechte boosheid, men ongeacht de aanleiding altijd meent de woede te moeten afreageren door winkels leeg te plunderen, geparkeerde auto’s in de fik te steken en willekeurige gebouwen te vernielen.

  Je kan er honderden redenen bijslepen waarom een bepaalde bevolkingsgroep zoiets onderneemt, het blijft vandalisme en zinloos geweld. Ja, zinloos ja, want wat probeert dat Engelse tuig hier nu mee te bereiken? Het ging toch om het neerschieten van een burger door de politie? is dat een geldige reden om de winkel van je eigen buurtgenoten te plunderen? Alsof deze mensen er iets aan kunnen doen.

  Of is het neerschieten van een burger door de politie veroorzaakt door een “neoliberale middenklasse”?

  Ik geloof niet in dit artikel en schaar dit nutteloze geweld onder het kopje “verveelde hangjongeren die een willekeurige aanleiding gebruiken om rotzooi te trappen.” zeg maar het type dat ook na een gewonnen voetbalwedstrijd naderhand nog eventjes een paar bushokjes in elkaar trapt.

  Ik geloof wel dat er meerdere factoren spelen, maar het eeuwige gewijs naar anderen zodra een groepje tuig de buurt ongevraagd renoveert, of zodra iemand 77 jongeren neerknalt, of desnoods iemand 6 miljoen mensen met een bepaalde etnische achtergrond afslacht (Godwin, weet ik), is een standaard wegkijk-reflex. Zeggen dat een ander zijn/haar verantwoordelijkheid niet neemt voor iets waar hij/zij niks aan kan doen is overigens ook een wegkijk-reflex typerend voor de huidige struisvogelmaatschappij.

  Bottomline: In principe kan iedereen zelf nadenken en met gezond verstand de keuze maken om uit onvrede een steen door een ruit te gooien of om dit niet te doen. Daar is geen doctoraalscriptie politicologie voor nodig om dat te begrijpen.

 7. @Bart
  “Een verklarende variabele aanwijzen is niet hetzelfde als schuld toewijzen (noch hetzelfde als goedpraten).” En verder:

  Ik geef niet de individuele leden van de middenklasse de schuld, ik wijs als oorzaak naar het klassensysteem dat een bepaalde groep laag houdt terwijl het steeds belooft dat ze tot een hogere groep kunnen komen te behoren.

  Jij gaat ook mee in de neoliberale droom: als je maar hard genoeg werkt, kom je er wel en als niet dan eigen schuld. Zie je dan geen enkele structurele oorzaak voor het feit dat de onderklasse zo onder is? Allemaal een kwestie van dikke bult?

 8. @Tim
  Ik geloof niet in jouw comment.

 9. @Linda (7) ‘Allemaal’ een kwestie van dikke bult noemen is natuurlijk niet waar. Er zijn altijd meerdere factoren. Maar de maatschappij, dat ben jij en een betere wereld begint bij jezelf, om het maar in Postbu 51-simplisme te vatten. M.a.w.: Het feit dat de onderklasse zo structureel ‘onder’ is, ligt in de eerste plaats bij henzelf ja. Een ander de schuld geven (en zijn spullen jatten/winkel afbranden) is te makkelijk, te dom, te simpel en te verantwoordelijkheidsontwijkend.

  Sociale projecten maken het alleen maar erger. Wie zich wil verheffen, moet het zelf doen. Zie ook: Ontwikkelingshulp, Afrika.

 10. @ Linda:

  Dan heb ik me verkeerd uitgedrukt. Ik snap je kritiek op Clegg maar zelfs die vind ik te gemakkelijk. Hij mag, nee, hij moet de rellen wel als apolitiek veroordelen.

  Laat dat tuig maar uitleggen waar dit allemaal voor nodig is. Laat ze maar uitleggen wat ze gaan doen nu ze – jouw woorden – het sociaal contract hebben opgezegd. Willen ze vrijwillig hun stemrecht opgeven of hun staatsburgerschap beschikbaar stellen?

  Martin Luther King zei in 1963 nog ”riots are the language of the unheard”. Dit tuig doet niet eens een poging meer om van zich te laten horen. Dan is het niet de taak van een vice-premier om ook maar de minste politieke verantwoordelijkheid te nemen.

 11. christinA eijkhout:

  Leuk gezegd, sociologisch zal er zeker een kern van waarheid inzitten, maar de rellen van gisteravond zijn voortgekomen uit pure criminaliteit en n soort hooliganisme.
  Als je de diverse filmpjes bekijkt dan kun je constateren dat er gewoon beroofd, mishandeld en geplunderd werd.

 12. Collin:

  “Dat de relschoppers vervolgens niets te zeggen hebben, maakt de machtsongelijkheid waartegen ze zich verzetten extra pijnlijk.”

  Aannemelijker klinkt : Dat de relschoppers vervolgens niets te zeggen hebben, maakt extra pijnlijk dat ze geen zinnig argument voor hun barbaarse sloopgedrag hebben

  “Het gaat om een groep die nauwelijks geschoold is en die politiek en maatschappelijk gedesillusioneerd is.”
  Tsja…je bent 15 je bent al maatschappelijk gedesillusioneerd en gaat dan maar slopen. Volgens mij ben je op die leeftijd nog te jong om überhaupt daarvan te kunnen spreken. Je kansen moeten nog komen, maar dan moet je daar wel iets voor doen…. je opleiding afmaken ipv slopen misschien

  Het valt me altijd weer op dat hoe groot het tuig ook is, er altijd wel iemand op staat om dit door middel van een sociologisch verhaal een randje van legitimiteit te geven. Misschien zouden we ook eens kunnen toegeven dat er mensen rondlopen die gewoon zin hebben om te rellen en maar wachten op een aanleiding

 13. Wilhelm T:

  Ik vind het een goed stuk Linda. Het enige waar ik moeite mee heb is de schuld van de middenklasse. Ik denk dat de middenklasse (zeker in de UK) het zelf moeilijk genoeg heeft. Goede scholen voor de kinderen zijn niet goedkoop.

