Alles op ThePostOnline over: liberalisme

Minister Schippers (VVD) ziet niets in herinvoering vrije verkoop en legalisering condooms Frank Verhoef reageert verheugd

Minister Schippers (VVD) van Volksgezondheid ziet niets in de herinvoering van vrije verkoop van condooms, het herplaatsen van condoomautomaten en het uitdelen van gratis condooms op zowel festivals als in bordelen en peeskamertjes. Dit zei de minister dinsdagmiddag als antwoord op vragen van D66 naar aanleiding van de vier jonge soa-doden die onlangs vielen in de hoofdstad na een avondje stappen. De vier jongeren hadden onbeschermde seks voor het huwelijk gehad omdat er geen condooms voorhanden waren. Condooms zijn illegaal sinds het CDA onder leiding van Balkenende besloot de vrije verkoop van condooms te verbieden. Volgens het CDA destijds was het vrij verkopen van condooms “een verkeerd signaal” en moest juist de “seksualiteit voor het huwelijk worden aangepakt, niet worden bevorderd door het aantrekkelijk maken hiervan”.  Lees meer

Reageer 28-10-2014 |

Ideologie splijtzwam kabinet PvdA – VVD Belasting op vermogens: het herinvoeren van de ideologie van socialisten

ANP-1000_24870213

Sinds het eind van de Eerste Wereldoorlog tot aan circa 1980 namen in de landen van West-Europa en Noord-Amerika de inkomensverschillen af. In sommige fasen betekende die ontwikkeling dat hogere inkomenslagen er gemiddeld meer op achteruitgingen dan lagere. Maar voor de periode als geheel hield de ontwikkeling in dat lagere-inkomensgroepen het meest van de algehele welvaartsgroei profiteerden.  Lees meer

Reageer 19-06-2014 |

Citaten die u écht even moet lezen, gejat van de buren 'Het socialistische idee van een grote ruif met subsidies werkt corrumperend'

ANP-1000_15150355

Onderstaande citaten zijn afkomstig uit een interview met VVD-Eerste Kamerlid Heleen Dupuis in dagblad Trouw. Wij raden u bindend aan het volledige interview op de site van Trouw te lezen. Lees meer

Reageer 07-01-2014 |

Meer vrijheid, minder overheid

political

Alles is kapot. Wist u dat al? En wist u ook al wat daar de positieve kant van is? Afgaande op de kop van dit artikel kunt u misschien raden op welke positieve kant ik doel. Maar eerst even iets over hoe dat heeft kunnen gebeuren. De oorzaak ligt in de 12e en 13e eeuw: toen ontstond een internationale economie gebaseerd op een onaantastbaar geloof in groei. In de 12e eeuw begonnen de Italianen goudstukken te slaan, nadat ze dit goud hadden verkregen door handel met de Arabieren. Een internationale betaalstandaard was ontstaan. Lees meer

Reageer 20-06-2012 |

De loze argumenten vóór het nikaabverbod

Carel Brendel betoogt dat de argumenten tegen een verbod op nikaab en boerka weinig om het lijf hebben. Hij vergist zich deerlijk. De argumenten vóór zo’n verbod zijn namelijk nog veel zwakker. De boerka is misschien wel hét liberale dilemma van deze tijd. Eigenlijk kan je het als overheid niet goed doen: doe je niets, dan krijg je het verwijt dat je een oerconservatieve vorm van vrouwenonderdrukking in stand houdt; ga je voor een verbod, dan ben je een betuttelende overheid die zich bemoeit met één van de meest elementaire keuzevrijheden die we in Nederland kennen – namelijk hoe we ons aan onze medemens presenteren – via uiterlijk en kleding. Natuurlijk is het goeddeels een theoretisch probleem: al weten we niet precies hoeveel het er zijn, het gaat om een zeer kleine groep vrouwen. Toch is dat aantal – dat ben ik wel met Brendel eens – niet zo belangrijk. Het is een fundamentele kwestie, dus: de kwaliteit telt, niet de kwantiteit. Lees meer

