Het feest der democratie loopt ten einde: waar blijft de verlicht despoot?


: 04-04-2012 14:00 uur

Waarom ik niet geloof in de democratie. Die vraag stellen mensen mij. Niet direct aan mij maar verhuld, via een omweg, verpakt in een opinie. “Populisme wil de democratie kapot maken!”, schrijven ze dan. Of: “Voor de populist kan de kloof tussen burger en overheid niet groot genoeg zijn!”. U zult begrijpen dat ik in dit verhaal de populist ben. Dat vind ik zelf niet perse maar de mensen die bovengenoemde opinies schrijven vinden dat wel. Die vinden sowieso al snel dat iedereen met een andere mening een populist is. Zelf hebben ze uiteraard de volledige waarheid in pacht, weten ze wat fatsoenlijk is en houden ze van gesubsidieerde cultuur. Dat terzijde. Ik geloof dus nog steeds niet in de democratie.

Aan het huidige democratische stelsel is maar weinig democratisch. Het komt er in het kort op neer dat de grootste aantallen eens per vier jaar mogen bepalen wie de meeste macht in het parlement krijgt om daar niet te doen wat ze hebben beloofd. De ministers, de staatssecretarissen, de premier, de rechters, de politiecommissaris, de wethouders, de burgemeesters, de voorzitter van de raad van state, de staatsraden, de bazen van de publieke omroepen, de baas van het COA, de CEO’s van bedrijven waarin de overheid een meerderheidsbelang heeft, de topambtenaren, gevangenisdirecteuren, woningbouwcoöperatiedirecteuren, Eerste Kamer-leden, VN-afgezanten, ontwikkelingshulpbaasjes, ze worden allemaal benoemd. Niet gekozen. Ze worden wel betaald met overheidsgeld, of deels betaald met overheidsgeld. Maar u mag ze niet kiezen.

Aleid Wolfsen
Veel erger is nog het feit dat sommige van deze benoemde en door deelnemers van de democratie betaalde overheidsdienaren voor het leven worden benoemd. Rechters bijvoorbeeld. En als ze niet voor het leven worden benoemd, mogen ze bij hun afscheid rekenen op wachtgeld. En als het even kan een leuk afscheidsfeestje. De belastingbetaler betaalt.

Met geen mogelijkheid kan ik dat democratisch vinden. Ik vind het eigenlijk meer op een soort van cryptodespotisme lijken. Omdat de burger mag stemmen zal de burger wel het gevoel hebben dat het om democratische processen gaat en wie dat niet vindt wordt geacht zijn mond dicht te houden met de eeuwige dooddoener: “Wie niet stemt mag ook niet zeiken”.
Terwijl het tegenovergestelde natuurlijk waar is: wie wél stemt mag niet zeiken. Wie stemt heeft zijn mening, en zijn democratisch mandaat, uit handen gegeven en stemt er mee in dat onder zijn naam mensen worden benoemd. Wie niet stemt daarentegen heeft helemaal niemand toestemming gegeven wethouders en burgemeesters een stad kapot te laten maken (of via een artikel 12-politiewet te laten weigeren asielzoekers uit te zetten) en heeft dus alle recht om te zeiken. Zo zou bovengenoemde dooddoener dus van kracht kunnen zijn op alle inwoners van Utrecht die op een PvdA-gemeenteraadslid hebben gestemd maar nu niet tevreden zijn met Aleid Wolfsen (PvdA). Dat krijg je er van als je, in dit geval, PvdA’ers een mandaat geeft om mede burgemeesters te benoemen. Democratie betekent meebeslissen, en niet “de meeste stemmen eenmalig laten gelden en de rest zelf beslissen”. Wie toch meedoet met het huidige democratische model en stemt beslist vanaf het moment dat het hokje rood wordt gekleurd niet langer meer mee.