  Ik zie het probleem veel meer in het eendimensionale denken dat een mens gedefinieerd wordt door wat hij heeft en wat hij niet heeft. De rolmodellen die veel van die figuren hebben zijn niet de waarschijnlijk afwezige werkende vader, maar rappers en voetballers.
  Tel daar nog eens bij op het verdwijnen van het calvinistische credo: “meer geld verdienen betekent meer verantwoordelijkheid voor de mensen om je heen” bij de bovenklasse en het begint er op te lijken dat iedereen grijpt wat hij grijpen kan..

  Ik vond dit reaguursel op de Guardian website wel treffend: “Until recently when your MP wanted a flat screen TV he would just put it on expenses.”

 14. Linda, ik weet niet of ik je stuk begrijp. Wat ik wel zie is dat je alle jongeren die rellen over een kam scheert. Volgens jou zijn ze allemaal arm en hebben ze geen of weinig toekomstperspectief. Ik denk dat daar het fundament van het artikel zwak is. Verder is het gemakkelijk om variabelen aan te voeren voor de rellen. Maar alvorens je er een politieke reden aan hangt: Is het, wat jou betreft, de gelegenheid die de dief maakt, of was hij al van plan om te stelen?

 15. Als ik dit stuk van The Daily mail lees krijg ik toch een wat andere kijk op de zaak dan juffer Duits.
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2023254/Tottenham-riot-Mark-Duggan-shooting-sparked-police-beating-girl.html

 16. Arthur van Amerongen:

  Dus Turkse,Pakistaanse, Indiaase en weetikveelwat middenstanders, die vormen de neoliberale middenklasse?

 17. lol @ Arthur. Goed punt. De allochtonen doen het te goed en daarom gaan de allochtonen rellen. Ofzoiets.

 18. Edwin:

  Ach ja, bombardeer de arme jongeren maar als wereldverbeteraars. Een gewonde jochie helpen door hem van zijn portemonnee te beroven, is natuurlijk een schreeuw om aandacht of niet dan?

  Vraagje: Als al het geweld een oorzaak heeft, wat is dan de oorzaak van voetbalrellen? Of voeren voetbalsupporters ook een klassestrijd?

 19. Iran maakt zich ook al zorgen over de Londense situatie:
  http://www.presstv.ir/detail/193083.html

 20. “In a democracy everybody seeks to live at the expense of everybody else”. Je kan in een democratie niet verwachten dat mensen respect hebben voor eigendomsrecht. Zelfs de leraren worden betaalt met bloedgeld. En ook zij willen meer.

  De overheid ging het allemaal regelen: Onderwijs, banen, veiligheid. Het werd een paradijs! Het resultaat: FAILLIET. Met dank aan de staatsgeleide economie en de centrale bank. In heel europa is het hetzelfde liedje.

  En nu zijn we boos. En we zitten met enorme schulden.

  Wat we nodig hebben is economische vrijheid en individuele verantwoordelijkheid. Helaas stevenen we in rap tempo af op het tegenovergestelde.

 21. willibald wonder:

  Als de scholen straks weer begonnen zijn hebben deze jongeren (alleen van het woord al krijg ik het zuur) geen tijd meer voor deze baldadigheden

 22. Erik:

  @Linda
  “Ik wilde vooral laten zien dat de manier waarop nu geprobeerd wordt het af te doen als opportune dieven (zoals vicepremier Clegg nu doet), een ontkenning is van wat er speelt en een manier om de handen in onschuld te wassen. ”

  Maar het zijn opportune dieven. De machinaties daarachter hebben weliswaar politieke betekenis, maar deze relschoppers geven niets om politiek, wat dan vermoedelijk ook de echte reden is dat ze niets te zeggen hebben.

  Het is voor de rest een goed stuk, maar ik ga een vervelende seksistische kaart spelen (een machtshandeling zo je wil), omdat dit niet het eerste stuk is waar ik een vrouw over de sociaaleconomische achtergrond van deze geweldsuitbarsting zie spreken (NB: het geweld richt zich voornamelijk tegen dingen en in mindere mate gedehumaniseerde objecten zoals de politie; het is dus niet zinloos geweld zoals wij dat normaal gebruiken). Ik vraag me dan af of vrouwen beseffen wat het is om een man met een fikse dosis testosteron te zijn.

  In heel veel mannen broeit er een latente lust voor gewelddadigheid (en seks) vlak onder het oppervlak. Die weten we goed te verbergen en in bedwang te houden door twee redenen: een morele opvoeding en een angst voor consequenties. Deze geweldexplosie is mijns insziens niet te verklaren door puur een lust naar wat hunnie hebben; de rellen worden gecoordineerd via Blackberry smartphones en de meeste plunderaars lopen al in Evisu spijkerbroeken (die ik, gegoede middenklasse, veel te duur vind) voordat ze plunderden. Veeleer doordat de onderklasse de morele opvoeding mist; door een gebrek aan vaderfiguur en wellicht politiek gedesillusioneerde ouders, en de plunderingen schijnbaar geen consequenties hebben. De rest is puur menselijk (mannelijk) gedrag.

 23. Nathan:

  Hoi, iemand uit de onderklasse hier.
  Dit is zinloos geweld ( want alleen gericht op directe behoefte bevrediging), dit is anti sociaal gedrag ( want eigenlijk een directe oorlogsverklaring aan “de samenleving”), dit is nutteloos (want niemand wordt hier uiteindelijk beter van).

