Marokkaans racisme? Welnee, machocultuur!


: 09-05-2012 15:00 uur

De trein zat tjokvol, maar de zitplaats naast mij was onbezet. Ik vond het best zo. Tot ineens een dame naast me kwam zitten. Ik keek haar van opzij aan en oordeelde dat ze Marokkaanse was. Waarop een jongetje, niet ouder dan tien, haar boos weg riep. Het was haar broertje. Als een cipier die ziet dat de ene gevangene iets te dicht bij de andere is gaan zitten, en duidelijk wil maken daar niet van gediend te zijn, wees hij zijn grote zus erop dat ze in overtreding was. Ze stond gedwee op en ging maar in het gangpad staan. Vervolgens nam hij zelf haar plaats naast mij in. Hij bedoelde het niet onbeschoft, integendeel. Het was zijn plicht. Marokkaanse jongetjes worden opgevoed met het idee dat het bij ‘onze Marokkaanse cultuur’ hoort. Sommigen gaan zelfs verder, door te stellen dat het van de islam moet. Daarmee doen ze noch de Marokkaanse cultuur noch de islam enig recht aan.

Tienermeisjesachtige mededogen
Feit is dat het een typisch kenmerk is van een zogenaamde masculiene cultuur. Een term die volgens mij van de Nederlandse organisatiepsycholoog Geert Hofstede afkomstig is, maar zeker weten doe ik het niet. Hoe dan ook, een masculiene cultuur is een cultuur waarin het, bijvoorbeeld, traditioneel aan de mannen is om de eer van de groep (familie, gemeenschap) naar buiten toe te beschermen. Kortom, een machocultuur. Deze machocultuur is onderdeel van de straatcultuur in de steden. Japan wordt gezien als de meest masculiene cultuur en Zweden de meest feminiene van de wereld; maar ook Nederland wordt als een zeer feminiene maatschappij bestempeld.

Enkele jaren terug, 2008, publiceerde schrijver Michael van Eekeren een fel stuk in dagblad Trouw, getiteld ‘Ondraaglijke feminisering’, waarin hij betoogt dat de Partij voor de Dieren een bewijs is dat Nederland door en door vervrouwelijkt is. “De combinatie van het tienermeisjesachtige mededogen met zielige diertjes en het gedogen daarvan in de Tweede Kamer toont aan dat de feminisering een nieuwe variant heeft gekregen. Vrouwelijke kernwaarden als ‘gevoel’, ‘mededogen’ en ‘idealisme’ zijn dominant geworden in de politiek-maatschappelijke werkelijkheid.” Volgens Van Eekeren was het probleem niet dat Nederland een oriëntatie op gelijkheid en mededogen kent, maar dat die oriëntatie in de buitenwereld dominant is geworden.

Machismo
Wat die zwangere Amsterdamse vrouw van Marokkaanse afkomst en haar gekleurde vriend is overkomen, is evenwel het gevolg van het andere uiterste, namelijk machismo. Vijf jongemannen van de straat die niet voor elkaar willen onderdoen, en daardoor een babymoord op hun geweten hebben. Ik durf er veel om te verwedden dat het gebeurde niet gebeurd zou zijn als het groepje van vijf uit niet alleen macho’s had bestaan. Of als het om een Marokkaanse man met een zwarte vriendin was gegaan.

Het heeft dus weinig met racisme, zoals Bart Schut in zijn opinieartikel ‘Hebben Marokkanen een racismeprobleem?’ oppert, te maken. Schut schrijft: “Toen ik Lamia vroeg of zij vaker last had van racistische scheldpartijen, haalde zij haar schouders op en antwoordde: ‘Elke dag’.” Ik wil geloven dat Lamia dagelijks gediscrimineerd wordt om haar kleur, sekse en ongesluierde hoofd, maar het lijkt me al te voorbarig om basis daarvan een maatschappelijk racismeprobleem te kunnen signaleren. Waarmee ik niet wil zeggen dat Marokkanen geen racisme kennen. Ik zeg alleen dat we dat niet kunnen beoordelen. In het nog altijd autoritaire ontwikkelingsland Marokko wordt de samenleving namelijk niet voortdurend onderworpen aan allerlei peilingen, enquêtes en onderzoeken in opdracht van en uitgevoerd door belangwekkende instituten, zodat we redelijk zicht hebben op maatschappelijke ontwikkelingen zoals het al dan niet toenemen van discriminatie, school- en ziekteverzuim, alcohol- en drugsgebruik, vroeggeboortes, enzovoort. Die openheid heeft Marokko niet. Je bent dus aangewezen op de ervaringen van enkele mensen, zoals Bart Schut is aangewezen op de ervaring van zijn zwarte Marokkaanse vriendin en nog wat andere mensen met een mening.