Europese grondwet
Nou zou dat allemaal niet zo erg zijn, als degenen die door de gekozen vertegenwoordigers worden benoemd hun werk gewoon goed doen. Maar dat is niet zo. Elke gemeente heeft tenminste één wethouder waar iedereen vanaf wil. Er zijn maar weinig burgemeesters in Nederland waar het volk van staat te juichen. De premier is net altijd de verkeerde (bijvoorbeeld omdat de goede werd doodgeschoten) en de rechter die de moordenaar van die premier moet veroordelen, geeft een te lage straf. Daar tegen ingaan helpt niets. Hoe meer het volk daar, op democratische wijze, tegenin gaat hoe erger het wordt. Wie ooit in een juridisch conflict met de gemeente terecht is gekomen weet hoe verschrikkelijk zo’n gemeente tekeer kan gaan. Inwoners van gemeentes zijn soms letterlijk kapot gemaakt door wethouders. Klagen over rechters mag al helemaal niet. Wie dat doet wordt automatisch beschuldigd van Nazistische sympathieën en is er op uit de huidige democratie terug te voeren naar de middeleeuwen. Wat raar is: je zou toch mogen verwachten dat juist als een rechter voor het leven wordt benoemd, de burger binnen de democratie veel ruimte heeft om daar kritiek op te leveren. Meestal komt dat neer op een schouwspel dat sterk lijkt op de middeleeuwse praktijk van een horige die bij zijn landheer komt klagen en vanachter dikke witte muren niets anders dan hoongelach te horen krijgt.

Dat zijn dan nog bestuurders die zijn benoemd. Ook de verkozen vertegenwoordigers hebben doorgaans weinig meer op met de democratie als ze eenmaal zijn verkozen. Neem het referendum over de Europese grondwet als voorbeeld: het “nee” van de burger, die de handjes sowieso al dicht mocht knijpen met zomaar een referendum, werd opgevat als een oorlogsverklaring. Sommige verkozen volksvertegenwoordigers lieten zelfs beelden zien van goederenwagons die naar het oosten reden alsof ze wilden zeggen: “Kijk dit komt er nu van als je burgers zomaar democratische vrijheden geeft!”.
En vervolgens werd een nieuw soort van Europese grondwet, met enige aanpassingen, alsnog in elkaar gedraaid. So much voor de stem des volks. Een ander goed voorbeeld is uiteraard het huidige niveau van besturen in onze hoofdstad Amsterdam. Zowel de gemeenteraadsleden die zijn gekozen als de wethouders die zijn benoemd gaan zich al jaren te buiten aan destructieve lusten en verregaande burgerhaat. Het feit dat Amsterdam momenteel een VVD-wethouder heeft die in 2010 voor het eerst een metrotunnel zes weken lang liet sluiten zonder dat er iets gebeurde, dat in 2011 weer flikte en in 2013 opnieuw die tunnel laat sluiten, terwijl er elke keer voor miljoenen euro’s aan kosten en schade moet worden betaald, zonder dat er ook maar het minste kritische geluid tegen deze wethouder klinkt, moet toch wel boekdelen spreken. Om nog maar te zwijgen over de Noord-Zuidlijn, de gesloten musea, het Amsterdamse openbaar vervoer, de stadsdelen, het MuzyQ-gebouw, de taximarkt, de 600(!) veelplegers en de standaard fraude bij zowat elk onderdeel dat onder curatele staat van de gemeente (van parkeerbeheer tot GVB). Wie denkt dat dit een typisch Amsterdams probleem is, komt bedrogen uit. In alle grote steden wordt op dergelijke schaal gefaald. In kleine gemeentes is het nog erger. In Limburg bijvoorbeeld komt corruptie voor bij CDA’ers op een schaal die nog het meest doet denken aan Palermo, alleen is het regionaal dus horen we er weinig van. En over burgemeesters als Wilma Verver of D66’ers in Wassenaar kunnen we maar beter zwijgen.

Raad van State
Ziedaar de huidige democratie in pretpark Nederland. Het niveau van inspraak is nul. Inspraak heeft ook nul nut, wethouders, burgemeesters, stadsdeelraadvoorzitters, wat ze ook uithalen, hoe corrupt ze ook zijn, ze blijven gewoon zitten (in het Amsterdamse stadsdeel Oost komen ze, nadat ze terecht zijn weggestuurd, zelfs terug!). Wie toch door wil zetten kan terecht bij de rechter (benoemd), de nationale ombudsman (benoemd) of de Raad van State (benoemd). Die laatste fungeren overigens als rode kers op de lauwe appelmoes van de democratie: ze zijn namelijk allemaal partijafhankelijk (meestal CDA) dus enige onafhankelijkheid is ver te zoeken. Probeer als burger maar eens aan een staatsraad van het CDA uit te leggen dat je wordt dwarsgezeten door een CDA-wethouder. Succes!