  Laat ik een ding voor op stellen , ik geloof niet meer in objectieve waarheid. Door dit te framen als politiek, wordt de schijn van een hoger doel ( en rationele afwegingen) gewekt. Ik denk dat de ongelijkheid in London minder is dan een eeuw geleden. Maar ik denk wel dat men teleurgesteld is in de verzorgingsstaat, die jaren lang beloofd is en nu snel afgebouwd is.
  De crux is denk ik eigen verantwoordelijkheid. De staat is niet verantwoordelijk voor ‘geluk’. Maar hedonistisch materialisme overheerst nu, waar bij er geen waarde meer word gehecht aan minder tastbare, maar ook minder vergankelijke zaken zoals kunst, wetenschap en geloof. En belangrijkste: hoop en vertrouwen worden steeds zeldzamer, vertrouwden men vroeger ( geheel onterecht overigens) toch grotendeels de staat en de kerk, nu overheerst toch paranoia en gebrek aan beschaving.

  Dit zijn waarschijnlijk ook niet de slimste jongeren, ze hebben waarschijnlijk ook niet het makkelijkste leven, maar dat maakt ze niet minder schuldig.
  Er zijn steeds meer van dit soort geweldsuitbarstingen die lastig zijn te duiden .
  Waarom rellen na het doodschieten van deze jongeman en niet na het doodschieten van de Braziliaanse elektricien die voor terrorist werd gehouden?

  Kuddegedrag is eng, maar als het deze vorm aan neemt van volkswoede, is het extra beangstigend. Het laat maar weer eens zien dat beschaving inderdaad maar een dun laagje vernis is over onze beestachtig natuur.
  Homo homini lupus.

 24. Wilhelm T:

  @Erik
  Het verschil met de mannen van de middenklasse is dat deze opportune dieven niks te verliezen hebben. Anders dan de Evisu broeken en hun telefoon hebben ze niks. En als ze een dagje in de cel gesmeten worden dan zijn er geen baas, vrouw of ouders die ze missen.
  En daarom kan je ze niet af doen als (alleen maar) opportune dieven. Het is een maatschappelijk probleem dat je misschien in bepaalde mate kan beheersen als je achterliggende problemen weet aan te wijzen.

 25. @12 Collins

  Hear, hear.

  De frustratie over de handel en wandel van de Britse politiek zit diep in bijna alle lagen van de bevolking Linda. Bij de beter geïnformeerden wellicht nog dieper dan bij de jeugdige onderklasse. De BBC heeft een interessante vergelijkende analyse met de rellen van 1985. De rel-argumenten van toen gaan nu niet op.

  Van de Dailymail,

  Vigilantes were forced onto the streets last night to protect their homes and businesses after police failed to materialise at many of the scenes of looting and violence which swept across London.
  As officers lost control of the streets locals were forced to take the law into their own hands, arming themselves with sticks and chasing looters away from their properties. In Dalston and Hackney, north-east London, Turkish shopkeepers and their families fought back against looting youths, before spending the night standing shoulder-to-shoulder in an attempt to deter further attacks.
  One man said: ‘This is Turkish Kurdish area. They come to our shops and we fight them with sticks.’

  Met een hongerige onderdrukte paupermassa a la de Bastille heeft het niets te maken. Het is gewoon tuig. Zie ook reactie 5 van Bart. Als je de ravage ziet, soms een halve straat aan winkels in monumentale panden in de as gelegd, omdat je ‘recht’ op een flatscreen en de nieuwste Nikes hebt? Waar je het voor verdomd om je school af te maken, want leren en kennis vergaren is niet cool, innit?

  Vroeger was er een forse native onderklasse in GB. Het klassensysteem en de onderklasse verdwenen grotendeels. Nu zijn ‘natives’ van elders bewust door Labour geïmporteerd (Bron). En de rest van de Britse main stream politiek is er heel correct in meegegaan. De werkloosheid, woningnood, onderontwikkeling en armoede zijn deels geïmporteerd. Eigenlijk net als in Nederland en de rest van Europa. Waar we politieke partijen hadden (hebben) met soortgelijke agenda’s.

  Onzin zegt u? Stereotiep ‘t is de schuld van links gelul? Hoe groot is het percentage native ‘natives’ op de relfoto’s en video’s en hoe groot is percentage ‘import’ natives?

 26. Interessante wending naar het sociaal contract, dat zou worden opgezegd. Heeft deze groep mensen überhaupt met het sociale contract ingestemd (sterker nog, wie doet dit wel). Er zijn diverse manieren om instemming te bereiken. Hobbes, Locke en Rousseau kwamen hier niet echt uit. Rousseau stelt zelfs dat het sociaal contract alleen daadwerkelijk ingevoerd kan worden in zeer kleine samenlevingen.

  Kant en Rawls hebben hun hypothetische wijze om het sociaal contract te rechtvaardigen. Hierbij gaat men uit van eigen verantwoordelijkheid en economische zekerheid waarbij sociale basisbehoeften gewaarborgd worden evenals gelijke kansen waarbij ongelijkheid alleen gerechtvaardigd is indien dit ten gunste is van de minst bedeelden. Deze wijze klinkt mooi, maar de vraag is of het individu deze grote verantwoordelijkheid om zelf zijn weg te kiezen hoe zijn leven te leiden op zoek naar eigen geluk wel aan kan.

  Daarom zou de overheid er (misschien) goed aan doen om juist minder vrijheid te geven in het kiezen van het eigen geluk en zelf aan moeten geven wat goed is voor de samenleving. Tijd om terug te gaan naar een deugdethiek. Misschien niet geheel zoals Aristoteles 2000 jaar geleden filosofeerde, maar wel wederom die richting op denken, in plaats van het Kantiaanse beeld dat Rawls van de samenleving heeft proberen te scheppen?