‘Blonde Hollandse kankerhoer’
Maar door de verontwaardiging die Hassnae Bouazza bij Pauw & Witteman (8 mei jl.) aan den dag legde over het stuk van Schut, zou je haast de aanleiding van alle ophef vergeten. Persoonlijk snapte ik weinig van haar aanval op de journalist. Woedend omdat hij de vraag stelt of Marokkanen een racismeprobleem hebben? Ze had er beter aan gedaan haar woede te richten op het echte probleem in deze kwestie.

Een paar weken geleden publiceerde ondernemer Erik de Vlieger een ingezonden brief in de Volkskrant waarin hij zich beklaagt over de overlast van Marokkaanse uitgaansjeugd. “Als mijn blonde dochter (24) op een feest niet wil dansen met een jongen die toevallig Marokkaans is, weet ze zeker dat ze voor ‘blonde Hollandse kankerhoer’ wordt uitgescholden. Het afgelopen weekeinde is een vriendje dat in zijn eentje wegging na een bezoek aan mijn jongste dochter (18) in elkaar getrapt door Marokkanen, met een gebroken hand als gevolg. Vijf tegen één!” Gesteld dat het niet steeds hetzelfde groepje van vijf is, wil ik dit soort jongens wel een probleem noemen. Niet omdat ze botsen met het vrouwelijke Nederland, maar gewoon omdat macho’s, vooral wanneer ze in groepen gaan, ten strijde trekken tegen elke vorm van eer- en gezichtsverlies, zoals de afwijzing van een meisje. Want wie heeft geleerd vrouwen te controleren, tolereert niet graag dat ze hem tegenspreken of anderszins op z’n nummer zetten. Dat wringt met zijn ingebeelde macht en dominantie. Daarbij schuwen ze geen geweld, maar verheerlijken het juist.

Said El Haji (1976) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden en won in 2000 de El Hizjra-aanmoedigingsprijs voor zijn verhaal ‘De kleine Hamid’. Dit verhaal werkte hij uit tot zijn debuutroman De dagen van Sjaitan (2000), dat een ware hausse aan media-aandacht beleefde en die inmiddels ook in het Frans is verschenen. Van zijn hand verscheen verder nog Goddelijke duivel (2006) en De aankondiging (2011).

Reacties:

 1. Ik vond het al raar dat de reacties op de straatmisdaad zich hoofdzakelijk betrokken op de Marokkaanse en zwarte elementen. Dat loopt immers voorbij aan het gegeven dat 5 jongens een meisje en haar vriend aanvielen. Dat de vriend een Surinamer was leek me meer een excuus.

  Wat niet ongezien mag blijven is dat de 5 vrienden een typische mannelijke terreur uitoefenen die zij indivueel niet in hun hoofd hadden gehaald. Ne weten ze van elkaar dat zij de echte mannen zijn.

 2. Henk:

  Dus het raciale component is puur toeval in alle genoemde gevallen?

  Dit klinkt mee teveel als een convenience argument.

  Buiten dat mogen de vijf babymoorders wat mij betreft in de long stay bij Bubbe the Butt Pirate.

 3. Marco:

  We doen er toch niks aan
  Wij vinden alles best.Mede dankzij Blind links Nederland
  Gister vreselijke vertoning bij PenW en opsporing verzocht
  Kwam er eigenlijk op neer dat alleen blanken racist zijn
  Ben ze zo spuugzat van mij mogen alle Marokkanen land uit
  Meen ik echt

 4. Naima Ajouaau:

  Dus wordt het tijd dat we onze jongens leren dat ze vooral zichzelf moeten controleren en respect moeten hebben voor de vrouw. Precies zoals de Islam ook voorschrijft

 5. @Naima, lijkt mij een goede stap in de richting.

  Anders moeten we de knipschaar er maar inzetten, dat werkt ook effectief met dolle honden.