Vandaar: ik geloof niet meer in de democratie. De Nederlandse democratie is een farce (de Dikke van Dale over “farce”: ‘zie ook: D66’) en wordt bediend door jokers, marionetten en keukenverkopers in gesneden Italiaans pak. Ik voorzie dan ook een spoedig einde aan ons huidige democratische stelsel. Geef de raderen nog tien, hooguit twintig jaar om vast te lopen en het is voorgoed gedaan. De Europese economische crisis werkt als zand tussen de raderen, kijk maar in Griekenland of Spanje, en het opkomende populisme (vergeleken met de populisten in Hongarije is Wilders een bedrijfspoedeltje) is onstuitbaar. Als we geluk hebben komen we uiteindelijk terecht in een situatie van verlicht despotisme. Daar zijn de meeste burgers wel voor te porren: iedereen veilig, een huis, een Opel en geen gelul meer met een teveel aan bureaucratie. Als we geluk hebben dus. Als we pech hebben pakt het allemaal veel erger uit en kunnen we rekenen op een dictatuur. Wie denkt dat alleen in Griekenland, Suriname of Turkije de sergeants en kolonels de macht willen overnemen is al lang geleden is slaap gesukkeld en droomt zoet van een democratie die nooit heeft bestaan.

Over de auteur: Bert Brussen

ThePostOnline-CEO: Bert Brussen (1975, Veluwe) schrijft sinds hij het alfabet leerde. Pecunia non olet. Is gek op geld & ironie. Tevens mensenmens, zonnetje in huis, gangmaker op feestjes. Bewust kinderloos. Persoonlijk motto: 'Het leven een hel'.

Reacties:

 1. Hillman:

  Bert.
  10.000 kudo.svoor dit geschrift.

 2. Frederick:

  Eindelijk eens een zinnig stuk van BB. Het politiek-maatschappelijke alternatief waar hij en zijn populistische nihilisten-vriendjes al een paar jaar het *kuch*… “ideologische” voorwerk voor doen, zal hem zeer bevallen.

  – Edit: laatste waarschuwing. Noch einmal een ad hominem, hoe verkapt dan ook, en je krijgt een permaban. Argumenten, anders niets. –

 3. Bernard Weiss:

  Best wel behoorlijk mee eens. Jammer genoeg. Vanochtend weer de zoveelste actie in het kader van het BeatrixBezoek in Veenendaal: volledig drankverbod. Naast razzia’s en huiszoekingen. Dus we komen terecht in…? Nee, Bert. We zitten er midden in.

 4. Niels:

  Hulde, kort samengevat de oorzaak van een hoop problemen in Nederland benoemd.

 5. Peter:

  Bert, het is alsof je precies opschrijft wat ik al jaren denk. de baantjesmachines van vooral PvdA, D66 en CDA benoemen allerlei top figuren op plekken waar ze daarna onaantastbaar worden. erover klagen helpt niet, wordt aan de kant geveegd of ze komen er mee weg door met gouden handdruk naar de volgende post gepromoveerd te worden. de burger die erover klaagt wordt dan verweten onderbuikgevoelens en borrelpraat te verkondigen en/of PVV aanhanger te zijn

 6. Flip1000:

  Dat democratie niet goed wordt uitgevoerd is geen reden hem af te schaffen. Toch zal democratie nooit werken, omdat de partij die wint dankzij mooie beloftes na 4 jaar electoraal gestraft wordt, omdat de beloftes niet werden waargemaakt. En wiens programma wel realistisch is, wordt nooit gekozen. Vandaar ook dat politici wel moeten liegen. Leerdam heeft dus gelijk.

 7. Krachtmeester:

  Populifaksdefaitist!