Reageer 29-09-2011 |

Open brief aan Thijs Kleinpaste

Beste Thijs, ik neem de vrijheid om je te schrijven. Dat doe ik graag openbaar. Dat geeft een heerlijk gevoel van… vrijheid. Vrijheid van meningsuiting is blijkbaar ook vrijheid van zelfverheerlijking. Althans, zo lijkt het als je jouw website – de website van Thijs Kleinpaste – bezoekt. Allemaal quotes ter meerdere glorie van Thijs Kleinpaste. Logisch eigenlijk, ook. Als je geen geloof hebt in een ander of in De Ander dan moet je toch op zoek naar het goddelijke in jezelf. Het liefst opgetekend uit de monden van derden. Het lijkt warempel verdacht veel op de Psalmen. Je weet wel, dat boek dat samen met andere boeken als De Bijbel wordt betiteld. En door mij als gelovige zelfs als Gods Woord. In de Psalmen wordt de loftrompet gestoken – soms letterlijk via een bazuin – en lof toegezongen aan één Iemand. God. Lees meer

Reageer 21-07-2011 |

De hoofddoek als liberaal symbool

Er is deze week veel gesproken over de relatie tussen religie en het liberalisme, waarbij de twee steeds als tegenpolen werden gepresenteerd. Dat was niet verwonderlijk, omdat de discussie ging over de SGP, een partij die vrouwen uitsluit en die vrijheden wil beperken. Vrijheid van het individu is nu juist dé centrale waarde van het liberalisme. Dat religie en vrijheid ook samen kunnen gaan laat de hoofddoek zien. Jawel, de hoofddoek, dat religieuze symbool dat de liberalen zo graag willen verbieden. Lees meer

Reageer 26-05-2011 |

GroenLinks moet kleur bekennen

Afgelopen week was een uitgelezen mogelijkheid geweest voor GroenLinks om haar liberale karakter te benadrukken. Niet liberaal in de vrije markt zin, maar in de ware zin van het woord: vrij van geest. Deze week had Tofik Dibi kunnen pleiten voor de ultieme vrijheid van meningsuiting. In een overleg over antisemitisme werd gelukkig de show gestolen door de PVV die iets over psychiaters riep en Donner die met nog meer bizarre opmerkingen kwam. Dus Dibi hoefde geen kleur te bekennen. En dat is jammer. Want hoe gevoelig ook, juist in dit debat waar ook de Holocaustontkenning de revue passeerde, had GroenLinks kunnen bewijzen dat ze de absolute vrijheid van meningsuiting een warm hart toedraagt. De kans om te laten zien dat de partij de Rutte uit 2009 en recentelijk Atzo Nicolai steunt in de vrijheid van meningsuiting, ook al leidt dat tot holocaustontkenning. Lees meer

Reageer 04-02-2011 |

Bijzonder onderwijs houdt liberale waarden vitaal

Deze week laaide een debat op dat om de zoveel tijd oplaait: het debat over afschaffing van het bijzonder onderwijs. Weinig mensen zullen met droge ogen kunnen beweren dat met het afschaffen/hervormen van dit instituut een groot maatschappelijk probleem wordt opgelost. De enige reden waarom dit debat om de zoveel tijd oplaait is omdat het bijzonder onderwijs niet strookt met liberale idealen. Toch is er één argument om het bijzonder onderwijs in stand te houden: het houdt liberale idealen vitaal. Lees meer

Reageer 13-01-2011 |

Liberale symboliek

Weer spreekt een VVDer zich expliciet uit voor het einde van het gedoogbeleid in coffeeshops. Niet om eindelijk over te gaan tot volledige legalisatie, maar om softdrugs weer geheel te verbieden. Dit maal is het de nieuwbakken burgemeester van Maastricht Onno Hoes, die liefst het einde van het Nederlandse gedoogbeleid zou zien. Kortzichtige symboolpolitiek lijkt het handelsmerk te worden van wat zichzelf ooit liberaal noemde. Lees meer

Reageer 15-12-2010 |

Linkse ideologie gekaapt door rechts

Geert Wilders is de meest prominente voorvechter van vrouwen- en homorechten op dit moment. Hij laat geen moment onbenut om aan de kaak te stellen dat de rechten die vrouwen en homo’s in Nederland verkregen hebben, tot op het bot beschermd moeten worden. Minister Plasterk, die daadwerkelijk emancipatie in zijn portefeuille heeft, hoor je daar veel minder over. Dit laat zien hoe linkse onderwerpen gekaapt zijn door rechts. De gijzelneming van de emancipatie-agenda staat sociale verandering in de weg. Lees meer

Reageer 18-01-2010 |
Pagina 1 van 11