 6. Michel:

  Ik leer mijn kinderen nu dat ze uit de buurt moeten blijven van groepen Marokkanen, omdat die gevaarlijk zijn. En het kan me geen reet schelen of er nu mensen zijn die mij een racist vinden.

 7. Yuba Zalen:

  Helemaal mee eens.

  Het is veel eerder discriminatie op basis van sekse. Veel Marokkaanse jongens moeten maar eens nodig op hun nummertje worden gezet wat betreft gelijkheid tussen de seksen betreft. Ik ben het dus niet eens met de mening van Bart dat het raciaal is.

  zijn ‘moreel appél’ op de Marokkanen die zelf als Imazighen/Berbers ook gediscrimineerd zijn klopt hier niet.

  Wat de zwarte afrikanen in Marokko betreft, deze worden niet zozeer gediscrimineerd omdat ze zwart zijn maar omdat het de zwakkeren van de gemeenschap zijn. Zwarte Marokkanen worden zelf namelijk niet of nauwelijks gediscrimineerd.

  Wat Hassnae Bouazza betreft, ze is visieloos naar de uitzending gegaan. het einige wat ze kon doen was de boel saboteren door hectisch te reageren. En ze vraagt om bronnen die zouden aantonen dat Marokkanen als moderne slaven zijn gedeporteerd naar Europa? en ze ze heeft het over overheids gezinden als De Mas en Nadia Bouras? haha. Marokkaanse regering heeft haar burgers (onderdanen volgens Marokkaanse wet) wel dergelijk afgedaan. De Europese bedrijven werden toentertijd netjes geleid naar daar waar Marokkaanse regering ze wilde hebben, en hoe ze behandeld werden en hoe hele regio’s geëmigreerd werden laat wel zien hoe moderne slavernij aan toe gaat. Maar dat was het onderwerp niet, Maar Bouazza beet erg graag in omdat je het ook weer niet bewijzen kunt.

 8. Naima:

  @Michel nee ik noem je geen racist! het doet wel pijn dat er kinderen onder moeten lijden die het beste met de samenleving voor hebben .Dus ik leer mijn zoon dat hij respect moet hebben voor de medemens in het algemeen en probeer hem tools mee te geven om te dealen met vooroordelen als deze…

 9. Michel:

  @9

  Het is geen vooroordeel, maar een na-oordeel.

 10. @glipto:

  Of je nou negers discrimineert omdat het negers zijn, vrouwen discrimineert omdat het vrouwen zijn of kaaskoppen discrimineert omdat het blanken zijn, het is allemaal even erg. Of dat nu komt vanuit rascisme of machisme maakt geen enkel verschil.

 11. Naima:

  het is een vooroordeel wanneer je iedereen over 1 kam scheert en mensen dus bijvoorbaat al gevaarlijk noemt.

 12. Joris:

  @12 Iedereen scheert altijd alles over één kam.

 13. Marco (niet @3):

  Prachtig artikel. Ik ben in de jaren ´70-´80 opgegroeid op het roomblanke platteland van Noord-Overijssel. Ieder weekend waren er bij de plaatselijke buurtdisco grote matpartijen waarbij geregeld mensen het ziekenhuis ingeslagen werden. Die hadden dan de gore moed gehad de eer van een macho te schenden door naar een meisje te kijken. Marokkanen bestonden nog niet en over het algemeen was deelname zeer bevorderlijk voor je sociale prestige…

 14. Jean:

  Neen Naima. Niks vooroordeel: als je in de praktijk 6 keer mag ervaren dat een groepje marokanen tegenkomen als je met je vriendin op stap bent problemen geeft, dan ga je de 7e keer een straatje om.

  Ik moet kotsen van de manier waarop je eigenlijk de schuld bij het slachtoffer legt!

 15. Michel:

  @12

  Vroeger had je Joes Kloppenburg, die werd iets van 20 jaar geleden zonder aanleiding dood geslagen in de Voetboogsteeg in Amsterdam. Het land was te klein, stille tochten, herdenkingstekens, interviews met familie en bekenden (allemaal terecht overigens, dat was een schok). De term zinloos geweld is toen min of meer uitgevonden (overigens was dat geen Marokkaan hoor, dat probleem bestond toen nog niet zo).