  Wat mij aan veel Nederlanders altijd zo verbaasd is hun aangeboren overheidsrespect. Die klakkeloze acceptatie dat er voor elk maatschappelijk vraagstuk een ministerie of een werkgroep bestaat. Die willoze opzijschuiving van het zelf.

  Na de Tweede Wereldoorlog hebben we een ambtenarenreligie gesticht. Generaties mensen zijn opgegroeid in de overtuiging dat samenwerking alleen van bovenaf kan worden opgelegd. Ik geloof daar niet in.
  Echte samenwerking is niet topdown op te leggen, zoiets moet uit de mensen zelf komen.
  Nu zitten we met de gebakken peren: onze bevolking is er inmiddels aan gewend om hoe dan ook niet serieus genomen te worden en zal zich dus nog jarenlang laten belazeren door schijndemocratische besluitvorming. Slikken of stikken, alles voor de centjes.

  Ik geloof net als jij ook niet in onze huidige strijkstokocratie die meer dan de helft van het BBP naar zich toetrekt.
  Wel blijf ik in een volwaardige, directe democratie als nobel streven geloven; die enge Hadjememaars waar iedereen altijd voor waarschuwt, hebben we nu namelijk toch al – zie Leerdam c.s.
  Daar is veel voor nodig: ander onderwijs, een totaalreorganisatie van het democratische kraakpand van Thorbecke, véél minder macht bij het ambtenarenkorps en het schaamteloos graaiende “maatschappelijk middenveld”. Dat soort zaken.
  Maar laten we beginnen om elke medeburger serieus te nemen.
  Voor echt democratisch bewustzijn moet je starten vanuit gelijkwaardigheid.

 8. Frank:

  Zolang 60% van de mensen “strategisch” blijft stemmen blijft dit zo. Mensen kiezen niet partij A omdat ze het met hun eens zijn, maar omdat partij B dan “niet aan de macht komt”. Ofwel de grote partijen hoeven alleen de directe concurrenten zwart te maken om verkiezingen te winnen.

  Daarbij is er ook nog het “Freddy Heineken effect”: Hij had 50% van een club die 50% van het bedrijf had. Zo heeft de grootste regeringspartij met 50% van de meerderheid ( 25% bijvoorbeeld) het voor het zeggen.

  Ik ben echter optimist, en hoop dat dit met een paar minderheidskabinetten verdwijnt.

 9. Jarno:

  Je vergeet het woordje ‘parlementair’. We hebben hier een parlementaire democratie. Dat is iets geheel anders dan een directe democratie, waarbij voor elk besluit een soort van referendum zal moeten worden gehouden. Dat zou in de praktijk niet werken, hopelijk zie je dat zelf ook.

  Ik zie trouwens niets in verlicht despotisme. Waarom zou er minder vriendjespolitiek zijn dan nu? Ik zie eerder meer, dan minder corruptie ontstaan en zolang je een vriendje bent van de vorst mag je blijven zitten waar je zit. Kijk bv eens naar familiebedrijven, daar zie je hetzelfde fenomeen in het klein. Ik moet er niet aan denken dat dat op grote schaal wordt toegepast.

  Democratie is niet voor niets de minst slechte regeringsvorm. En de parlementaire democratie zoals we die in Nederland hebben, werkt behoorlijk goed. Niet voor niets staan we in de Human Development Index van de VN op plaats 3 als Nederland.

  Nee, we hebben het hier nog niet zo slecht. Het kan absoluut beter, maar om voor te stellen om alle macht uit handen te geven aan een absolute heerser, is wel heel naief.

 10. Fire in the hole…

 11. Rob:

  Nóóit een Opel!

 12. Democratie is niet voor niets de minst slechte regeringsvorm.

  Wellicht baseer je je op een van Churchill.

  Many forms of Government have been tried and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.

  Het vervelende is echter dat men zich alleen op het laatste deel – except all those other forms that have been tried from time to time- richt, om vervolgens de huidige vorm van democratie als best haalbare onveranderd te laten. Dus blijven we tevreden met ‘the worst form of government’. Vreemd. Niet?