 27. De wereld is gek geworden. Luister naar deze dames en wanhoop. “Showing the police and the rich people we can do what we want.” http://www.bbc.co.uk/news/uk-14458424

 28. Tim:

  @Linda: Sportieve reactie hoor, lekker inhoudelijk ook.

 29. Frank:

  Het lijkt me vooral een falen van de overheid. Het klinkt leuk om die aan een bevolkingsgroep te hangen (middenklasse, heersende klasse), maar daar kom je niet verder mee.

 30. splinter:

  De morele onderlegger voor wat die plunderaars nu zo massaal laten zien, gaat volgs sommigen hier niet verder dan zo makkelijk mogelijk rijk worden, zonder na te denken over de consequenties voor de samenleving als geheel, voor de pech hebbende individuele gedupeerde of de lange termijn houdbaarheid van dat gedrag.

  Zo bezien zou je kunnen zeggen dat de moraal die de economisch rechtse bovenklasse nu al decennia lang uitvent, nu ook de onderklasse heeft bereikt, daardoor is omarmd en vwb de wervingskracht die daar kennelijk van uit gaat, een groot succes is gebleken.

 31. Crisis? What crisis?:

  Goed zo Splinter, maak er maar weer een links/rechts debat van!

  Het is allemaal Wilders zijn schuld! <ironieteken>

 32. splinter:

  HoHo, dat deed Mans @25 al ;-) Overigens hield “”links”” in GB er ook lange tijd een economisch rechtse moraal op na, maar dat was je misschien ontgaan.

 33. Bookie:

  Tijd voor een muziekje. De titel kan aangepast worden naar August 6, 2011. Tekst wat herschrijven en klaar. Aan het eind de historische toespraak van Rodney King, iets soortgelijks kunnen ze in Londen ook wel gebruiken.

  http://www.youtube.com/watch?v=N-LB94Kwlws

 34. Arthur van Amerongen:

  http://www.met.police.uk/rioterswanted/
  Kijk kijk, de wereldverbeteraars: het lijkt godverdomme wel de Zeedijk in de jaren zeventig

 35. splinter:

  En dit vindt de sociaal-liberale gerespecteerde krant The Guardian er van: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/08/context-london-riots?CMP=twt_gu

 36. Lenie Mienie:

  Goed te zien dat allerlei communities de handen ineenslaan. Lang niet iedereen uit die buurten is dus zo ‘ontevreden’ als jongeren en tuig die hun kans schoon zien winkels te plunderen en brand te stichten. Ben benieuwd naar komende avond en nacht. Relschoppers zouden wel eens voor verrassingen komen te staan. Burgerwachten die hen in de kladden vatten en overdragen aan politie.

 37. Crisis? What crisis?:

  Burgerwchten? Die worden meteen gearresteerd en zwaar beboet! Want daar hebben we wel mankracht en prioriteit voor! <ironieteken>

 38. Robin:

  Interessant stuk en ga zeker nog even alle reacties lezen. Vooral de invloed van de media en omgeving spreekt mij aan in de theorie zoals hierboven geschetst wordt.

  Ik denk dat er een kern van waarheid in zit als je stelt dat de levensstijl, zoals gepropageerd in zoveel reclame, sponsored tv, MTV-achtige, maar ook van Del tot Dame-achtige programma’s, tot norm verklaard wordt door de onderklasse. Iets waar men recht op heeft, maar dan wel NU en zonder al teveel moeite.

  Als je gebombardeerd wordt met dergelijke beelden, maar in je naaste omgeving en familieomstandigheden e.d. geen voorbeelden hebt en ondertussen ook nog klein wordt gehouden door een verzorgingsstaat (geld krijg je toch wel in de vorm van een uitkering), en incentives niet gegeven worden om iets van je leven te maken, kan dit het resultaat zijn.

  Weet niet of dat een daadwerkelijke verklaring kan zijn, maar het is een interessante gedachte.

 39. Frank:

  Burgerwachten, relschoppers.

  Het lijkt wel “Escape from New York” of “Mad Max”.

 40. Wilhelm T:

  Je raadt nooit wat vandaag de grootste toename aan verkopen heeft op amazon.co.uk:

  http://www.amazon.co.uk/gp/movers-and-shakers/sports/ref=zg_bs_tab

 41. O:

  @Michiel Mans

  Enfield ligt in een compleet ander gedeelte van Londen, dan waar de rellen begonnen. Met overwegend blanke inwoners. Ook daar is de vlam in de pan geslagen. Voornamelijk blanke, maar ook zwarte tuig, heeft daar een lokale juwelier leeg geplunderd. Wat is hier de relatie tussen natives en non natives en het vermeende excuus voor deze rooftocht, namelijk de dood van een zwarte sloeber?

  http://www.guardian.co.uk/uk/video/2011/aug/08/london-riots-shop-looting-enfield

 42. Precies @ 32 Splinter, IK begon.

 43. Een Brits probleem vereist een Britse oplossing. Een hooligan recept.

  http://www.youtube.com/watch?v=04clpd7h0b0

 44. willibald wonder:

  Ach, eigenlijk ook niks nieuws voor die engelsen: http://tinyurl.com/yhhz7tc

 45. O:

  Misschien komt het ergens allemaal goed uit. Voorstellen voor hardere en repressieve maatregelen door de overheid gaan er nu in als zoete koek.

  Binnen de Britse regeringscoalitie bezitten er 23 van de in totaal 29 leden een kapitaal ter waarde van meer dan £1miljoen. Misschien is de kloof tussen hen en de sloebers gewoon te groot.