  Tegenwoordig is het al zo normaal dat een ZWANGERE VROUW wiens baby wordt doodgeslagen door vijf van die lafaards ongemerkt de nieuwscycle passeert. Ieder weekend beland er wel iemand zomaar in het ziekenhuis. En ALTIJD zijn het groepen lichtgetinde klootzakken die het doen. Dus bekijk het maar met je vooroordeel, groepen Marokkanen zijn aantoonbaar levensgevaarlijk en lokken problemen uit.

  Daarom wil ik dat ze heel ver uit mijn buurt blijven. Ook omdat er kennelijk vanuit de Marokkanen zelf niets aan gedaan wordt en je vooral dit soort ingeblikte ‘ja maar we zijn niet allemaal zo’ gehuil hoort. Het is een structureel probleem dat gierend uit de hand loopt. Daarom oprotten. Allemaal.

 16. Michel:

  @14 Werden er ook ongeboren baby’s doodgeslagen daar in Overijssel? Ruige feesten wel.

 17. Naima:

  @16 ik ga helemaal nergens heen. Ik ben het uitschot ook helemaal zat maar ik voel me daar niet verantwoordelijk voor!

 18. Han Xie:

  @ 4 Als er al een god bestaat dan heeft zij de wereld een stevige loer gedraaid door die mohammed van dat boek te scheppen.

 19. Wilhelm T:

  Als de Nederlandse mannen zich 100 jaar geleden zo defensief hadden opgesteld zoals de Marokkaanse gemeenschap zich nu opsteldt wat betreft racisme en criminaliteit in eigen kring, dan hadden we nu nog geen vrouwenkiesrecht gehad.

  “Ho Ho.. Dat mag u niet zeggen mevrouw: ‘jullie mannen, dit en dat’. Er zijn ook mannen die wel hun vrouw respecteren als gelijke… U kan niet zo even alle mannen over een kam scheren. Etc etc.”

 20. Michel:

  @Naima

  Zo te zien ben jij een meisje, ik heb het over groepen jongens. Ik heb een Marokkaanse oppas thuis, hele lieve vrouw, helemaal niet gevaarlijk. Het heeft niets met je paspoort te maken, maar met je gedrag.

 21. Marco (niet @3):

  @21
  Juist, dat zegt de auteur van dit artikel ook, dat het niets met paspoort te maken heeft, maar met (groeps)gedrag van jongens.

 22. splinter:

  Ik zal het wel weer niet snappen maar
  a. de legitimatie voor geweld werd, kan je afleiden aan wat werd gescholden, (mede) ontleend aan het feit dat de vriend van de ongelukkige geen Marokkaan was
  b. dat onderscheid is er een in de categorie rascisme.

  Nu lees ik dat de motor achter het rascistisch incident mogelijk extreem macho gedrag is. So what?

 23. Michel:

  @22 Van Marokkaanse jongens. Want die gedragen zich als beesten. Dus niet alle jongens.

 24. middle men:

  “”In het nog altijd autoritaire ontwikkelingsland Marokko wordt de samenleving namelijk niet voortdurend onderworpen aan allerlei peilingen, enquêtes en onderzoeken in opdracht van en uitgevoerd door belangwekkende instituten, zodat we redelijk zicht hebben op maatschappelijke ontwikkelingen””

  Ik denk niet dat je met enquêtes met vragen zoals; bent u racistisch? Een beter beeld krijgt dan uit dagelijkse ervaringen.

 25. HPax:

  Racisme is een scheldwoord. Dat kan de uitroep schurk! of ploert! ook zijn, maar gelden die in het algemeen als minder gevaarlijk. Iemand racist noemen, zelf zo genoemd worden of een gedrag als racistisch betitelen, kan zeker onaangenamer gevolgen hebben. Daarbij doet het nauwelijks meer ter zake wat de klank ‘racisme’ betekent. Als het iets betekent! Alleen moet je het niet aan je broek gesmeerd krijgen, of naar je hoofd geslingerd.