 13. Rob:

  H.J.A. Hofland schreef enige weken geleden in De Groene ook al dat een revolutie of machtsgreep in Nederland niet zo ondenkbaar meer is als pak-em beet een jaar of twintig geleden. Sinds ik die column las, krijg ik die gedachte niet meer uit m’n kop.

  Het opvallende is dat het hier alleen over Nederland gaat maar in andere Europese landen is de staat van de democratie vaak niet beter. Verontrustend.

 14. Maarten:

  En wie kiest dan de verlicht despoot?

 15. Huub Bellemakers:

  Interessant stuk Bert, dat inderdaad de vinger legt op vele onvolkomenheden in onze democratie.

  Wat betreft rechters ben ik het niet me je eens: die (ver) oordelen op basis van de wetten die onze volksvertegenwoordigers opstellen. Dat kun je te laag vinden, dan moeten we met z’n allen stemmen op partijen die hoger willen straffen.

  Politieke bestuurders falen vooral omdat ze gekoppeld zijn aan politieke partijen in raad/Tweede Kamer. Daar doen volksvertegenwoordigers inderdaad hun werk niet goed. Die moeten falende bestuurders gewoon wegsturen. Dat kan staatsrechterlijk allemaal makkelijk, ze doen het gewoon niet. Het lastige is: ligt dat aan het systeem of ligt het aan de politieke cultuur.

  Verlicht despotisme is niet de oplossing in mijn ogen. Dat is precies wat mijn grote vriend Orbán in Hongarije probeert: iedereen het idee geven dat hij als vadertje staat wel voor de mensen zorgt, ondertussen zijn eigen ideeën (conservatief gelovig nationalistisch) doordrukken, alle democratische of andere tegenkrachten (denk journalistiek) onderdrukken. Dat moeten we niet willen met z’n allen. Dan ga je van Orbán naar Loekasjenko.

  Uiteindelijk zijn burgers ook met onze niet volledig functionerende democratie beter af. Het zorgt namelijk wel ervoor dat er enige controle is, dat corruptie (in ieder geval af en toe) wordt afgestraft, dat falende politici af en toe naar huis worden gestuurd. Belangrijker nog: door onze parlementaire democratie is er altijd een zeker evenwicht in ideeën. Daardoor zullen noch de ideeën van de PVV , noch van de SP, volkomen uitgevoerd worden. Dat is voor iedereen beter.

  Dat we met een meer directe democratie, met een veel betere uitoefening van macht van volksvertegenwoordigers, met méér invloed van burgers op organen en een betere verantwoording van bestuurders, we een beter functionerend land kunnen krijgen, staat voor mij buiten kijf

 16. Goed verhaal, verder wat Krachtmeester zegt en zo erg is een Opel nog niet hoor.

 17. Krachtmeester:

  @11

  LOL. Liever een kolonel in de keuken dan een Opel voor de tuin!

 18. Jarno:

  @12

  Ik baseerde me daar niet bewust op, maar ik kan me wel aardig in dat citaat vinden. :-) Ik zeg trouwens niet dat er nooit iets veranderd moet worden aan de parlementaire democratie zoals we die in Nederland kennen, maar alleen dat verlicht despotisme een behoorlijke stap in de verkeerde richting zou zijn. Natuurlijk is onze individuele invloed nu klein, bijna onmeetbaar klein. Maar wel ontelbaar keer groter dat bij een staatsvorm als verlicht despotisme. Daar is de invloed namelijk 0.

  Als iemand een betere oplossing heeft dan het huidige systeem, graag! En het mooie van het huidige systeem is dat dat nieuwe systeem er uiteindelijk dan ook wel zal komen. Onze democratie kan zichzelf immers opheffen voor een beter systeem (daarin had Donner volkomen gelijk). Er moeten gelukkig alleen wel héél veel mensen overtuigd zijn van dat nieuwe systeem voordat het er komt.

 19. Huub Bellemakers:

  @18 Nou, in Hongarije was er 54 % voor iets anders. Daardoor hebben ze nu Orbán. Die een systeem invoert dat de mensen helemaal niet willen. Dus zo heel veel mensen zijn er ook weer niet nodig. Nou zijn de checks & balances wel beter in Nederland (althans, beter, objectief gezegd: het is moeilijker in Nederland om iets te veranderen), maar toch.