  Vorig jaar braken er gevechten uit tussen studenten en de politie. Prins Charles kreeg een verfbom op zijn auto. De vakbonden protesteerden landelijk. Allemaal naar aanleiding van de harde bezuinigen.

  Dat geeft niemand het recht om te rellen en te plunderen, maar ze verstaan elkaar gewoon niet. Politici en het plebs.

  http://www.dailymail.co.uk/news/election/article-1280554/The-coalition-millionaires-23-29-member-new-cabinet-worth-1m–Lib-Dems-just-wealthy-Tories.html

  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/08/context-london-riots

 46. O:

  Om de tragedie compleet te maken. Ballistisch onderzoek heeft uitgesloten, dat de dode zwarte sloeber op de agent schoot.

  Zijn familie heeft vijf uur lang voor het politiebureau gewacht om een toelichting te krijgen. Niemand wilde hen te woord staan.

  Ze wilden een bevestiging van de toedracht krijgen, omdat ze in de krant over zijn dood hadden gelezen.

  Daarna volgde een even trieste geschiedenis. Blank, zwart, geel en rood sloegen aan het rellen en plunderen. Zogenaamd naar aanleiding van zijn dood.

  http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-14459516

 47. Sociale mobiliteit bestaat weldegelijk, maar wellicht blijven die succesnummers niet hangen op straat en in die wijk en zijn minder zichtbaar in de straatcultus. Daarnaast is Engeland is qua bevolkingsmix in wijken ook redelijk gemengd qua klasse hoorde ik @bnr (waar ook LD was te horen).
  Het staat wiskundig vast dat er per definitie maar beperkt ruimte is op de top vd sociaal maatschappelijke piramide. Net zoals er ook maar plaats is voor 100 tennissers op de atp ranglijst http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx of voor 40 artiesten in de top40 , maar er zijn wel miljoenen die het ambiëren. Zo ook die villa, er zijn nooit villa’s noch kapitaal genoeg voor iedereen, hun acties zijn dus nooit te legitimeren met onrealistische wensen cq onrealistisch oplossingen. Als ze scholen zouden bezetten omdat ze beter onderwijs wensen zoals ook wel gebeurd, dan heeft het verhaal nog enige binding met de realiteit.
  Dat de relschoppers allemaal achterstandswijkbewoners zijn waag ik te betwijfelen hun id is nog onbekend, en ook die dure smartfone hebben ze allang, elkaar pingen met de blackberry om te komen rellen en een en ander los te coördineren schijnt veel voor te komen. Ik zie vooral boosheid omdat er een van hun eigen groep is neergeschoten wat daarna wordt opgeblazen tot grootse proporties en een een verontwaardigsgrond geeft om deze lousy summer een makkelijk excuus geeft om te rellen. Ze zijn misschien wel boos op het slechte weer, dit jaar geen volle stranden met leuke blootgeklede toeristes waarmee geflirt wordt, dus de hormonen stapelen zich op en etc. ;)

  Kortom, ws had je leuk verhaal / politiek sociaal idee in je achterhoofd en wilde je een punt maken, maar heb je die aan de verkeerde kapstok opgehangen.
  Echte wetenschap werkt natuurlijk omgekeerd, eerst onderzoeken(interviewen daders etc), daarna pas oordelen/verklaren.
  Nu lijkt het of er een favoriete verklaring / sociaal ,politiek gemotiveerd maatschappelijk oordeel op een willekeurig incident wordt geplakt.

 48. @ seven:

  We moeten mevrouw Duits natuurlijk nageven dat ze dit gewoon als column heeft geschreven, en nergens heeft gepretendeerd dat dit artikel wetenschappelijk was. Dat pleit voor haar. Want er zijn niet veel wetenschappers die hun nek uitsteken in actueel maatschappelijk debat uit angst voor dit soort commentaar. En dat is jammer, want waarom zouden deze intelligente mensen hun politieke analyses en opvattingen niet met ons delen?

  Er zit een wereld van verschil tussen als wetenschap vermomd gemoraliseer en gemoraliseer (mede) geinspireerd op wetenschappelijke inzichten.

 49. splinter:

  Sterker nog, ze haalde de radio er mee hoorde ik vanavond. Linda +1

 50. Helemaal juist. Zie ook http://4politicians.wordpress.com: Tottenham hotspur of het bloedspoor

 51. Het in de comments pitchen van je eigen weblog, altijd -1!

  Anyway, leuk stuk Linda, het verschaft ook eens een andere kijk op zaken. Ik vraag me alleen af of je niet wat doordraaft door dronken/doorgesnoven en bovenal overagressieve jongeren te betichtten van doorwrongen politieke motieven. Dit zijn volgens mij jongeren die per definitie de wereld willen zien branden en daar een aanleiding voor zoeken.

  Plunderen heeft niets met politiek te maken. Het is het bevredigen van een langgekoesterd verlangen naar materialistisch zaken. Als je statements wilt maken, dan steek je de boel in de fik of vernield het zonder dingen mee te nemen. Zie bijvoorbeeld de anti-globalisten

 52. Frank:

  @51:
  Bij iedere plundering zul je zien dat het grootste gedeelte uit “dronken/doorgesnoven” testosteronbundels bestaat zonder nobele motieven.

  Hoe de ellende ook ontstaat, de politiek als eindverandwoordelijke moet het zien op te lossen. Hiermee is het natuurlijk een politiek probleem geworden.

 53. Crisis? What crisis?:

  Vanochtend BBC gekeken. Voorzitter van de Politievakbond reageerde op de klachten dat de politie de slachtoffers niet te hulp kwam. Damned if we do, damned if we don’t.