  Welnu, de kans dat je dat overkomt, lijkt voor Nederlanders stukken groter dan bijv. voor ‘onze’ Marokkanen. Maar in de affaire hier aan de orde naderen Marokkanen toch wel heel dicht die ongelukkige Nederlanders. Eindelijk lijken nu ook die eersten niet meer aan de vloek van ‘racisme’ te kunnen ontsnappen. En dat is wat Marokkanen, hun vrienden, hun pleitbezorgers bezorgd, furieus en vals maakt. Het monopolie op het bezit van het wapen van racisme! dat de autochtone Nederlanders in het gareel houdt, dreigt ze te ontvallen.

  Daarom moet het gedrag van die 5 Marokkanen ‘machocultuur’ worden genoemd.

 26. Jan Janssen:

  Ik denk dat dit soort laffe mannetjes lijden onder een enorm minderwaardigheids complex.
  In hun eigen Marrokaanse wereld zijn het hele binken, maar als ze buiten komen, tussen West-Europeanen of negers, blijken zwakke dwergjes te zijn.(zelfs al wonen ze in de gratis sportschool) Nauwelijks reikend tot de schouders van de eerste de beste hooligan.
  Die hooligans of negers worden daarom door deze lafaards alleen aangevallen als die mensen zwaar in de minderheid zijn.
  Ik hoor alleen dat Marokkanen met vijf man 1 jongen met zijn meisje in elkaar slaan, soms zelfs een paar meisjes alleen.
  Nooit hoort men dat 5 Marrokanen 5 Hells-Angels aanvallen, of 5 Hoolikans.

 27. Jan Janssen:

  Ik denk dat dit soort laffe mannetjes lijden onder een enorm minderwaardigheids complex.
  In hun eigen Marrokaanse wereld zijn het hele binken, maar als ze buiten komen, tussen West-Europeanen of negers, blijken het zwakke dwergjes te zijn.(zelfs al wonen ze in de gratis sportschool) Nauwelijks reikend tot de schouders van de eerste de beste hooligan.
  Die hooligans of negers worden daarom door deze lafaards alleen aangevallen als die mensen zwaar in de minderheid zijn.
  Ik hoor alleen dat Marokkanen met vijf man 1 jongen met zijn meisje in elkaar slaan, soms zelfs een paar meisjes alleen.
  Nooit hoort men dat 5 Marrokanen 5 Hells-Angels aanvallen, of 5 Hoolikans.

 28. eugenenijmann:

  Ze hebben de negerhoer dus niet tot een abortus getrapt omdat het racisten waren, maar omdat het macho zwijnen waren. Wat een lachertje. Typisch Marokkanen gedraai. Liever een macho waar nog een soort eer inzit dan een geflipte racist die lager op de ladder staat.

 29. Krachtmeester:

  Verbreed iets tot een mannenprobleem en alles lijkt weer helder in het Nederlandse denken.
  Mannen: dominant, dader, agressief, fout. Allemaal.
  Vrouwen: onderdanig, slachtoffer, vredelievend, goed. Allemaal.
  Kan het nog simplistischer?

  “De man” is zo onderhand de totem waar je alles aan op kunt hangen in Nederland.
  Wat ik mis is de verantwoordelijkheid van vrouwen.

  In deze discussie bijvoorbeeld: als er dan zoveel te doen is rond het gedrag van veel Marokkaanse jonge mannen en als veel Marokkaanse jonge vrouwen het dan zogenaamd zo geweldig goed doen op de maatschappelijke ladder, hoe komt het dan dat die laatsten er voorlopig niet in lijken te slagen hun mannelijke kroost een beetje netjes op te voeden?

 30. O:

  De verontwaardiging over het geweld en de miskraam Dat kan ik goed plaatsen. Gewoon met je poten afblijven van een (zwangere) vrouw.

  Maar de verontwaardiging over vermeend racisme. Niet helemaal.

  Negerhoer.

  Dat klinkt niet vreemd naast Zielig Negertje of Niggabitch.
  .

 31. Roy:

  Aha…macho’s die in groepen gaan. Ik noem het toch liever een primitieve hyena’s.

 32. O:

  @33

  Wat zou de Braboneger ervan vinden?

 33. Roy:

  @34 Ik heb geen idee…wat is de Raboneger precies?

 34. O:

  @35

  De Braboneger wordt door sommigen als held beschouwd.

  Een gast uit Brabant. Met een uitgesproken mening. Groot geworden door PowNews.

  http://www.youtube.com/watch?v=WSSiFZle9F4

 35. Roy:

  @36 Ja, ik ken m wel. Ik grapte wat..of een poging tot.