  En om maar even te Godwinnen (puur doelende op hoeveel mensen je nodig hebt om iets duchtig te veranderen): Hitler had ook geen meerderheid nodig.

 20. Thomsen:

  Wat een sneu stukje. Als er een verlicht despoot komt is er plotseling niemand meer corrupt, is er geen vriendjespolitiek meer, doen de rechters alleen nog maar uitspraken waar iedereen het mee eens is, en de ambtenaren alleen maar dingen die iedereen juist vindt. Kortom, iedereen krijgt zijn zin. Be careful what you wish for… Bestrijdt de uitwassen, niet het systeem.

 21. Mooi stuk, net als andere pas verschenen stukken van jouw hand Bert.

  Het liefst zou ik in Plato’s staat wonen. Een verlicht despoot, een koningsfilosoof, dat zou zo slecht nog niet zijn? Met de vrijheid die we nu hebben mogen ervaren, zou “vriendjespolitiek” wellicht onmogelijk zijn. “Vrijheid van meningsuiting” lijkt zo’n groot goed te zijn, dat een verlicht despoot dat niet tegen kan gaan. Mede dankzij de technologie is het überhaupt de vraag of dat kan.

  Ik denk dat Huub en Bert niet zo ver uit elkaar liggen. Wellicht dat die verlichte despoot zelfs democratisch gekozen kan worden, net als andere posities. Juist dat die verkozen worden in plaats van toebedeeld zou een despotisme en democratie nader tot elkaar kunnen brengen. De vraag is hoe de despoot aan de macht komt en dat die macht in juiste banen geleid wordt. Is daar een “revolutie” voor nodig, of zou wellicht een verandering in het politieke denken al voor veel verandering kunnen zorgen. Werkt het hele partijenstelsel wel zoals het zou moeten? Zit daar niet juist het grote probleem achter “onze” democratie?

 22. Jarno:

  @19. Klopt. Theorie en praktijk verschillen nogal eens en in de praktijk is de democratie een stuk kwetsbaarder dan in theorie. Ik ken overigens het systeem en de situatie in Hongarije niet goed genoeg om daar specifiek een uitspraak over te doen, maar bv Chavez is in Venezuela ook al een tijd bezig de democratie flink uit te hollen. Gelukkig hebben we in Nederland behoorlijk wat stappen te zetten voordat er echt iets fundamenteels verandert. Vaak frustrerend, maar uiteindelijk ben ik er toch wel blij mee :-)

 23. Krachtmeester:

  Mensen, als jullie mij als verlicht despoot aanwijzen, voeg ik een extra dag aan elk weekend toe. De vermaledijde maandag zal dan voorgoed tot het verleden behoren en voortaan Krachtmeesterdag heten.
  O ja: en iedereen krijgt een staatskrop sla op zijn verjaardag. Burgers die op 29 februari jarig zijn krijgen vier staatskroppen sla per verjaardag.

 24. Maarten:

  @24
  En een Opel?

 25. splinter:

  Dat de Nederlandse democratie ernstige gebreken vertoont is geen wonder, omdat het dat niet is. Het is een -representatieve- democratie.

  Daarover merkte Donner, nu onderkoning, in een goede bui ooit op dat de wetgever niet voor niets in al zn wijsheid had besloten slechts eens in de vier jaar verkiezingen te organiseren. Je wordt kortom in ons (daardoor overigens wel redelijk stabiele stelsel) dus geacht 4 jaar lang je muil te houden en kan invloed uit oefenen door op een andere partij en kandidaat te stemmen als het je niet bevalt.

  Wie meer rechtstreekse democratische invloed wil hebben, stemme zeker geen VVD omdat we het aan deze conservatieven hebben te danken dat een voorstel bij wet het referendum in te voeren , voorzitter van de door een NEE van de meest populistische premier die Nederland nooit heeft gehad voorzitter van de ziektenverzekeringen en grootgrossier in comissariaten Wiegel.