  Wanneer je wèl optreedt moet je achteraf elke klap die je uitdeelt kunnen verantwoorden als je voor de rechter wordt gesleept. Dat ontneemt politiemensen begrijpelijkerwijs de lust wel. Het zou de politiek sieren als ze pal en eensgezind achter de politie gaan staan en het voor hen opnemen als de Spongs van Engeland proberen een officer gerechtelijk aan te pakken omdat hij 1 x meer gemept heeft dan de advocaat in zijn veilige werkkamer noodzakelijk oordeelt.

  Ik heb een goede vriend bij de Met. Hij is niet bepaald blij met dit soort opdrachten. En het is bepaaldelijk geen watje. Maar hij heeft gewoon geen zin in achteraf een mes in zijn rug van mensen met 20/20 hindsight.

 54. jaja:

  wat kunnen hbo-ers hun kop in het zand steken zeg,

  1 incident en een land “ontploft”,

  en dan nog zijn er bestuurders, “deskundigen”, vooral hbo-ers die dit willen afdoen als “crimineel”

  systimatische afwijzing maakt gestoord das mijn mening

  lekker verder slapen mensen tot de volgende uitbarsting

 55. @jaja: Laten we de academische wijze massaal toepassen: Breng er geld naartoe, zet projecten op en ga vooral de dialoog aan met criminelen. Uit het track record van de laatste jaren blijkt duidelijk dat deze aanpak uiterst succesvol is….

  *zucht*

  Lekker verder babbelen en pamperen mensen, totdat het overgrote, goedwillende, deel zelf de wapens/maatregelen neemt….

  Snoeihard aanpakken is namelijk een vies woord, moeten we niet willen. Er is altijd wel een socioloog te vinden die stelt dat stevig aanpakken niet helpt. Stel je toch voor dat straks die 0,001 % van de bevolking zich miskend voelt….oei oei, gauw bij elkaar houden mensen!

  Het is uiterst simpel: Of je wilt meedoen of je wilt het niet, vrije keuze. Wil je niet meedoen, prima, maar dan moet je ook niet mauwen…

 56. @ jaja:

  De samenleving is geen systeem. Ergo, er is geen sprake van systematische afwijzing.

  Zijn ideeen over “repressieve tolerantie” opeens weer in de mode ofzo?

 57. jaja:

  ik kan alleen de conclusie trekken dat “bestuurders” weer eens achter de feiten aan lopen en het volk toaal niet serieus genomen heeft

  anders was het zo niet uit de hand gelopen ???

  hoe je het ook bekijkt ze hebben het niet goede banen geleid

  blijf vooral volhouden die praatjes en kop in het zand,

  hbo-ers zitten in een ontkennningsfase,

  gewoon arrogantie

 58. edwin:

  @jaja

  dus je wil zeggen dat die rellende sukkeltjes het volk vertegenwoordigen? Nee man, het volk dat zijn de mensen die ‘s ochtends vroeg opstaan om het geld te verdienen. Geld waarvan een groot deel vervolgens in de zakken van rellende onrendabelen verdwijnt.

  Niemand steekt zijn kop in het zand, op een hardnekkige groep naïeve geitenwollensokken na dan. Maar dat aantal zal na afloop van deze rellen wel weer verder afnemen…

 59. O:

  @edwin: Goed punt. ‘de mensen die ‘s ochtends vroeg opstaan om het geld te verdienen’

  Oorzaak: De banken hebben voor 9% aan waardeloze rommel op hun balansen staan. Voor hun bail-outs moet er flink bezuinigd worden in Engeland.

  – Tot 2014 wordt er EUR 92 miljard bezuinigd
  – In 2011 wordt reeds EUR 23 miljard bespaard
  – 20% via lastenverzwaring
  – 80% door in eigen vlees te snijden.
  – 490 000 ambtenaren verliezen hun baan ofwel 8%
  – Op defensie wordt 8% bezuinigd

  Over het rellend tuig zijn we het wel met elkaar eens, denk ik.

 60. jelle:

  Degenen die winkels plunderen en huizen/winkelpanden in de hens steken zijn geen mensen met ‘n politieke boodschap, die doen dat niet vanwege politiek idealisme.
  Dat is schorum.
  Dat je met ‘n kogel moet tegenhouden.
  Iets anders helpt niet meer.
  Degenen die ‘r ‘n politiek slaatje uit willen slaan qua begrip voor de beesten die tekeer zijn gegaan zijn geen haar beter dan dat schorum.

 61. O:

  @jelle
  Over het rellend tuig zijn de meeste mensen het eens. Geen goed woord voor over.

  Het ontslaat de politici niet van hun verantwoordelijkheid, om de problemen onder ogen te zien en oplossingen daarvoor te vinden. Het gewone volk is ook pissig op ze, omdat ze zich onveilig voelen, door hun falend beleid.

  London riots: Boris Johnson faces angry business owners
  http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-14464579

 62. jelle:

  @O
  De blabla van die politicus illustrates it all.
  Meer dan 3 dagen looting en de dames en heren politici nemen ‘n “Ferm” standpunt in.
  De “rubber bullets” hadden allang rolled out moeten worden.
  On Day One.
  Scheitbakken zijn ‘t.
  Degenen die ‘t vermeden hebben.

 63. jaja:

  als de mensen niet geleerd is woorden te vinden voor hun emoties, blijven de emoties over en die zijn duidelijk genoeg

  arrogantie betekent trouwens dat je niet bereid (of in staat) bent om je eigen aandeel in problemen onder ogen te zien ; )) (erg hbo)

  alles wegwuiven en vooral naar “anderen” wijzen, goh dat komt bekent voor

  blijf usa maar achterna lopen, dan kun je “dit soort” straks gewoon een hele carriere in de gevangenis aanbieden vanaf de lagere school

  dat is wat hbo-ers het liefst willen, vooral een makkelijke oplossingen waar je je handen vooral “niet” vuil hoeft te maken, nadruk op makkelijk (rutte)

  marokanen terug sturen, criminaliseren, rubber kogels, fantanstische hbo oplossingen voor zelf gecreeerde problemen pfffffffffffffffffff

  wmb hebben hbo-ers hun kans gehad

 64. Erik:

  Een rechtenstudent, de dochter van een miljonair, een hulp op een basisschool, kinderen, wat je noemt een opstand van de genegeerde onderklasse.