  Ik snap trouwens werkelijk niet dat dit geen groter nieuws is, of is geweest..en dat de discussie bij penw vooral niet inhoudelijk op het incident inging.

 36. O:

  @37

  Geweld + Zwangere vrouw = Fout

  Racisme Marokkanen = Inconsequent (want niet exclusief voorbehouden)

  P&W = Infotainment

 37. Chirs:

  @ Michel (6)
  Nederlanders zijn over het algemeen geen racisten en hoeven zich ook niet te verantwoorden wanneer ze zoals jij aan hun kinderen leren dat je groepen Marokkaanse jongens beter kunt mijden. Wanneer je met de gemiddelde Marokkaan kan lachen als om Najib Amhali, wanneer ze zo beleefd en welbespreekt was als Abdelkader Benali, wanneer ze zo rustig en ijverig was als Ahmed Aboutaleb, dan hoefde je dit niet aan je kinderen te leren. Zelfs als de gemiddelde Marokkaan de voorgaande voorbeelden bij lange na niet zou evenaren, maar zich simpelweg netjes gedroeg dan zou jij en velen met jou, niet aan je kinderen uit hoeven te leggen dat groepen Marokkanen mogelijk gevaarlijk kunnen zijn. Dan bestond er zelfs geen PVV en dan zou bijna niemand geweten hebben wie Geert Wilders was. De gemiddelde Nederlander heeft geen problemen met een buitenlander an sich, de gemiddelde Nederlander heeft problemen met mensen die zich gedragen als wilden. Zeker wanneer dit zich in de eigen landsgrenzen afspeelt, zeker wanneer dit een grote groep betreft. Dan is het namelijk de rijkdom, de instituten, de cultuur, de kinderen van de gemiddelde Nederlander die hier de dupe van kan zijn. Groepen mensen die zich gedragen als wilden heb je binnen iedere etnische groep. Aan blank Nederlands tuig heeft ook ieder weldenkend mens een gezonde hekel. Het probleem is echter dat de verhoudingen bij veel ‘nieuwe Nederlanders’ zoek zijn. Met name bij Antillianen en Marokkanen gaat het niet meer op een paar rotte appels die het verpesten voor de hardwerkende welwillende meerderheid van de gemeenschap. Wanneer dan in grote steden de demografie in een rap tempo veranderd en deze groepen nieuwe Nederlanders in veel wijken al tot de meerderheid behoren, dan is het niet meer dan terecht wanneer je hier zorgen om maakt. Deze mensen hebben enkel agressie, verpaupering en culturele achteruitgang te bieden.

 38. O:

  @Chirs

  Dat is prettig om te weten.

  De mensen over wie jij hier spreekt.

  Die zullen dat meisje geen negerhoer noemen..

 39. Arne Appelmelk:

  Hier een sterk stuk over dat machismo wat volgens haar beslist is gerelateerd aan de islamitische en regionale cultuur, en de daaruit resulterende haat tegen vrouwen van Mona Eltahawy in Foreign Policy 23-04-2012. N.B. er zijn meerdere pagina’s.

 40. Arne Appelmelk:
 41. Mike:

  Wat die zwangere Amsterdamse vrouw van Marokkaanse afkomst en haar gekleurde vriend is overkomen, is gewoon puur en onvervalst racisme.
  Niet meer, niet minder.
  Dus NIET downplayen of vergoelijken met ‘macho gedrag’ of allerlei andere voorbeelden erbij halen in de trant van ‘ja-maar-zij-doen-het-ook hoor!’ maar gewoon bij de naam noemen aub:

  Racisme is dat groene monster waarvoor en waarvan NIEMAND is gevrijwaard.
  Ook Marokkanen niet.

 42. Robert:

  De marokkaanse jongeren die hier in Zandvoort rondhangen hebben geen last van macho-gedoe, ergo ze zijn onbeschoft, racistisch en lokken consequent ruzie uit met passanten. Ik en vele anderen haten die gasten tot op het bot. Een verloren generatie die niet eens de afkorting vmbo kunnen spellen. Ik zou zelfs willen stellen dat deze jongeren dood gewicht van de samenleving zijn – je hebt er niks aan.

Alleen FaceBook reacties zijn nog open

Comments zijn gesloten