  De meeste klagers over een gebrek aan democratie vind je misschien wel onder hen die niet behoren tot een meerderheid. Dat zet iets over de onwil van meerderheden met minderheden rekening te houden (politiek cultuur / onfatsoen (!)) en misschien ook wel dat tegenwoordig iedereen z’n particuliere zin wil hebben waar dat niet altijd gaat. Dat laatste zal aan de frustratietolerantienul opvoeding van een generatie liggen.

  Eens dat volksvertegenwoordigers watjes zijn als het gaat om optreden tegen disfunctionerende, frauderende of anderszins onbekwame bestuurder. Tijd ook dat in die gevallen zonodig het strafrecht wordt ingezet.

 26. splinter:

  aanvulling op referendum: werd geblokkeerd door

 27. FaalHaas:

  Het is toch een alom bekend feit dat Nederland al in de jaren ’80 is afgegleden to Plutocratie?

 28. @glipto:

  Het is niet zozeer het gebrek aan inspraak of corruptie waar ik me aan erger in ons politieke bestel, maar de stuitende hypocrisie van de ons bovengestelden. Als ze ons allemaal in het gezicht zouden uitlachen zou ik het allemaal al veel draaglijker vinden.

 29. Krachtmeester:

  @27

  Meer een Venuscratie, gezien de almacht van het matriarchaat. :)

 30. Ed:

  Huldo’s Bert. Dank voor dit goed verwoorde stuk.

 31. Hoewel je in veel gelijk hebt, is het wel een gemakkelijk gelijk: Er is een hoop mis. ja duh!

  Ook een beetje kort-door-de-bocht-gelijk. Ik vind dit stukje dus in de categorie “loos geroep” vallen. Jammer, want ik had net een paar goede dingen gelezen op de JAAP.

  Wat me wel op valt is weinig zelfonderzoek hier. Vooral veel afgeven op wat er niet klopt, en zoals gezegd: dat is makkelijk, want er klopt veel niet.

  Dit kan Beter Bert. Niet omdat ik van de intellectuele fatsoensclub ben (of toch? http://jacobjanvoerman.wordpress.com/2012/03/31/1353/ ) , maar gewoon om dat het beter kan. Ik heb wel eens beter van je gelezen ook.

  en dan :

  Als er dan een verlicht despoot moet komen, wel graag Veteneri / Ottopedi graag!
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Huigen_Ottopedi

  Als je die niet kent: Foei! ga Pratchett lezen. Die schrijft in zijn fictie een stuk betere kritiek op de maatschappij dan jij hier boven doet.

 32. dick jansen:

  Bert, helaas, ijdele hoop. Ga op 30 april voor de kijkbuis zitten en aanschouw hoe “het volk” vlaggetjeszwaaiend zijn aanhankelijkheid betuigt aan het meest ondemocratische instituut van Nederland. Want daar ligt de werkelijke macht. En de meerderheid vindt het best.

 33. El Bjorno:

  Stropop koning Brussen discussieert weer eens met zichzelf. Boeiend. http://nl.wikipedia.org/wiki/Stropopredenering

 34. Richard:

  Nederland heeft geen democratie maar een regentenbestuur, begrijp dat nou eens. Ik geloof wel in democratie, maar ik geloof niet dat Nederland democratisch is.

 35. Jim Lafayette:

  Erg bekrompen stuk dit. Bert gaat uit van een verkeerde premisse. Hij veronderstelt dat democratie inhoudt dat de kiezer daadwerkelijke, directe inspraak krijgt of zou moeten krijgen in bestuur en besluitvorming. Dit is niet het geval. De kiezer heeft slechts het recht om door gebruikmaking van zijn stemrecht vertegenwoordigers aan te wijzen die beter in staat zijn (of toch in ieder geval zouden moeten zijn) om bestuur en besluitvorming op zich te nemen.

  De kiezer heeft dus maar weinig te betekenen in de uitvoering van een democratie. En dat is maar goed ook, want ‘de kiezer’ heeft gemiddeld een IQ van 100, laat zich in zijn gedrag leiden door impulsieve gevoelens, leest hooguit de gebruikshandleiding van zijn nieuwe LCD-tv, vindt ‘auto kopen’ het belangrijkste middel tot expressie van eigenwaarde, etc. etc. Het heeft dus een zeer goede reden dat de kiezer geen ene fuck aan daadwerkelijke uitvoeringsmacht heeft.