  “Most have so far pleaded guilty admitting that thefts were “opportunistic” and a case of “getting caught up” in the disorder.”

  Ze geven nu zelf ook toe dat het opportune dieven waren.

 65. splinter:

  @56 Eric Stam
  Is repressieve tolerantie ooit weg geweest dan?

 66. isaak:

  Een overheid die zijn burgers niet tegen de moslimlanden verbonden kolonisten wil of kan beschermen verliest zijn legitimiteit.
   
   
  Engeland  is een schoolvoorbeeld van de doorgeslagen import van kansloze Moslimimmigranten. Hoe kan je nu een land vol laat stromen met nog meer moslims terwijl je er al genoeg hebt onder je eigen bevolking?
  Londen is bijna een Islamitische enclave geworden…Gestuurde moslims met zoveel haat, seksueel geweld, drank- en drugsgebruik lopen nu naar de meerderheid.

  Nu tijdens ramadan in veel zones mag geen muziek gespeeld worden of concerten plaatsvinden, islamieten leggen er in sommige buurten hun wetten op. Zo is dat bijvoorbeeld in het Londense district Waltham Forest. Volgens de radicalen wordt er door ‘sharia-agenten’ ook nagegaan of de regels ook daadwerkelijk nageleefd worden.
  Dit zijn geen revolutionaire idealisten, dit zijn geharde criminele Moslimjongeren die ook meerderheid gaan vormen in Nederlandse steden. Georganiseerde en gestuurde criminaliteit, dit heeft niets met het werk te maken maar gewoon met ordinaire islamitische roofzucht.
  De islam heeft zich als een olievlek verspreid over Europa. Londen is een kleine voorbeeld van wat ze straks overal gaan doen. De Britse regering moet snel ingrijpen, belachelijk dat moslims alle slechte gewoonten cultuur noemen en zich als partner van multiculturele samenleving presenteren. Al jaren, decennia waarschuwt de gewone burger van vrijwel alle Europese landen de politiek dat de immigratie in Europa van de “cultuurverrijkers” en ongeletterden uiteindelijk tot ontwrichting van de staat, anarchie en wetteloosheid zou gaan leiden. Inmiddels staan velen het water aan de lippen en komen de geïmporteerde rovers en bandieten uit hun holen.Goed getrainde Moslim criminelen gebruiken kickboks technieken en zijn ze straks gewapend.
   

  Wie wind zaait zal storm oogsten!

  Integratie van Moslims is een fictie: Europese autoriteiten wisten dat de agressieve, onnatuurlijke moslimbevolking geen grenzen kent met zijn explosieve voortplanting. Ze wisten wel dat het snelle voortplanting een heilige plicht is van iedere moslim en als gevolg elke vierkantenmeter van het Europese groengebied omgezet moest worden in beton om nog meer broedplaatsen te creëren voor “heilige” uitstoot van dictatoriale Moslimlanden.
  In de grootsteden zijn er enkele moslim families die zelfs hele wijk kunnen bevolken, het is een kettingreactie die niet meer bestreden kan worden binnen Engeland, Noorwegen en Nederland. Heel veel woningen worden gebouwd, in de grootste steden zijn lange wachtlijsten voor woningen in de sociale sector.
  Islamitische loverboys activiteiten:een Marokkaanse vrouw die elke jaar 1 Mohammed baart wilt voor haar 10 zoontjes 10 huizen klaar hebben, een Somalische Moslima wilt 12 huizen hebben voor haar 12 kinderen, anders komt er een gesubsidieerde anti- discriminatiebureau met dure ambtenaren, advocaten en rechters samen dit te regelen voor de heilige. Moslimvrouwen zijn constant zwanger, kinderen worden eerst op straat gezet, waarvan men zeker weet dat ze later in de gevangenissen belanden. Mohammed ali zit vast, Mohammed abdullah moet er nog komen…Mohammed’s worden één voor één crimineel, achterlijke moslims weten niet wat voor schade hebben ze opgericht!. Ze weten wel dat de kafirs al deze mohammed’s zomaar gaan onderhouden. De verhoudingen worden scherper met de toename van segregatie. Zowel in de praktijk als via wetenschappelijk onderzoek bewezen dat islamitische immigratie op korte en lange termijn tot ernstige maatschappelijke problemen leidt, daar zien we elke dag de voorbeelden van.
  De islam kent geen godsdienstvrijheid en geen enkele wederkerigheid, een concrete bewijs dat islam geen godsdienst is. In Marokko en Turkije is verboden om zich tot een godsdienst te bekeren of om te verklaren dat men de islam heeft verlaten. Dit is een organisatie die haat, oorlog en onderdrukking van anders denkenden in hun ‘vaandel’ heeft staan.

   
  Zelfde Moslims die Nederland als hun nieuwe broedplaats kiezen, gaan oneindig door met hun verbreiding. De gemeenschap moet voor hun genoegens die vrouwen en talrijke kinderen onderhouden, als massa hoofddoekvrouwen niet in eigen onderhoud kunnen voorzien. Zo kan men dus vier of meer echtgenoten uit land van herkomst halen met alle kosten op vijanden. Dit betekent in concrete dat de werkende Nederlander ervoor zorgt dat om de 3 jaren islamitische vrouwen massaal met meer kinderen voor de komende 40-jaar verzekerd zijn van vast inkomen zonder te hoeven werken. Belasting betaler moet steeds harder werken voor de Moslim stieren die hun neuk business “de enige ware godsdienst” noemen en zich vijandig stellen tegen de normen en waarden van de naïevelingen. Met de religieuze doekjes gemaskerde Moslimmannen fokken lekker door en beginnen meteen met de volgende ronde, ze gaan weer naar hun heilige herkomstland om nog jongere vrouwen uit te kiezen. Islamitische loverboys activiteiten hebben toch niks mee te maken met de arbeid of enige toegevoegde waarde voor de maatschappij!
   