  Bert, je moet het falen van de democratie niet zoeken bij de bestuurders en verkozenen. Zij zijn slechts degenen die zijn aangewezen door het verpauperde en matig ontwikkelde electoraat. Ja, dat lees je goed: de kiezer is zelf verantwoordelijk. Hij helpt in al zijn domheid de populisten en theaterpolitici in het zadel. En op hun beurt verneuken die het land weer, omdat ze niet vanwege een intrinsiek idealisme de politiek in zijn gegaan, maar uit een platte zucht naar macht en aanzien.

  Doe dus niet alsof het volk bedot wordt. De kiezer krijgt wat hij kiest, en is te lomp om dat in te zien, of zichzelf er verantwoordelijk voor te achten.

 36. Frank:

  @35: Ik zou er doodziek van worden als ik voor iedere actie van de overheid naar de stembus moest. Iedere keer weer een nieuwe voorlichtingsactie (over de ganzenstand, de btw op spruitjes, autoweg in Maastricht, herinrichting marktplein Groningen).

  De kiezer heeft denk ik meer verstand als jij denkt. Je kunt ze de slechte kwaliteit van de bestuurders niet echt verwijten omdat ze alleen uit rotzooi kunnen kiezen. Waar denk je dat de gewraakte versplintering vandaan komt: Het verhaal dat de PvdA, CDA en de VVD het wel voor je regelen verliest zijn glans.

 37. Jim Lafayette:

  @36: Ik denk niet dat de kiezer meer verstand krijgt als ik meer denk. Was het maar zo eenvoudig.

 38. mwah-mwah:

  Grote klasse Bert.

 39. O:

  Deze hartenkreet doet mij ergens denken aan Jort Kelder’s voorliefde voor het bestuursmodel naar voorbeeld van Singapore.

  Een merkwaardige vrije markt-economie concept dat neigt naar socialisme. Een soort derde weg – à la Paars I – continue sinds 1965. Met het verschil, aldus Kelder, van ‘een superieur ambtenarencorps dat 70 procent verdient van hun soortgenoten in de marktsector. Ministers en topambtenaren verdienen er meer dan een miljoen, maar blijven loyaal aan de publieke zaak en zijn niet corrupt. Uit iedere vergelijking komt Singapore als een van de best bestuurde landen naar voren.’.

  Economisch zeer succesvol, maar zeer autoritair. Behoor je tot de oppositie van de heersende People’s Action Party, dan word je monddood gemaakt, zo valt er te lezen in Wikipedia.

  Singapore heeft in zekere zin een overeenkomst met Nederland. Wij hebben hier ons Koningshuis. Zij ontwikkelen daar nu een dynastie, waarin de zoon van de sterke man in wezen de rol van erfopvolger bekleedt.

  ‘…Lee, een overtuigd anticommunist, liet vanaf de jaren zeventig iedereen met linkse sympathieën gevangenzetten en door zijn krachtig, soms dictatoriaal optreden, liet hij duidelijk zien dat hij de touwtjes in handen had. Vanwege zijn dictatoriale bestuur werd Lees PAP in 1976 uit de Socialistische Internationale gezet.

  In 1990 trad Kuan Yew af, na 31 jaar premier te zijn geweest. Hij werd vervangen door partijgenoot Goh Chok Tong. Als senior minister bleef hij echter op de achtergrond de machtigste man.

  Lees’ zoon, brigadegeneraal Lee Hsien Loong, werd op 12 augustus 2004 premier. Sinds 1994 was hij al minister van Defensie…’

  – Weet waar je om vraagt. –

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Lee_Kuan_Yew
  http://vorige.nrc.nl/opinie/article2322742.ece/

 40. Frank:

  @37: Als grote groepen mensen een onverklaarbaar gedrag vertonen, zou ik het niet direct op domheid gooien.

  Ten eerste is het een leeg argument: volledig niet falsificeerbaar.
  Ten tweede blijkt er heel vaak toch een heel goede reden te zijn om dat bepaalde gedrag te vertonen.

Alleen FaceBook reacties zijn nog open

Comments zijn gesloten