   
  Maffiosi woningbouwverenigingen brengen natuurbalans in gevaar!
   
  Ze gaan gewoon door met het vernietiging van hele natuurgebied. Hun vuile werk leid tot meer opwinding bij de moslims. Moslims krijgen nog betere TV schotels voor hun communicatie met de herkomstland. Kolonievorming met de nieuwbouw gaat gewoon door: met de nieuwbouw wordt er ook door deze brutale woningbouwcoöperaties gelijk een moskee neergezet. Moslimbevolking raakt gefascineerd en fokt nog harder…Beschaving wordt omgezet in middeleeuwse barbarij en het totale leefgebied van andere dieren wordt steeds kleiner.
  Sinds laatste 1.5 jaar hebben georganiseerde Moslims binnen Europa er nog eens 1.200.000 zielen bij gekregen. De opstandelingen zeggen dat ze meer huizen nodig hebben, maar fokken ze gelijktijdig door terwijl ze huidige populatie niet kunnen onderhouden. Ze zeggen dat ze inkomen problemen hebben, terwijl ze voor altijd gratis uitkeringen en bakken kinderbijslagen krijgen.

  De oorzaken liggen in een falend immigratie beleid: teveel import en slecht geïntegreerd. Nederlandse autoriteiten zijn minstens even slap als de Engelse. Het criminele gajes richt zich tegen de levens en goederen van goedwillende burgers en veroorzaakt plaatselijk een oorlogstoestand.
  Niet stoppen van het Islamitische fokkerij betekent dat er tientallen miljoenen Moslims praktisch open grenzen hebben en dit gecombineerd met een verzorgingsstaat wordt een eindeloze toestroom en aanwas van criminele uitstoot. Dat betekent dat er geen toekomst meer is voor de autochtone bevolking. Kunnen we dan eerst eens een einde maken aan die massa Moslimsimmigratie en orde op zaken stellen? Het werkt gewoon niet, dus dan moet je het gewoon niet doen. Heeft niks met discriminatie of racisme te maken, maar alles met realiteitszin.

  – Een begin van de oplossing is een volledige stop van import uit den vreemde en een zeer gericht integratiebeleid met nadruk op zelfredzaamheid. Als het juridisch rond te krijgen zou zijn zou grootschalige remigratie de oplossing zijn.

  – Stop onmiddellijk alle subsidies aan de Moslimorganisaties: geen moskee, islamitische omroep en islamschool in Nederland. Stop kinderbijslag, stop islamitische naamgeving in Nederland.

  – Stop onmiddellijk met de dubbele nationaliteit. Stop verblijfsvergunningen, erfenis van vorige WO, zeer verouderde verraderlijke stelsel moet zo snel mogelijk verdwijnen. Mensen die nationaliteit van herkomstland willen behouden mogen alleen werkvergunning krijgen: werk of directe terugkeer naar heilige land.

  – Stop “positieve discriminatie”:de islamieten beginnen te infiltreren in onze regering, het leger, justitie, politie. Het einde van de vrije wereld en het begin van een verschrikkelijke interne oorlog is nabij!

  – Subsidiesponzen als Turkse, Marokkaanse “contactgroepen” worden een soort extra ambassade of consulaat van Moslimlanden: inspraakorgaan Turken (IOT), Landelijk beraad Marokkanen, Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN), Contactgroep Islam (CGI), Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Federatie van Islamitische Organisaties Nederland (FION), Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), Islamitische Stichting Nederland (ISN) en nog tientallen die als extra ambassade of consulaat willen functioneren moeten sowieso snel gesloten worden in deze tijden van bezuinigingen. Dit soort clubs werken oplossingen voor de enorme problemen tegen.

  – veel overheid instellingen plegen zelfmoord door het in dienst nemen van haat zaaiende imams en andere moslimstrijders uit moslimlanden. Ze hebben zich tegen zijn eigen burgers gekeerd, dit is puur land verraad. Stop uitkeringen aan imams die als verlenging van hun geheime dienst werken, ze moeten onmiddellijk teruggestuurd worden.

  – Kansen op een permanente apartheid en burgeroorlog in onze samenleving worden steeds groter naarmate het aantal anti~Nederlandse allochtonen groter is en de instroom blijft voortduren. We kunnen het ook anders formuleren: een groeiende aparte islamitische maatschappij, ofwel het permanent toevoeging van het oneindig groeiende uitstoot van Moslimlanden is een bron van burgeroorlog.
   

 67. O:

  Iedereen grijpt de rellen aan voor zijn eigen stokpaardje. De een zegt, dat het allemaal de schuld is van de vuile kapitalist. De ander de smerige anarchist. Dan hoor je weer dat de blanke Brit eigenlijk zwart is. Vervolgens komt het allemaal door de moslims.

  In de chaos toonden twee moslims compassie. De een verloor zijn zoon en riep op tot een einde aan het geweld en de ander werd beroofd, terwijl de rovers zich voordeden als behulpzame Samaritanen. Hij was diep bedroefd, dat zulke jonge kinderen erbij betrokken waren. Wie kan er nog een touw aan vastknopen?

Alleen FaceBook reacties zijn nog open

Comments zijn gesloten